آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 21 دی ماه 1391 = 10-01 2013

خواهرم هنگام شنا استخر را با چادرت معطر کن !

آب استخر را معطر کن

شعر طنز آمیز از : م . سحر

این طنز منظوم ، با دیدن و به تأثیر یکی از بی شمار پلاکاردهای تبلیغاتی حکومتی که به خرج امت گرسنه تهیه شده و با هدف «کار فرهنگی» بوسیله «فرهنگ گستران ولایی» برای ترویج عصمت و عفت و حفظ ناموس مسلمین، در کوچه ها و خیابان ها برسر راه زنان و دخترانِ ام القرای سید روح اللهی نصب می شوند ، نوشته شد.

در وسط این پلاکارد با خط درشت ثلث واژهء «چادر» نوشته شده و شعار بالای آن عبارت است از:

« «خواهرم هنگام شنا استخر را با چادرت معطر کن !
.....................................................................

خواهرم خانه را منوّر کن
یک جوالِ سیاه بر سر کن
برو از شوهرت اجازه بگیر
روی بر کوچه، پشت بر درکن
به ره، آن پیکرِ مؤنث را
مخفی از منظرِ مذکّر کن
قِر، به باسَن مده، مجنبانش
مُستطیلی ازین مُدّور کن
مَمه ها را به کیسه ، مخفی ساز
حذر از حیزیِ برادر کن
گـَردِ فلفل بریز بر لب هات
ز لبِ غنچه ، حذفِ شکّر کن
با کمربند و قفل پولادین
به تن از زیر ناف ، سنگر کن
وان کلیدِ عفاف را حتی
مخفی از اهلِ بیتِ اَطهر کن
جای آن را به ویژه ، پنهان از
پسرِ عمّ و شوی خواهر کن
پشگلِ خر بریز در کُرست
اقتدا بر خرِ پیمبر کن
جایِ عنبر به خود بمال پِـهِـن
دوری از عطر وعود و عنبر کن
رِیحِ شرعی به کوچه بپراکن
عابران را ز خود مُکدّر کن
صاف از خانه سوی مسجد رو
گوش بر قصّه گویِ منبر کن
شمر اگر آمد و حسینی کُشت
گریه چون غلغلِ سماور کن
شیخ اگر ازجماع، مسئله گفت
شیوهاش را چو آب، از بر کن
خوب بشنو حدیثِ فَرج و دُبُر
دانشت را ز پیش، بهتر کن
وعظِ ملا، گرَت به وجد آورد
خوف، بر نفسِ خود مُظفّر کن
یادِ عشرت زمغز، بیرون آر
گوشِ شهوت به قصه گو، کر کن
بر تو شیطان اگر شبیخون زد
الحذَر کارِ خویش، یکسر کن
گر جنابت، به تو هجوم آوَرد
یادی از آبِ حوضِ کوثر کن
ره ز مسجد به سوی استخر آر
دست و پا را به آبِ کُر، تر کن
خواهرم، با لباس، شیرجه رو
تنِ ناپاک را شناور کن
خوب با چادرت، به وقت شنا
آبِ استخر را مُعطر کن
پاک و طاهر چو شد تنت در آب
یادی از رختخوابِ شوهرکن !
فِرز و چابک، به خانهات برگردد
شبِ عشرت بر او مُیسّر کن
شیوههای جماعِ شرعی را
درخیالاتِ خود مُصوّر کن
جمله، آموزههای مُلا را
چون گلوبند، زیب و زیور کن
آنچه فرموده در اصول جماع
همه را مثل میوه نوبر کن
راست، همچون هَووی دیگرِ خویش
خوش به تحریکِ شوی، محشر کن
ذکری از آن کنیز و آن بانو
یادی از آن کدو و آن خر کن
خُلقِ شوهر اگر به راه نبود
عشوه بسیار و شکوه کمتر کن
هنرِ وی اگر افاقه نکرد
ره او را به سمت ِ دیگر کن
زور او با تو گر برابر نیست
تو بر او زور خود برابر کن
الغرض حیله های سکسی را
طبق دستورِ شرع انور کن
وینچنین در کمال خوشبختی
بخت بیدار را مُکرّر کن !
مادرِ دختران فردا باش
دخترت را قرین مادرکن
نرّه گان را بزای ماده و بعد
مادگان را کنیزک نر کن
به زنانِ جهان زنی آموز
مِسِ زنهای بیحیا، زر کن !
مدل بانوانِ عالم شو
کشورِ عقل را مسخّر کن !

م. سحر
۹. ۱. ۲۰۱۳
http://msahar.blogspot.fr/Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  600


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.