تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 12 آذر ماه 1391 برابر با 2012 Sunday 02 December

برای بزرگوار زن آزاده ایرانی نسرین ستوده - م.سحر

زنی به گوشۀ زندان

برای بزرگوار زن آزاده ایرانی نسرین ستوده
که در بند دژخیمان حکومت دینی
دیریست که به اعتراض ترک خوردن کرده است!
........................................................
م.سحر

زنی به گوشۀ زندان، چراغِ خانۀ ماست
وجودِ مُشتعلی شعلهء شبانۀ ماست
چو رو شنای شرف زان سوی حصار ستم
پیام و پرتو خورشیدِ جاودانۀ ما ست
صدای بستۀ او را اسیر نتوان داشت
که کوبش دل و آواز عاشقانۀ ماست
ستوده باد عزیزی که نام نسرینش
نشانۀ شرف و شاهدِ زمانۀ ماست
بمان که اهل زمین از تو بهرمند شوند
چنین که یاد تو در نغمه و ترانۀ ماست !

پاریس ۱۰ آذرماه ۱۳۹۱
http://msahar.blogspot.fr/Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved