آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 11 مرداد ماه 1397 = 02-08 2018

بحران اقتصادی؛ جز فریبکاری راه حل دیگری ندارند

منصور امان

با اعدام و باجگیری، حُکومت به استقبال فروپاشی اقتصادی می رود

فاجعه اقتصادی که در کشور و در برابر چشم همگان شکل گرفته، به گونه بدیهی این دو پُرسش را به میان می آورد که حُکومت که سررشته های مالی و اقتصادی را در چنگ و سُکان هدایت معیشت جامعه را در دست دارد، چه راهکاری برای چیرگی یا تسکین این بُحران خانمان برانداز دارد؟ و آیا مردُم می توانند به بهبود وضعیت در نتیجه این راهکارها اُمیدوار باشند؟ حاکمان کشور به این سوالها پاسُخ روشنی داده اند.

با مُرور کوتاهی از واکُنشها و رویکردهای رهبران و پایوران حُکومت در روزهای اخیر، می توان دو نوع برخورد به سُقوط سرسام آور اقتصاد کشور را شاهد بود: نخُست، مُعرفی "دُشمن خارجی" به عُنوان مُقصر و شناسایی توطئه های پنهانی که سپس با روی آوردن به تدبیرهای پُلیسی و امنیتی تکمیل شده است.

در کادر این راه حل، اطلاعیه بانک مرکزی، سُخنان رییس قُوه قضاییه و نیز سُخنگوی این نهاد قضایی – امنیتی، گُفته های رییس و مقامات مجلس مُلاها قرار می گیرد که با تهدیدهای تُند و نوید اعدام، چوبه دار و برپایی دادگاه های صحرایی برای افراد و جریانهای ناشناس همراه بوده است.

همزمان با سنگرگیری این بخش از حُکومت در پس "دُشمنان" و "توطئه"، جامعه در روزهای گذشته شاهد گُسیل ماموران اونیفورم پوش و لباس شخصی به بازار ارز و پیگرد و دستگیری خیابانی ارز فروشان و دلالان بوده است.

راه حل دُوُم را گُماشتگان چکمه پوش آقای خامنه ای عرضه کرده اند. آنها ریشه بُحران اقتصادی را در دولت، وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی آن یافته اند و تغییرات در این جهت را کلید حل مُشکلات مُعرفی می کنند. در همین راستا، پاسدار جعفری، سرکرده این دسته، در یک نامه سرگُشاده به آقای روحانی خواستار برخورد وی با "نارسایی و سوومُدیریتهای بخش اقتصادی دولت" و "کم تحرُکی و ضعف برخی مُدیران" گردید.

ناگُفته پیداست که در پس رهنمودهای اقتصادی آقای جعفری، تلاش برای استفاده از شرایط، فرسایش قُدرت باند رقیب و کاشتن مُهره های خود در پُستهای کلیدی پنهان شده است. همزمان ورود این پایور ارشد نظامی – امنیتی به مساله بُحران اقتصادی، مُنحرف کردن نگاه های مُعترض از نقش بخش حُکومتی و شبه دولتی اقتصاد در سُقوط اقتصادی کشور را هدف دارد. اُرگانها و نهادهای گوناگون نظامی و غیرنظامی وابسته به باند حاکم، سهم تعیین کننده ای از ثروت و منابع درآمد کشور را در تصرُف خود دارند.

تصویری که حاکمان کشور در مجموع از راه حلهای خویش ارایه می دهند، اُمید به بهبود شرایط فاجعه بار کنونی را نیز بیهوده جلوه می دهد. همین نمایشات را حاکمیت جمهوری اسلامی در هر دوره از بُحرانهای اقتصادی سلسله واری که بر سر مردُم نازل می کند، روی صحنه برده است. مردُم ایران هنوز و به تلخی صحنه های مُشابهی که در دوران صدارت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد بازی شد را به یاد دارند. شرایط زیست و کار آنها در نتیجه راه حلهای حُکومت نه تنها بهتر نشده، بلکه در هر دوره اندکی سخت تر و تحمُل ناپذیر تر گردیده است.

امروز نیز حُکومت جُز صحنه سازی و فریبکاری راه حل دیگری در دست ندارد و این را آقایان روحانی، جعفری و لاریجانی به روشن ترین صورت اعلام کرده اند. آنها بدینگونه شهادت داده اند که پایان بُحرانها و بهبود شرایط اقتصادی در گرو کنار زدن سایه تیره رژیم ولایت فقیه از سر مردُم و کشور است.


*******************

تکامُل وارونه از "پارگی قطعنامه دان" به "مادر جنگها"

پس از یک وقفه پنج ساله، قطار "بی دنده و تُرمُز" جمهوری اسلامی به ریل پیشین خود بازگشته است، با این تفاوُت که این بار به جای آقای محمود احمدی نژاد "تُندرو"، آقای حسن روحانی "میانه رو" است که بوق آن را به صدا در می آورد.

سُخنان ستیزه جویانه رییس "دولت اعتدال" که در آن از جُمله دعوت آمریکا به آزمایش جنگ را نیز شامل می شد، عقبگرد "نظام" به دوران خسارت بار بُحران هسته ای با همان رفتار سیاسی و ادبیات دولتی را با جنجال و هیاهو به اطلاع همگان رسانده است. حُجت الاسلام روحانی که پیشتر بستن تنگه هُرمُز را در کفه مُعادله با آمریکا گذاشته بود، در جدیدترین تحریکات لفظی خود، دو مثقال دیگر نیز بر آن افزود و تهدید به راه انداختن "مادر جنگها" کرد.

حتی آقای احمدی نژاد که با نوآوریهایی همچون "پارگی قطعنامه دان" و "کاغذ پاره" در آسمان سیاست ولایت فقیه می درخشید، تهدید مُستقیم طرفهای خارجی حُکومت به جنگ را در این کادر صلاح نمی دید. حال "اعتدالگراها" نه تنها در تحریکات لفظی از فراکسیون نظامی - امنیتی باند ولی فقیه پیشی گرفته اند، بلکه گرد میز بُحران خارجی "نظام" دست به قُماری زده اند که بسا هزینه زا و زیان بار تر از شلنگ اندازی سوگُلی پیشین آقای خامنه ای است.

خسارت هنگُفتی که سیاستهای تحریک آمیز و نابخردانه حُکومت در دوره مزبور مُتوجه کشور و مردُم ساخت، امروز در پیش چشم همگان است: هدر دادن ده ها میلیارد دُلار هزینه پروژه بُمب هسته ای، خرج صدها میلیارد دُلار در بازار سیاه برای "دور زدن تحریمها"، زمینگیر ساختن اقتصاد کشور، به فلاکت کشیدن زیست و معاش میلیونها نفر، ویرانی زیرساختهای کشور و تخریب سرمایه های طبیعی آن.

دامنه خسارت سیاست مزبور در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ بدون تردید رکوردهای قبلی آقای خامنه ای را خواهد شکست. این امر بر آقای روحانی و جناح میانه حُکومت پوشیده نیست، اما همچون آقای احمدی نژاد و فراکسیون او، آنان نیز در اعمال این سیاست منافع مُشخصی دارند که ارتکاب بدان را برایشان چشم پوشی ناپذیر می کند.

واقعیت این است که با شکست "برجام"، دوره مصرف آقای روحانی نیز به پایان رسیده است. رشته نخی که او و جناحش را به منابع قُدرت و ثروت پیوند می داد، از هم گُسسته و آنها که بدون حوزه تاثیرگذاری بر جای مانده اند، با ایفای نقش مُجری طرحها و نقشه های باند حاکم، بقای خود در ساختار تصمیم گیری را تضمین می کنند.

آمادگی آقای روحانی برای مُعامله به سود قُدرت را در یکایک وعده های عمل نشده وی می توان ردیابی کرد. او دیروز از "داخل" کنار کشید تا از دریچه "خارج" شریک قُدرت شود و امروز آن را نیز واگذار می کند تا دستکم اجازه یابد به خُرده نانهای سُفره نُک بزند.شهنام July 25, 2018 04:32 AM

نکته ی جالب در تمام به اصطلاح نقشه های جمهوری جهل و جنون رسیدن به بن بست است و البته حذف صورت مسئله نمونه هم فراوان‌ به عنوان مثال خوردن جام زهر توسط خمینی کسی که میخواست دنیا را شیعه کند یا واجبی خوراندن به عزیز دلشان سعید امامی، حبس موسوی و کروبی در خانه چون جوابی ندارند که در پیشگاه ملت بدهند، نرمش ذلت بار خامنه ای و حالا برجامی که روسیه و اروپا و چین با هم نتوانستند نگه دارند و رژیم بدبخت برای آخرین بار هم کنفت شد حالا میدونین وقت چیه؟ وقت انحلال دولت قلابی روباه بنفش و دیکتاتوری کامل سپاه آدمخورانه البته چند صباحی و بعد فاتحه

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهرام July 25, 2018 09:04 AM

زنده باد تحلیل درستی از باند روحانی کردید

گزارش یا اعتراض به این نظر


منتظر براندازی July 25, 2018 10:30 PM

با مادر جنگ ها و تنگه های فراوانی که شیخ حسن به ترامپ وعده اش را می داد و صحبتش را می کرد منظورش تنگه تهران است که او با مین گزاری های پنهانی قبلی بدست سپاه در چاه های تهران انفجارهای هسته ئی ایجاد کند می خواهد تهران را پودر کند و به هوا بفرستد همانگونه که در مورد کشتی سانچی عمل کردند تا ترامپ را به قول خودش شکست داده باشد و تا اسلامشان باقی بماند

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی اصل August 2, 2018 10:16 AM

رژیم ملایان فقط اخوندوملا هستند این ابلهان چه به اقتصاد وچه به کشورداری وحکومت برملت اینان خلق شده اند مردم را بگریانندواز شکنجه و سوزاندن خدادرجهنم بترسانندو خدا را یک داعشی بنمایانندو وحشت ایجاد کنند ملت باید به هوش باشند و گول وعده های به ظاهر زیبا ودلفریب وارامش بخش این رمالان وخدعه گران وغارتگران مالی وجانی را نخورند ویکباردیگر۴۰ سال عمرارزشمندخودرافدای یاوه گویان رژیم نکنید زیرا ازموده را ازمودن خطاست ۴۰ سال برای ازمودن رژیم زمان خیلی زیادی بود که در این امتحان مردود کامل شدندپس درنگ نکنیدوتفاضای بهبودگرانی واب وبرق وهدا وغیره وبازگرداندن اموال غارتشده را نکنید وبااتحادکامل باهمدیگرکار رژیم منحوس را یکسره کنید و منتظر خارجی نباشیدو دو دل نباشید کس نخارد پشت من جز ناخن انگشته من

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  10684 بازدید |


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.