آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 1 دی ماه 1392 = 22-12 2013

هـُشــــــداریـــه - م.سحر

ملاها برای ربودن نظام آموزشی ایران و چنگ افکندن بر روح و وجدان کودکان ایرانی دندان تیز کرده اند.این قصیده با اندیشیدن به این برنامۀ شوم و فاجعه بار وخیانتکارانه جدید آنان سروده شد.


کودکان ایران را دریابید!


هـُشــــــداریـــه
م.سحر

هشدار ، گدا توانگر آمد

با دشنه و داس و خنجر آمد

ده قرن پیاده بود و امروز

بنشسته بر اسب و استر آمد

برد آنچه که بود ومی توانست

خورد آنچه بر او میسر آمد

روبید هرآنچه دید در راه

چاپید ، چنان کزو برآمد

کُشت و زد و بُرد و داد برباد

رشگِ سپهِ سکندر آمد

ابلیس لعین به غارت عقل

توفنده چو باد صرصرآمد

جلاد شد و شکنجه گر شد

در شغلِ ستم هنرور آمد

لافِ لمن الخلافه سرداد

رهبان و امام و رهبر آمد

نعلین به پاش ، گشت پوتین

عمامه به سرش ، افسرآمد

در ، دار شد و طناب، تسبیح

چنگیز مغول ز در درآمد

بنشسته میان جُندِ جرّار

گویی که به تختِ قیصر آمد

جانی به جهاد ، شد به مسجد

قاتل به فرازِ منبرآمد

سجاده فکند و تیغ برداشت

زی بُردن پوست از سر آمد

سی پاره به دست و دستِ خونین

بر قبضۀ تیغِ حیدر آمد

قطاّع طریق، ناخدا شد

وز عرشِ خدا به سنگر آمد

دین حربۀ رهزنان بی رحم

بیداد به سلکِ داور آمد

ملت به اسارت تباهی

تا غدر ، امیر کشورآمد

ازگاو مقدسات چندان

دوشید که قدس، مضطرآمد

خونی که به جام فقه نوشید

خوشترش ز شیر مادر آمد

زینگونه در این قمار ، دین نیز

با حربۀ دین ، زپا درآمد

***

نک هار تر از همیشه آزش

زی راه زدن مُکرر آمد

دروازه گشوده جهل بر وی

از پنجره رفت و از در آمد

زان مرز که رفته بود و می رفت

اینک قدمی جلوتر آمد

فاسق به کلاس درس اخلاق

اُمیّ به سراغ دفتر آمد

بر دانش و داد یورش آورد

بوجهلِ ابوالمظفر آمد

دیروز هرآنچه داشتی برد

امروز به قصد دیگر آمد

چنگال به روح کودکان زد

یکسر به مدارس اندر آمد

نوباوۀ مُلک ، طعمۀ نو

کرده ست و بر او مقرر آمد

تا برباید ز جان این مُلک

آنچ از همه چیز برتر آمد

ای ملت رنجدیده امروز

دریاب ترا چه بر سر آمد

مگذار که ناگهان ببینی

گلها نشکفته پرپر آمد !


م.سحر

20/12/2013

http://msahar.blogspot.fr/Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  7883 بازدید |


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.