تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 18 دی ماه 1393 = 08-01 2015

شارلی ابدو؛ قلم کجا برود، بی دیار و دفتر شد!

در سوک استفان شاربونیه (سردبیر شارلی ابدو) و یاران

عارف پژمان

قلم کجا برود، بی دیار و دفتر شد
هنر چو کوزه شکست و نوشته، پرپر شد !

چه سیر کوچه که «تکبیریان»به دشنه زنند
چه جای داد که بوکو حرام، داور شد !

حماسه زاد چو شار بونیه ، ستاده بمرد
صف مقاومت باغ ، بی صنوبر شد !

قلم که گوش به فتوای شب اندیش نداد
سرش بریده ی سوداگران خنجرشد

اگرچه، نامه ء فردائیان به یغما رفت
اگرچه خانهء آزادگی به خون ترشد

دوباره این شب دیجور را سحر سازیم
دوباره بینی که آبان برفت، آذر شد![email protected] January 9, 2015 02:13 AM

این چه الله ایست که خون اشام شده
خونریز سفاک و بیرحم این چه دین وحشتی است؟
پیروانش سر بر والله گویان میکشند این محمد کیست؟
مسلک این مذهب انسان کشان نسل انسان از زمین محو میشود
کور وکر شو پیرو ایین اسلام میشوی یا که خونت است حلال در مذهبم این اگر دین است خون من باشد حلال مذهبت

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  10502


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved