تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 17 دی ماه 1393 = 07-01 2015

کاریکاتور؛ حمله پاریس و یازده سپتامبر

حمله تروریستهای اسلامی به ساختمان روزنامه فکاهی 'شارلی ابدو' در پاریس، واکنش شدید رسانه های فرانسوی را بدنبال داشته است.

روزنامه لیبراسیون حمله تروریستی به این روزنامه را به حادثه 11سپتامبر تشبیه کرده است.

لیبراسیون در تصویری دو قلم را به مثابه برج های دو قلوی نیویورک به تصویر کشیده و یک فروند هواپیما نیز در صدد اصابت به این دو قلم است.


******************************************************نادر نادرخاني January 7, 2015 08:49 PM

ما إيرانيها به فرانسويان و أمريكاءيها هشدارًحكيمانه داديم كه بحرف ديگران گوش نكنند خميني را بياريد دست همه راديكال ها چه سني و چه شيعه را باز ميگذأريد شما بخيال خود شاه را كه ميخواهد حق مردم ايران را بگيرد از بين ميبريد ولي همه تمدن و مدرنيتي و دست أورده اي إنساني را از بين ميبريد از قدرت گرفتن طالبان، حمس، حزب الله، بدر، داعش، بوكو حرام، سومالي، سودان، يمن، تا سوريه همه و همه بخاطر امدن خميني به صحنه بود كه اين تروريست ها را به ميدان أورد وقتي اسلاميها با زن هاي پوشيده شان به غرب ميايند يعني نمي خواهند در أن اجتماع زندگي كنند وً بهر حال وقتي ميبينند خواهر ومادرشان تحت فشارند عقده هايشانً روزي باز ميشود
أيا شما يك إيراني را در خارج ميبينيد كه مثل خواهر تحت فشارش در ايران در خارج چادر سر كند دليلش اينست كه إيراني ذاتا با اين مساءل بيگانه است ولي أكثر عربها وًاخوندهاي إيراني ذاتا تروريست هستند و كشتن بيگناهأن را وظيفه خود ميدانند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  14218


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved