آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 25 اسفند ماه 1391 = 15-03 2013

وبلاگ؛ به اصلاح طلبان: درخت انجیر خرما نمی دهد

masudesmaillou.blogspot.

به اصلاح طلبانِ خاتمی چی‌! درختِ "انجیر" که "خرما" نمیدهد!

به اصلاح طلبانِ "خامی" که هنوز "پخته" نشده اند و به خاتمی می‌اندیشند! درختِ "انجیر" که "خرما" نمیدهد! اگر هم "خر" را می‌خواهید و هم "خرما" را! مطمئن باشید که به این نتیجه نخواهید رسید! و این کارِ غیرِ ممکن می‌باشد! و اما اگر اصرار دارید و با لجبازی هم که شده " خرما" می‌خواهید، و این ملتِ نجیب را هم "دوپا" فرض می‌کنید! حداقل میبایست بروید سراغ درختِ "خرما" نه درختِ " انجیر". می‌دانید که پیوندِ درختِ "خرما" با درختِ "انجیر" ناشدنیست!؟ ولی‌ پیوندِ خاتمی ( و امثالهم) با رژیم شدنیست و تا به حال !ثمره" هم داده است (خواباندنِ جنبش) و خودِ خاتمی و "شرکا" محصول این درختِ استبداد می‌باشد، (یعنی‌ ادامه و حیاتِ این رژیم استبدادی) پس بر ابهامات نیفزاید و فکر بکنید که این "ملت" شعوری هم دارد و دیگر نمی‌خواهد "سواری‌" بدهد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved