تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 24 آذر ماه 1391 برابر با 2012 Friday 14 December

تا دینِ خدا رقیبِ دزدان شده است؛ ده رباعی-م.سحر

گویند خدا...(ده رباعی از: م.سحر)

از دعویِ دین ، لوح و لوا دارد شیخ
پوتین ستمگران به پا دارد شیخ
از خِشتِ رذیله ناکجا دارد شیخ
حقا که حکومت ِ خدا دارد شیخ !

بنشسته به تخته پاره در گردابیم
چون دانه به تاوه همچنان بی تابیم
خوکرده به ظلمتیم و در وادی شب
دل بسته به نور کرمکی شبتابیم

تا دینِ خدا رقیبِ دزدان شده است
داراییِ ما به جیب دزدان شده است
دنیا سهل است ، آخرت هامان نیز
با هستی ما نصیب دزدان شده است

گویند خدا قادر مطلق باشد
گویندهء این سخن دهان لق باشد
گر قادر مطلق است ، حقش زچه روی
اینگونه به چنگ شیخ ، ناحق باشد ؟

گویند خدا خالقِ هستی باشد
بیزار ز خوی ِ خودپرستی باشد
ازچیست که ـ گر خالق هستی ست ـ چنین
معمار بنای ظلم و پستی باشد ؟

گویند خدا خیر ِ بشر می خواهد
وین عالم را رها ز شر می خواهد
گر خیر ِ خداست آنچه می گوید شیخ
او دیدهء کور و گوش کر می خواهد !

گویند خدا عین ِ عدالت باشد
نقلی ست که خالی از اصالت باشد
گر عینِ عدالت است بهر چه بشر
مقهور عداوت و رذالت باشد ؟

گویند خدا خیر ِجهان می طلبد
حق ، جاری و راستی، روان می طلبد
قولی ست خلاف ، ورنه از چیست که شیخ
با نامِ خدا ، زخلق جان می طلبد ؟

گویند : ارادهء خدا در افلاک
از بهرِ بشر ، نبی فرستاده به خاک
گر اوست نبی که شیخ دعوی دارد
دامانِ جهان هماره باد از وی پاک !

آنان که وجودِ عاری از ادراکند
ناپاک تر از هر بد و هر ناپاکند
دستار به سربسته و نعلین به پای
گویند : ارادهء خدا بر خاکند !

.........................................
م.سحر
12/12/ 12 پاریس ــ
http://msahar.blogspot.fr/Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved