آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 فروردین ماه 1393 = 22-03 2014

توهین بی سابقه حکومت اسلامی به ایرانیان

یکی از مزدوران ولی فقیه می گوید ایرانیان در گذشته ادرار شتر و گاو می خوردند
www.youtube.com/watch?v=wmvXSOLZPaY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: