تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1392 = 21-05 2013

اندر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی - م.سحر

صلاحیتت رد شد ای هاشمی
به قدرت رهت سد شد ای هاشمی
سرانجام لطف قدیم علی
به اکبر مؤکد شد ای هاشمی
نشان داد پروردهء خوان ِ تو
ترا دشمنی دَد شد ای هاشمی
زمشهد به قم بردی و کردی اش
امامی که امجد شد ای هاشمی
به جای خمینی نشاندی کسی
که خصم ِ مجسّد شد ای هاشمی
بتی برتراشیدی از چوب خشک
کت اینک به مقعد شد ای هاشمی
بدی کرده ای و بدی دیده ای
نگویم ترا : بد شد ای هاشمی !

م.سحر
21/5/2013Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  5749


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved