آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 15 فروردین ماه 1392 = 04-04 2013

آيات شريفه قرآنی و فتواهای كريمه اسلامی

وبلاگ irannairanestan.blogspot

سكوت كرديم ترس تنها دليل بيانمان شده است بالواقع به اسم حقوق بشر بسياري از مفاد قانوني حقوق بشر را زير پاميگذارند و ما كماكان سكوت كرده ايم.!
چرا؟!
آيا منافع مان توجيح نميشود ويا احساس خطر ميكنيم؟!
آزادي عقيده آيا اجازه ميدهد كه ترويج خشونت كنيم؟!
به كودكان خود بياموزيم كه دگر انديشان را اگر به راهي كه تو اعتقاد داري نيامدند بكش و خداوند تورا نيك و سباب ميدهد!
به بچه پانزده ساله اي كه امروز براي دفاع از آب و خاكش در سوريه ميجنگد فتوا بدهيم كه اگر به زنان و دختران مغلوب در جنگ رسيد به رسم كنيز برخور كن و تجاوز به ايشان بلامانع است.!
چرا جوامع جهاني كه براي يك فيلم سرگرمي كه همه ميدانند فقط كلكهاي سينمايي هست اجازه هاي سني متفاوت مشخص ميكند ، اما كتابي كه اين خشونتها را ترويج ميكند را ليبل بالاي هيجده سال نميزنند؟!
و اراجيف اين به اصطلاح مبلغين اسلامي در روزنامه ها و اخبار هاي عمومي روز بروز بازگو ميشود .!
تصميم با شماست هنوز آيا بايد اجازه دهيم فرزندانمان تحت نام مكاتب آسماني هر مزخرف ضد انساني را بياموزند؟!
من جهان را به تحريم تدريس اين كتب در وراي نام حمايت از حق آزادي بيان دعوت ميكنم.
با درود
بابك خسرويTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved