آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 16 بهمن ماه 1391 برابر با 2013 Monday 04 February

وبلاگ؛ توزیع بی پشتوانه پول بین اقشار کم درآمد

وبلاگ eghtesad.blogdoon

توزیع بی پشتوانه پول بین اقشار کم درآمد! (در باب اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد)

در پی ادامه اجرای نادرست طرح هدفمندکردن یارانه ها از جانب حکومت بی کفایت ایران اجرای طرحی به نام کمک به اقشار کم درآمد می تواند در سطح جامعه اثر تورمی سنگینی بدون اثر مثبت چشمگیری بر روی سطح مصرف اقشار کم درآمد(اثر مقطعی درآمد اتفاقی) در پی داشته باشد.در پی اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد ایران درآمد یا سهم یارانه ای بخش تولید بین اقشار کم درآمد جامعه توزیع شده است که این امر از یک طرف با افزایش سطح مصرف در کوتاه مدت و کاهش سطح پس انداز از طریق انتقال منحنی تقاضای کل به سمت راست٬موجب افزایش شدید نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است و از طرفی دیگر تحت تاثیر انتقال منحنی ISبه سمت راست و بدنبال آن افزایش نرخ بهره٬سطح سرمایه گذاری و تولید را در اقتصاد ایران بشدت کاهش داده است که این شرایط نتیجه اش تشدید حالت "رکود تورمی" در اقتصاد کشور بوده استTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved