آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

شنبه، 13 مهر ماه 1392 = 05-10 2013

تدبیر= سرکوب در داخل / امید= فریب در خارج

وبلاگ نُتَک

تصویر زیر سیاست حکومت دغلکار و سرکوبگر اسلامی را در این مقطع نشان می دهد

****************************************************Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved