آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

سه شنبه، 2 خرداد ماه 1396 = 23-05 2017

شادباش به ۱۷/۵ملیون بایکوت کننده انتصخابات

پیام دانشجو
حشمت الله طبرزدی

۱-کمینه ۱۷/۵ ملیون از هم میهنان اگاه ،در شرایطی که حتا در درون مرز ،حق ابراز امتناع از شرکت در انتصخابات(انتصاب از سوی شورای نگهبان+انتخاب از سوی شهروندان) را نداشتند، با اعتراف نمایندگان و امار رسمی رژیم، در انتصخابات شرکت نکرده و یا رای باطله به صندوق ها انداختند.انان نه از بین افراد بیسواد و کم سواد در روستاها و حاشیه ی شهرها،که از بین فرهیختگان و سیاسی ترین احاد شهروندان ایرانی هستند که با کلیت رژیم مخالف بوده و سرمایه ی بزرگ اجتماعی ،همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، به حساب می ایند.به اگاهی سیاسی و اجتماعی انها افرین گفته،این اگاهی وایستادگی را شادباش می گوییم.

۲-همچنین ۲۳ملیون از هم میهنان که عمدتا وبنا بر بیانات صریح و مکرر از روی ترس و هراس از لولوخورخوره،و برنگشتن به گذشته و استمرار وضع موجود،به روحانی رای دادند.اگر چه در بین نمایندگان طیف های گوناگون از این جمعیت،مطالباتی چون،دموکراسی خواهی و توسعه ی سیاسی، به چشم می خورد اما مطالبه ی محوری انها،استمرار وضع موجود و هراس از امدن رییسی (ضد مطالبه گری )بود.البته تودههای رای دهنده در این کمپین انتخاباتی، شهروندان عزیزی هستند که همچون سایر شهروندان ،مطالبات سرکوب شده ی فراوانی دارند که با اتحاد و همدلی ،برای دستیابی به انها تلاش خواهیم کرد،اما هیچ گاه عوامفریبی رهبران انها را فراموش نکرده و به ویژه با حزب بادی ها،در تعیین تاکتیک و استراتژدی مبارزه،مرز بندی های اشکاری خواهیم داشت.برای این که،انتصخابات اخیر،مرزبندی های بسیار شفافی در بین مبارزین به وجود اورد و میدان داری پوپولیزم سیاسی از هنرمندان و ورزشکاران غیر حرفه ای در امر سیاست ورزی تا برخی فعالین مدنی و رهبران فرقه های گوناگون مذهبی (که البته همواره قربانیان حکومت مذهبی بوده و تاکید بر غیر سیاسی بودن دارند،اما به صورت بسیار تشکیلاتی در مسیر استمرار طلبان بوده اند)را اشکار ساخت.استمرار طلب بودن،رضایت دادن به شرایط موجود،تقلیل خواسته های اساسی شهروندان مثل ازادی،دموکراسی،رفاه و امنیت ،به مطالبات حد اقلی و ازادی سوت و کف و رقص و کنسرت، یا برخی ازادی های محدود اجتماعی،از خطرات اساسی میدانداری این گروههای اجتماعی ،برای اینده ی ملت و کشور است.به این لحاظ ،این تیپ های اجتماعی ،سیاسی و مذهبی، اگر چه با شعار، به عقب بر نمی گردیم،به استمرار وضع موجود تن دادند،اما مطالبات انها از ۴۰ سال پیش عقب تر است.برای انکه،در زمان شاه ازادی اجتماعی،رفاه اقتصادی ،ازادی مذهبی ،و مدرنیته منهای توسعه ی سیاسی و ازادی،در مقایسه با وضعیت کنونی،بسیار پیشرفته تر بود وشخص شاه به این لحاظ، و در مقایسه به اخوند هایی چون روحانی،فرد بسیار مدرنی به حساب می امد.

۳-کمپین انتخاباتی اقای رییسی نیز ۱۵ ملیون رای داشت که در این رابطه نیز،پیام های روشنی دیده میشود.اول این که جمع دو کمپین بایکوت انتصخابات و رای به روحانی،بالغ بر ۴۰ ملیون هستند که این اکثریت بزرگ،کمینه در خواست اولیه ی خود،مخالف راس قدرت حاکم،نهاد های تحت امر و گفتمان سیاسی و اجتماعی انها می باشند.در واقع اگر حامیان اصلی رییسی را مذهبیون سیاسی-افراطی حامی راس هرم قدرت بدانیم،و در حالی که انها از هر نوع امکان و ازادی برای تبلیغ خود برخوردار بوده و حتا وعده ی یارانه های سه برابر را دادند ،اما حتا از بایکوتی های دست و پا بسته،در میدانی نابرابر شکست خورده و در ردیف سوم قرار گرفتند.پیام این شکست و شکست ۹۲، این است که گفتمان و عملکرد،کسانی که به اعتراف روحانی طی ۳۷ سال گذشته،کاری جز زندان و اعدام انجام نداده اند، از دیدگاه اکثریت مردم ایران،مردود و دور انداخته شده است.اگر چه این اقلیت،امکانات حد اکثری کشور را در دست دارند.پیام شکست سخت انها این بود که بعید است انها در میان مدت،توانایی حفظ ان امکانات را داشته باشند و در اینده ی نه چندان دور، استمرار طلبان جایگزین انها در قدرت خواهند شد.

در عین حال اکثریت بزرگ رای دهندگان به رییسی ،از بین هم میهنان عزیز در شهر و روستا است که از روی ناچاری وبرای رسیدن به شغل و رهایی از فقر و گرسنگی و فرار از شرایط مرگباری که دولت استمرار طلب روحانی،برانها و همه ی ما حاکم کرده است، به او رای دادند.این هم میهنان گرامی نیز نباید مایوس باشند و اگاه باشند که با اتحاد ،می توان به رفاه و زندگی بهتر دست یافت. در برابر اکثریت رای دهنده به روحانی و در برابر،اکثریت رای دهنده به رییسی،صف بندی نداریم. استمرار طلب ها که رای به رییسی را رای به ایت اله قاتل،تبلیغ و تلقی می کنند،باید پاسخ خوبی از ۱۵ ملیون هم میهن رای دهنده به ایشان دریافت کرده باشند!

هراس از ادامه ی فقر،فساد،اختلاس،رکود،هراس از امدن لولوخور خوره بدون داشتن هیچ برنامه ی مشخص،از سوی دوکاندیدای مورد تایید رژیم،موجب شد تا بیش از ۴۰ ملیون از هم میهنان عزیز ب ه پای صندوق های رای انتصخابات هجوم ببرند.با درک شرایط کنونی و به نمایندگی از سوی بیش از ۱۷/۵ ملیون هم میهن اگاه،سیاسی وکسانی که در برابر انواع فشار هاو عوامفریبی ها،نه گول خوردیم و نه هراسناک شدیم،به ان ۴۰ ملیون تن، وعده ی رهایی،ازادی،عدالت،رفاه و امنیت،به شرط اتحاد و اگاهی و پایداری بیشتر میدهیم.مریم May 23, 2017 04:17 PM

درود بر شما آقای طبرزدی! اسطوره مقاومت در برابر طبل توخالی جمهوری اسلامی شما همواره برای من سمبلی از وجدان بیدار جامعه بوده اید که هیچ چیزی نمی تواند چراغ فروزنده ان را کم نور کند بعنوان یکی از رای ندهندگان میگویم که مطمئن باشید آمار رای ندهندگان بسیار بیشتر از عدد اعلام شده است بسیار بیشتر! مطمئن باشید که حداقل 25 میلیون نفر هستند در حکومتی که کوچکترین نشانه ای از معیارهای قابل قبول دموکراسی و آزادی وجود ندارد مطلقا نمی توان به آمار و ارقام داده شده برای نمایش انتخابات اعتماد کرد! فکر میکنید برای حکومت وقاحت و شقاوت ۷ میلیون رای واقعی را عدد ۱۷ میلیون اعلام کردن کار سختی است؟! تجارب سالیان نشان داده که در اطاق تجمیع از این دست آمار سازی ها فراوان وجود داشته است

گزارش یا اعتراض به این نظر


مریم May 23, 2017 04:26 PM

افرادی که از روی جهل و ترس رای به صندوق خامنه ای انداختند خود را به جهل و ترس فروختند و تاریخ جمهوری اسلامی را ساختند افرادی که حکومت وقاحت و شقاوت نه توانست آنها را با وعده بهشت بفریبد و نه آنها را با ترس از یک لولو به دامن لولوی دیگر بیندازد تاریخ ایران را می سازند! آنچه که موجب پریشانی خواب آخوندهاست همین رای ندهندگان است بخصوص تهرانی ها که فقط ۲ میلیون از آنها بطور یکپارچه با ایمان و بدون هراس در روز موعود که دور هم نیست می توانند به آسانی و در کف خیابان طومار آنها را فقط در یک روز در هم بپیچند! آنها که در سال 88 به موسوی رای دادند و حماسه 88 را ساختند هنوز در ایران هستند نه مرده اند و نه ولایتمدار شده اند! آتشی هستند فروزان زیر خاکستر تا در روز موعود زبانه بکشند و این صفحه سیاه و خونین تاریخ ایران را یکسره خاکستر کنند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3289


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.