آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 31 اردیبهشت ماه 1396 = 21-05 2017

بازنده بزرگ انتخابات؛ برجام های دیگر در راه

منصور امان

بازنده بُزُرگ انتخابات

بازنده بُزُرگ نمایش انتخابات ریاست جمهوری، "نظام" و در راس آن باند حاکم است. رژیم ولایت فقیه از درون فرآیندی که در انتها به انتصاب دوباره و ناگُزیر حُجت الاسلام حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری رژیم مُلاها مُنتهی گردید، ضعیف تر، مُتفرق تر و رُسواتر بیرون می آید.

رژیم جمهوری اسلامی بازنده نمایش انتخابات است زیرا:

۱- با تجدید دوره ماموریت کارگُزاران هسته ای خود نشان داد که هیچ راه برون رفتی از بُن بست استراتژیک "نرمش قهرمانانه" ندارد و همچنان باید از کیسه و حساب آماجها و نقشه های جاه طلبانه و ماجراجویانه اش هزینه کند. سیلاب "برجامهای یک و دو و سه و غیره" در راه است و "نظام" بدون جان پناه و سیل شکن، راه جاری شدن آن را هموار کرده است.

۲- افشاگری و حملات رُسواگرانه باندهای رقیب "خودی" علیه یکدیگر در جریان کمپین انتخابات، ضربه جُبران ناپذیری به حیثیت و مشروعیت "نظام" و حاکمان وارد آورد که آثار آن پیش از همه، در بدنه وفادار به حُکومت و همچنین بخشهای مُتوهم به اصلاح پذیری آن لمس پذیر خواهد بود. میلیونها نفر توانستند به طور زنده و از طریق تلویزیون دولتی به اعماق تاریک فساد و انحطاط "نظام" و نُخبگان برگُزیده آن نظر بیاندازند و داوری خود در باره آن را شکل دهند. این آگاهی گُسترش یافته، بُشکه باروتی است که بی واسطه در کنار آتش بیکاری، گُرسنگی، فقر و بی حُقوقی جای گرفته است.

۳- رقابت مُهندسی شده دو باند اصلی "زیر خیمه نظام"، به دلیل بُحران سیاسی حاکمیت به یک قُطب بندی تمام عیار بدل گردید که در یک سوی آن "نظام" با همه انگاشتهای سیاسی و ایدولوژیک، چکمه و سرنیزه اش نشانده شد و در سوی دیگر، خواسته ها و آماجهای اکثریت جامعه قرار گرفت که در پایین و با استفاده از فُرصت کشمکش روی صحنه، مجالی برای بروز یافت. ابتکار ابلهانه در چینش یک قاتل بدنام به عُنوان نامزد جناح حاکم برای گرم کردن تنور انتخابات، به ژرفش مهار ناپذیر تضاد و قُطب بندی حُکومت - جامعه کُمک شایانی کرد. شُعله تنور گُر گرفته، در انتها ریش "نظام" را دود داد.

۴- کمپین انتخاباتی آقای روحانی نشان داد فاصله گیری مردُم از دستگاه حاکم چنان ابعادی یافته است که حتی جناحهای حُکومتی تنها شانس خود برای عوامفریبی، کُلاهبرداری و جذب بخشهایی از جامعه را در قرار گرفتن در موضع اپوزیسیون آن جُستُجو می کنند. "خط قرمز"هایی که نامزد و پایوران جناح "خودی" میانه پُشت سر گذاشتند، پیشروی جامعه و محدود شدن قلمرو "نظام" را مُستند کرد. کارزار تبلیغاتی جناح میانه حُکومت علیه رُقبای خود که بر پُشت نحیف سیستم حمل می شد، اعتبار و وزنه جبهه مُخالفان و مُنتقدان را ناخواسته تقویت کرد و به همان میزان، امکان مُدیریت و بازی با مُطالبات و خواستهای آنها را کاهش داده و قواعد تازه ای به میدان مانور جناح میانه تحمیل کرد.

۵- و سرانجام، رژیم جمهوری اسلامی با همه جناحها و دسته بندیهای آن بازنده بُزُرگ نمایش انتخابات است، زیرا جُنبش اجتماعی از ارومیه تا اهواز، از مشهد تا کرمان و از تهران تا همدان و هر گوشه دیگر کشور که فُرصت انتخابات در اختیارش گذاشت، سرکش و خروشان سر برآورد و پتانسیل عظیم جبهه سرنگونی را به رُخ حاکمیت کشید. جوانان، زنان و مردانی که خیابانها، کوچه ها و ورزشگاه ها و استادیومها را به تسخیر خود درآوردند، افسانه غلبه حُکومت بر جنبش اعتراضی ۸۸ را به ریشخند گرفتند و کابوسهای تیره "نظام" از "فتنه" را جانی تازه بخشیدند. آنها تهدید آقای خامنه ای به "سیلی زدن" به جامعه را در عمل اجرا کردند و چنان ضربه گیج کننده ای به زیر بناگوش او و "نظام" اش وارد آوردند که از شدت آن تعادل خویش را باز نخواهد یافت. آمارهای فانتزی از میزان شرکت در نمایش حُکومتی و عددهای آماس کرده ای که "نظام" به ریش خود می آویزد، جای کبود ضربه جامعه مُعترض را نمی پوشاند.رامتین May 8, 2017 03:50 PM

درود به شرف مردم هوشیار، این کار باید در کل کشور همه گیر بشه که دیگه با پول ملت خرج بنر نکنن!

گزارش یا اعتراض به این نظر


امید May 8, 2017 07:31 PM

به امید روزی که همه شونو آتیش بزنن

گزارش یا اعتراض به این نظر


مهرداد May 21, 2017 09:11 AM

آلمانی ها یک ضرب المثلی دارند که می گوید : امید آخر همه می
میرد۰ این چنین نوشته هایی به ما امید می دهد۰ ترانه انگلیسی به
نام "لیوینگ نکست دور تو آلیس" با صدای اسموکی را شنیده اید که ۲۴
سال منتظر یک شانس یا فرصت می نشیند و منظورش دختر همسایه
آلیس است ۰ بعد یک روز یکی را می بیند که با اتومبیل بسیار شیک
پیش او ایستاده و از این حرفهاما هم بیش از ۳۸ سال است که منتظر
سر نگونی این رژیم هستیم۰ عده ایی به رئیس جمهور تازه آمریکا
دل خوش کرده اند۰ ولی می بینیم که رژیم همجنان مانده و آرزوی
ما این بود که در این روزهای نمایشی انتخابات که طناب ها را کمی
شل می کنند مردم دست به کاری بزنند که هیچ اتفاقی نیفتاد۰ از آنجا
که بین حقیقت ورویای* ما هر روز شکاف بیشتر می شود ما را انگار دچار
بیماری پارانوئید کرده۰
*رویای ما=سرنگونی رژیم
حقیقت= ماندن رژیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی May 21, 2017 09:15 AM

منهای ۱۷میلیون نفری که در جبهه امتناع دست رد برسینه حاکمیت جهل وجنون گذاشتند آن ایرانیان عمدتا درون مرزی، ونه برون مرزی با حضورمعنادار خود بجای سیلی خوردن از عمله های استبداد وشخص خامنه ای، سیلی بسیار محکمی بر بنا گوش وچهره کریه نظام ولائی کوبیدند که نتیجه آن در آتیه ای بسیار نزدیک نمایان خواهد شد فقط باید آرزو کنیم که ولی فقیه نمیرد وبماند تا انقراض حکومت جهنمی خودرا با چشم ببیند همه آنچه برصحنه آمد با تمامی بازیگران چپ وراست وتند رو وکند رو، یک نتیجه داشت، اینکه رای مردم یک نه بزرگ بود به نظام متحجر ولایت فقیه وابزار این "نه بزرگ" کسی نبود بجز حسن روحانی که قصه خودرا دارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Babak May 21, 2017 12:04 PM

اگر علی ساربان است، می‌داند شتر را کجا بخواباند
حالا باید قدری صبر کرد تا همین سید ابراهیم رئیس‌الساداتی را به اسم ولی فقیه
آیت الله رئیسی به ایرانی ها بچپانند !

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش May 21, 2017 03:38 PM

برای نظام اسلامی هیج چاره ای جز خوردن جام های زهر پشت سر هم باقی نمانده و نظام اسلامی تمام این جامهای زهر را در کمال خفت خواهد خورد و این در حالی است که این جام های زهر از زهر اتمی به مراتب بدتر است و زهر اتمی در مقابل اینها پیش زهری بیشتر نبود

گزارش یا اعتراض به این نظر


مهرداد May 21, 2017 04:47 PM

ایران برس نیوز دوچیز را به ما یاد می دهد یکی اینکه با
موضوع هایی که می گذارد وما می خوانیم باعث یادگیری
می شود۰ دوم امکان می دهد که ما نظرات خود را بنویسیم این
دیگری تمرین دمکراسی است۰ در بین اینها دوستانی کامنت هایی
می نویسند که کوتاه و بسیار جالب است و شادی ایجاد می کند۰
مانند آقای امید که نوشته اند : "به امید روزی که همه شونو آتیش بزنن"
شاید کسانی باشند که لبخندی با آن بزنند و از نظر آناتومی ۱۷ ماهیچه
باید به کار بیفتد تا ما بتوانیم تبسمی بر لب داشته باشیم۰ من که قاه قاه
خندیدم و از ایشان سپاسگذارم که ما را مقداری از این پکری انتخابات
نمایشی در آورد۰

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  10055


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.