تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 11 بهمن ماه 1392 = 31-01 2014

پس کجا رفت اعتدالت و کجا رفت آن کلید؟ شیخ مؤمن!

مجتبی الف

پس کجا رفت آن کلید؟
مرد مؤمن پس کجا رفت آن همه وعده و وعید؟
پس کجا رفت آن کلید؟
پس کجا رفت اعتدالت؟
کوش تدبیر و امید؟
پس کجا رفت آن کلید؟
قفل و بست کوچه‌ی اختر که بدتر بسته شد
آن کلیدت پس چه شد؟
شیخ ما را جز «برادر»ها کسی فعلاً ندید
پس کجا رفت آن کلید؟
رأی ما کو؟
سرنوشتش شد همانند سعید؟
پر درآورد و پرید؟
رأی ما هم مثل او بی‌ ردّپا شد ناپدید؟
پس کجا رفت آن کلید؟
آن بهایی بود و این یک نومسیحی، یا کشیش هر یک از سلّول خویش طعم منشور حقوق شهروندی را چشید
پس کجا رفت آن کلید؟
اهل «کش» دادن که گویا نیستی شکر خدا زنده باشی مرحبا خوش به حال خاوری و بابک و مه‌آفرید
پس کجا رفت آن کلید؟
از توییت کردن که نانی در‌ نمی‌آید عزیز رفع فیلتر کن please نوبت ما می‌شود فردا به قرآن مجید
پس کجا رفت آن کلید؟Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  4415


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved