آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 15 آذر ماه 1395 = 05-12 2016

حکم ظالمانه؛ از محمد نوری زاد به احمد منتظری

....شما درست همان کاری را کرده اید که نرگس محمدی و دیگرانی چون وی کرده اند و می کنند. درست همان کاری که کل نمایندگان مجلس نکرده اند و نمی کنند. و کل اصلاح طلبان و کل دانه درشت های نام آور... براستی چرا شما اینهمه تنهایید؟ دیگران به کنار، چرا دوستان اصلاح طلب تا کنون سراغی از شما نگرفته اند؟

از محمد نوری زاد به شیخ احمد منتظری

یک: جنس تنهایی این روزهای شما همانند جنس تنهاییِ نرگس محمدی ست. و همانند تنهایی دکتر محمد ملکی. وهمانند تنهاییِ میلیون ها ایرانیِ بُهت زده ای که بدستِ هم لباسانِ شما لهیده شده اند اما بناچار با یکجور “فرسوده شدن مذهبی” به همزیستی رسیده اند. هموطنان شما بچشم خود دیده اند و بدین باور رسیده اند که تا به امروز از هم لباسان شما جز غارت زدگی نصیب شان نشده. بله، شما و پدرگرامی تان از این روی تنهایید که حق را گفتید اگر چه به زیان تان تمام شود. و بسیاری از هم لباسان حکومتی تان از این روی شما را تنها نهاده اند که سراسیمه ی سودِ خویش اند. همان دیگرانی که تا می توانند می کشند و می روبند تا خود و خویشان شان بمانند و حریصانه سر به چرب و شیرینِ دنیایی فرو برند که یک زمانی بر منبرها به “آب بینی بُز” تشبیهش می کردند. سرتان را بالا بگیرید که این روزها، روزهای کف بردهان آوردنِ ملایانی است که هست و نیستِ مردم را می درند، و با ولعی سیری ناپذیر سبزه های روییده بر مزارِ حسرت ها و آرزوهای مردم را می چرند، و جایی جز آغوش خدا را قابلِ غمزه های انسان سوزِ خود نمی دانند. ملایانی که جوانیِ هزاران ایرانیِ دربند را رنده کرده اند اما با غرور می گویند: نشده که یک شب راحت نخوابیده باشم.

دو: شما با انتشار آن نوار صوتی، هم پته ی نظام مقدس را و هم بساط پرنیانیِ بیت رهبری را و هم رختخوابِ قاتلانِ پیشانی پینه بسته را به آب انداختید. این جماعت، اگر مقدورشان بود، برای فرو نشاندنِ غضبِ استخوانسوزشان، شما را ریز ریز می کردند و ریزه هایتان را در تیزاب سلطانی محو می کردند. شما با انتشار آن نوار صوتی، دست به زیر نقاب تک تک قاتلانی بردید که این اواخر در زیر هر سایه ی سلیمانیِ نظام مقدس سجاده پهن می کردند و به ذکرِ “یا قدّوس” فرو می شدند. بله، شما دست به زیرِ نقابی بردید که با پوستِ تزویرشان جوش خورده بود. کنار زدنِ این نقاب، با کندنِ ناگهانیِ پوست شان همراه بود. بله، شما براستی پوست از تنِ تزویر جماعتی کندید. پس انتظار نداشته باشید بخاطرِ این حق گویی، جماعتِ رنده شده، مجسمه ی شما را بر هر بلندی نصب کنند.

سه: دیدم در میان احکامی که برای شما تراشیده اند، دیدار من و دوستانم از شما را نیز به اسم جرم جاسازی کرده اند. از این روی، شرمگینیِ ما را پذیرا باشید. این شرم اما نه بدان خاطر است که بخواهم سهم خود و دوستانم را بخاطر روزهایی که در زندان سپری می کنید رصد کرده باشم. نخیر، بل از این روی شرمگین شمایم که چرا نوری زاد و دوستانش این همه تک و تنهایند تا قاتلان و دزدانی که در بیت رهبری و در دولت و مجلس و دستگاه قضا خانه کرده اند، شما را در تنهاییِ هزار باره فرو بفشرند و کام دل برآورند.

چهار: دوست ما، براستی چرا شما اینهمه تنهایید؟ دیگران به کنار، چرا دوستان اصلاح طلب تا کنون سراغی از شما نگرفته اند؟ چه در مجلس شورا و چه در مجالس محفلیِ خودشان؟ دلیلش همان رازی است که جنس تنهایی شما را با جنس تنهایی نرگس محمدی می آمیزد. وگرنه مگر شما چه کرده اید که مستحق زندان و خلع لباس باشید؟ شما درست همان کاری را کرده اید که نرگس محمدی و دیگرانی چون وی کرده اند و می کنند. درست همان کاری که کل نمایندگان مجلس نکرده اند و نمی کنند. و کل اصلاح طلبان و کل دانه درشت های نام آور. بله دوست ما، شما کاری کردید که گنده های سیاست از صد فرسنگی اش نیز عبور نمی کنند. این گنده های سیاست، نه تنها از صد فرسنگیِ محتوای آن نوار، بل از صد فرسنگیِ شنیدنِ صدای ضجه های گوهر عشقی و صدای ضجه های مادرِ سعید زینالی نیز نمی گذرند. پس، نرگس محمدی بدین خاطر در زندان است، و ستار بهشتی بدین خاطر کشته شده، که هم لباسان شما و دیگرانی که خود را در میان گنده های این راه جای داده اند، به وظایف ابتدایی و انسانی خویش عمل نکرده اند. که اگر گنده های هم لباس شما سخنِ بر زمین مانده ی ایرانیان لهیده شده را بر زبان می آوردند، نرگس محمدی امروز در زندان نبود و مادر ستار بهشتی اینهمه سوز بر نمی کشید.آرش -صیحی December 5, 2016 02:18 PM

کدام اصلاح طلبان؟ چه کشکی، چه پشمی؟ اگر مراد از اصلاح طلب، کالائی از جنس محمد رضا عارف است، یا آنانیکه در همه این دوران سیاه ۳۸ ساله نان را به نرخ روزخورده اند باید بار دیگر فریاد برآورم کشک واگر اصلاح طلبانی باشد از جنس سعید حجاریان وحاج اکبر گنجی وجلائی پور واصغرزاده ومحسن آرمین ومحمد رضا خاتمی وقماشی از این دست، باید نعره بکشم اینان هم رفیق دزد بودند وهم شریک غافله اگرهمه پایوران ریز ودرشت این حکومت جابررا از روز نخست تا به امروز الک کنیم ودر غربال قضاوت بریزیم، یک معنی بیش بدست نمی آید همه اینها در جنایات دستانی آلوده دارند

گزارش یا اعتراض به این نظر


nonam December 5, 2016 02:57 PM

اصلاح طلبان خودشون همون داعشی‌های دهه ۶۰ بودند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Ira December 5, 2016 05:00 PM

پس کی ماند ایران را نجات دهد
آرش تو و من برای ایران چه کردیم؟
یا همه ایرانیها بایستی از آرش اجازه مبارزه را قبلا کسب کنند
صد البته مردم ایران بایستی دین و سیاست را جدا کنند
آب در آسیب دشمن ایران نریزیم و دشمنان علی گدا را با خود همراه کنیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


shahab December 5, 2016 11:11 PM

درود
آقای نوری زاد در این مملکت هر کسی قیمتی دارد اصلاح طلب ها قیمت ناچیزی داشتند من به کارگری افتخار میکنم که با همه نداشته هایش قآبل خرید نیست با همه سادگی و صداقتش من به معلمی افتخار میکنم که شاگردانش آزاده هستند من به مردمی میبالم که خودشان را به یک وعده نظری نمیفروشند شما مردم را بچسبد به اصلاح طلب فنا شده جان ندهید

گزارش یا اعتراض به این نظر


داريوش December 5, 2016 11:19 PM

چه اصلاح طلب چه اصول گرا همه انها نقش بازي ميكنند تا مردم رو فريب بدهند كساني كه تا ديروز سنگ رژيم رو به سينه ميزدند و دستانشان به خون الوده است امروز شدند اصلاح طلب لعنت به هر دوتاشون
تنها شانس راه نجات ايران الان اقاي ترامپ است
ايرانيهايي كه تو خارج دستشان به دهانشان ميرسد بايد به هر طريقي كه ممكنه با ترامپ ارتباط برقرار كنند حتي پول خرج كنند تا صدقه سر ترامپ رژيم رو عوض كنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


رسول December 6, 2016 10:20 AM

امروز انهايي كه به اصطلاح به اصلاح طلبان رأي داده اند بايد از خود بپرسند كه تا به كي بايد گول اين شيادان را بخورند انگار اين دور تسلسل فراموشكاري ايرانيها پاياني ندارد ، هر كاري هم كه اين رژيم اخوندي جنايت كار كه بكند باز هم با يك ترفند به صندوق رأي باز ميگردند ، و عجبا كه وابستگان اين اخوندها همچون بهنودها همچنان از اصلاح طلبي اخوندي دفاع ميكنند ، بايد گفت اناني كه به اين رژيم رأي ميدهند در زنداني كردن أمثال نرگس محمدي شريك جرم هستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  5755


© copyright 2004 - 2017 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.