تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 29 آبان ماه 1391 برابر با 2012 Monday 19 November

فردای بهتر - م.سحر

بر گِردِ خود، پرگار سان ، خطّ ِ مُدوّر می کشم
وانگه به دامِ خویشتن ، آه از جگر بر می کشم
افتاده بیرون از کران ، وز راهیان ِ کاروان
چون مرغ دور از آشیان ، بر هر دری پَرمی کشم
آن سو تر از دیوار ها ، افزون تر از بسیار ها
بی حاصل از پندارها ، پندار دیگر می کشم
تنها تر از خویشم چنان ، کز خود نمی یابم نشان
زین روست کز فرش زمان ، پا را فراتر می کشم
غمنامه در دل می برَم ، منزل به منزل می برَم
جسمی که در گِل می برَم ، سنگر به سنگر می کشم
با این شب ِ دیوانه خو ، خورشید دارم پیشِ رو
طرح درخشانی ازو ، برلوح و دفتر می کشم
هر لحظه تا سر برکشم ، چون ساقه ای از دانه ای
بر صفحهء رؤیای خود ، نقشِ صنوبر می کشم

با نوبهاری درسفر ، همراهِ ابری بارور
بگذشته از کوه و کمر ، فردای بهتر می کشم !

م.سحر
12.11.2012
http://msahar.blogspot.fr/Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved