آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 20 مرداد ماه 1396 = 11-08 2017

فاتحه وعده های انتخاباتی روحانی خوانده شد

تقی روزبه

وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرز نشست!

لیست کابینه و مراسم تحلیف روحانی مناسکی بودند برای فاتحه خوانی و دفن وعده های انتخاباتی روحانی و انتظاراتی که برانگیخته بود! پیشتر گربه را دم حجله ذبخ کرده بودند: ابتدا شمشیرآخته سرنوشت بنی صدر را بالا بردند. سپس با مشرف شدن نزد آقا پیشاپیش توقعات و خواسته های او مطرح شدند. در این دیدارمعلوم شد که روحانی لیست تمامی وزراء پیشنهادی خود را پیش از طرح در مجلس و یا در انظارعمومی با رهبری در میان گذاشته است که البته بدلیل شوری بییش از حد آن مورداعتراض برخی نمانیدگان هم قرارگرفت. هم چنین معلوم شد که در مردمسالاری دینی از نوع ولایت فقیهی، رئیس جمهوری که ازخلال صافی شورای نگهبان رده شده ه حتی قادر به انتخاب آزادافراد کابینه خودهم نیست. و رهبرنظام عملا بخش باصطلاح انتخابی نظام را نیز دستچین می کند. چنان که مداخله مستقیم در انتخاب تعدادی از ورزا کلیدی علنا اعلام شد و حساسیت در موردبرخی ورزاء دیگرهم به آن اضافه شد و البته حساسیت های اعلام نشده در مورددیگروزراء هم جای خود را داشت. حالا حساب کنید که از این ماهی (پیرمرددریا) چه چیزی جزاسکلت آن برای مجلس و حامیان و موتلفین فرودست روحانی باقی می ماند. با این همه گوش خلق اله و عالم را برای پاراف کردن وجب به وجب همین وزراء عمدتا از قبل منصوب شده کرخواهند کرد! تا نشان دهند که این دستگاه عظیم و طویل پارلمانی چندان هم بی خاصیت نیست!

نقش سیاهی لشکربودن اصلاح طلبان!
وقتی َمرکب روحانی از پل انتخابات گذشت، به خصوص در دوره دوم و پایانی ریاست جمهوری اش، فروکاستن اصلاح طلبان به سیاهی لشکربی مقدار عین سیاست ورزی محسوب می شود. او برای بند و بست و چانه زنی و نگهداشتن خود بر فرازامواج طوفانی در ساختاررسمی قدرت، به جلب رضایت امثال علی لاریجانی ها و اصول گرایان موسوم به معتدل و نیز جلب حمایت روحانیت تا بندناف مرتجع بیش از اصلاح طلبان نیازدارد. اصلاح طلبان به دررأی جمع کردن می خورند اما در لابی گری دست شکسته وبال گردن است و بهمین دلیل مثلا وزارت کشور که مادرورزاتخانه ها محسوب می شود و با وجودآن همه اعتراض وانتقاد که در چهارسال گذشته به وزیری که نزدیک به اصول گرایان و مشخصا علی لاریجانی بود اعتراض شد ، او هم چنان سکان این "شاه ورازاتخانه" را در تیول خود دارد. از اصلاح طلبانی که نماینده و سخنگویانشان امثال جهانگیری ها و عارف ها باشند و خاتمی هم اگر لب به سخن بگشاید نخست از روحانی و یا مداخله رهبر در چینش کابنیه دفاع می کند و پیروان و حامیان را به شکیبائی و تمکین تشویق می کند چه انتظاری هست؟ نقش آن ها در نظام تا حدداغ کردن تنورانتخابات، بدون آن که حق پختن نانی برای خود داشته باشند تعریف شده است و خودآن هاهم، به رغم غرولندها، هم به تقدیرروزگاردتن داده اند... خامنه ای و روحانی هم با وقوف به این استیصال و ناچاری قادرند این چنین بی اعتنا به آن ها به تازند.

وظیفه تازه و دشواراصلاح طلبان در شرایط پساانتخاباتی
در فصل انتخابات، اصلاح طلبان با تمامی توش و توان خود به میدان آمدند و تا می توانستند در شکستن جوتحریم ( که آن را رسما خطرعمده و کلیدواژه موفقیت معرفی می کردند) با بهره گیری از رسانه های داخل و خارج و جمع آوری ِعده و ُعده خود به داغ کردن تنورانتخاباتی همت گماشند. اما اکنون که کوه موش زائیده و نان های این تنورفطیر بیرون آمده است و به عنوان مثال معلوم شده کابینه برآمده از پیروزی صفوف اصلاح طلبان و اعتدالی ها یک کابینه تمام عیارمردانه است و برای اشانتیون هم شده بدون حتی یک نفر دگرباور و از اقلیت های های قومی و یا موسوم به تسنن است، آه از نهادهمه رأی دهندگان و یا هیزم آوران بی مزدتنوری که گرمایش اختصاص به آن دیگران دارد بر آورده و وظیفه بس دشوارآرام کردن و پاپین کشیدن فتیله انتظارات را بردوش آن ها نهاده است. در دشواری این وظیفه همین بس که آن ها حتی قبل از اعلام وزراء به مجلس از طریق ارسال نامه ای به روحانی با امضاء ۱۷۵ نماینده و با تاکید برحضور (همان اشانتیونی) وزیرزن و یا اهل تسنن، در واقع به او پیام دادند که دل قوی دارد و نگران عدم تصویب مجلس نباشد. غافل از آن که نگرانی و دغدغه اصلی روحانی از مراکز و مراتب بالای قدرت یعنی رهبری و اصول گرایان و روحانیون سرچشمه می گیرد تا از مجلس بی خاصیتی که لاریجانی آن را به راه می برد. با این همه آن ها اکنون باید تمام همت خود را برای تسطیح انتظارات و تصدیق وضعیت تازه و توجیه حمایت خود از روحانی در دوره جدید بکاربگیرند.
بهمین دلیل امثال تاج زاده ها و جوادی حصارها و یا عارف ها و جهانگیری ها و یا در خارج سوای آوازه گران حرفه ای، حتی افرادی امثال ملیحه محمدی ها هرچند با لکنت زبان، آستین های خود را برای پاپین آوردن فتیله انتظارات بالاکشیده اند و کسانی مثل سعید برزین از مفسرین بی بی سی به اصلاح طلبان نهیب می زند که نقش سیاهی لشکر و دنباله روی از روحانی را بپذیرند و زیادی شلوغ نکنند! در اصل سیاست ورزی راجع به دوره پساانتخاباتی، یعنی پائین کشیدن فتیله انتظارات با همه دشواری اش، بخش جدانشدنی و مکمل سیاست ورزی مرحله پیشاانتخاباتی یعنی داغ کردن تنوراست. تنوری که بویژه زیاد داغ می گردد، اگر به همان سرعت خاموش نشود، یعنی اگر حرکت دوربرداشته ماشین ترمز نزده شود، چه بسا موجب دردسرهائی بشود. از همین رو داغ کردن و سپس خاموش نمودن تنور بخشی از فرایندسوخت و ساز و جذب و دفع سیستم برای ایجادتعادل خود محسوب می شود و اصلاح طلبان در این سوخت و ساز و تقسیم کار وظیفه اخص خود را دارند.

زمان پاسخگوئی!
چندین دهه است که رژیم از همین طریق مشغول بازتولید و بازترمیم سیاسی خود است، تا ضمن نشان دادن پز باصطلاح مردم سالاری دینی، در عین حال برگ انجیری برای پوشیده ماندن و یا نادیده گرفته شدن فساد و سرکوب و سیاست های فلاکت آفرین خود فراهم آورد. و مهم تراز آن اجازه ندهد که تا جامعه ای مستقل، نیرومند و بیرون از حوزه نفوذ جناح بندی هایش پیکربندی شده و قوام و دوام یابد.
اکنون که فصل خوشه چینی کاشته ها فرارسیده و معلوم شده است که چیز درخوری در این کشت زار بی حاصل نروئیده است؛ زمان پاسخگوئی به خود و دیگران توسط آن هائی که به امیدمحصولی در این کشت زار بذرافشانی کرده اند، بخصوص آن هائی که بیش از همه یقه درانی کرده اند، فرارسیده است. فقط رژیم نیست که باید واداربه پاسخگوئی شود، طبیعی است و حتی بیش و پیش از آن، که هرشهروند عاقل و بالغ نیز در برابر رأی خود و نتایج آن مسئول و پاسخگو باشد. بهمین دلیل حفاظت و صیاتت از رأی و انتظارات و مطالبات خود بخش جدانشدنی از وظایف شهروندی او را تشکیل می دهد. و باز بهمین دلیل آن ها که رفتاردولت و گزینش های آن را نسبت به زنان و یا اقلیت ها و یا دانشجویان و معلمان و... در حکم توهین و دهن کجی به خود و دست مریزادگفتن به روحانیت و یا مراتب بالای قدرت می دانند، جز از طریق طرح مطالبات خود با صدای بلند و گسترش اعتراضات نسبت باین بی اعتننائی، قادر به صیانت از آراء‌خودنخواهند بود. آن ها می توانند در کنارکسانی که با شناخت از سیستم پیشاپیش به تحریم افسون انتخاباتی رژیم مبادرت کردند صف گسترده ای در صفوف زنان دانشجویان معلمان و کارگران و دگرباوران و باصطلاح اقلیت های گوناگونی که چه بسا جمعشان برخلاف عنوانشان اکثریت هم باشند، دست در دست هم فشارسنگینی را به جباران حاکم وارد کنند تا دیگرجرئت ارتکاب این گونه توهین ها- دادن وعده های توخالی و سیاهی لشکرانگاری مردم- از مغزشان هم خطورنکند...
مرد سالاری اسلامی !!! August 12, 2017 09:30 PM

کنار گذاردن زنان از اداره امور کشور، آنها را بیشتر راغب تر خواهد کرد تا در آینده برای احیای حقوق انسانی و شهروندی خود پافشاری کنند و به این هدف دیرینه خود در آینده نه چندان دور هم خواهند رسید زنان ایران با این عمل زن ستیزی دولت روحانی به مبارزه علیه رژیم اسلامی ادامه خواهند داد و بیش از گذشته منسجم تر، متحد تر و راسخ تر در اراده خود برای اعاده حقوق و حیثیت زنان ایران در مقابل رژیم زن ستیز اسلامی قرار خواهند گرفت

گزارش یا اعتراض به این نظر


تبعیض جنسی اسلامی!!! August 12, 2017 09:32 PM

۳ /۲ از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران ( ۵۳ میلون نفر که بیش از نیمی از جمعیت کشور است) را زنان و کودکان زیر ۱۵ سال تشکیل می دهند و با گزینش کابینه اخیر، با اطمینان می توان گفت که این ۵۳ میلیون نفر و طبقه از جامعه هیچ نماینده ای و یا صدایی در دولت جدید نخواهند داشت در جامعه ای که ترویج " مرد سالاری" در آن از ارزش های گرانبهای اسلامی بشمار می رود و جامعه ای که بر پایه غالب بودن "مرد- مسلمان-شیعه" برنامه ریزی شده در آن جامعه زنان حقوق تساوی نداشته و بعنوان شهروندان درجه یک همچو مردان به رسمیت شناخته نمی شوند امشب امید و صدای ۵۳ میلیون ایرانی ستمدیده، اسلام زده و فقر زده برای همیشه خاموش شد لعنت بر این حاکمان فاسد، مستبد، اشغالگر، غارتگر و تبعیض گر شیعه!

گزارش یا اعتراض به این نظر


آپارتاید اسلامی!!! August 12, 2017 09:34 PM

پس از آزادی ایران از دست اشغال اسلام خونین و ارتجاعی تشّیع توسط شیر مردان و شیر زنان آزاده ایران زمین، زنان پاکدل و آزادیخواه، فرزندان این خاک و بوم مقدس و کهنسال به مقام والای انسانی خود بعد از چهار دهه استبداد، بی عدالتی، آپارتاید و ستم جنسی اسلامی در عاقبت به حقوق حقه خود دست خواهند یافت و با شرکت مستقیم خود و سهیم شدن در پیشبرد اهداف کشور ایران آزاد فردا، هیچگاه و هیچگاه دوباره اجازه نخواهند داد تا اشغالگران فاسد شیعه حق و حقوق انسانی آنان را فقط بخاطر زن بودن، پایمال کنند شیر زنان ایران زمین با یک انسجام ملی و سهیم شدن در امور اداره و تصمیم گیری کشور، ازادی، تساوی و حقوق حقه خود را در جامعه ایران آزاد فردا برای همیشه تثبیت و تضمین خواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


زن ستیزی اسلامی !!! August 12, 2017 09:36 PM

ارتجاع اسلامی هر روز کشور را به عقب تر می راند ۴۹% جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را زنان تشکیل می دهند، حتی یک وزیر زن در کابینه جدید نیست که زنان ایران را در مشارکت و اداره کشور سهیم کنند و یا صدای آنان را به گوش های ناشنوا رهبران زن ستیز حاکمان ایران برساند در این ۳۸ سال تاریخ سیاه و خونین جمهوری اسلامی جز زن ستیزی و حمله به مقام والای زن هیچ چیز نبوده، در جامعهٔ فاسد و آپارتاید اسلامی که ترویج منطق "مرد سالاری" که بر پایه غالب بودن "مرد- مسلمان-شیعه" تنظیم شده و کنترل شاهرگ های جامعه و کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی، مالی و سیاسی جامعه ایران را بطور کلی در دست مردان قبضه کرده و زنان را بعنوان شهروندان درجه سه و چهار دسته بندی و کلاسه بندی کرده است درست برعکس آنکه امروزه در جوامع متمدن بشری در سرتاسر جهان، نقش زنان بیش از پیش فعال تر، پر رنگتر و با نفوذ تر می شود و سهیم شدن و مشارکت مستقیم زنان در اداره جامعه و کشور داری و پیشبرد هدفهای کشور در تمام زمینه ها را مهیا کرده است اسلام زن ستیز تشیع بزرگترین خطر علیه اتحاد ملی، اتحاد، مهر، محبت و دوستی در خانواده ها، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت ملی، استقلال ملی، تمامیت ارضی و محیط زیست طبیعی ایران زمین است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3439


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.