آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 27 اردیبهشت ماه 1400 = 17-05 2021

فردوسی از نظر خامنه‌ای؛ وقاحت یا طنز تلخ فرهنگ ایران

بنیاد میراث پاسارگاد

وقاحت، یا طنز تلخ فرهنگ ایران امروز ما، فردوسی از نظر خامنه ای

همزمان با 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی یکی از نشریات حکومتی چکیده سخنان رهبرشان، آیت الله خامنه ای را در سال های مختلف درباره ی فردوسی منتشر کرده است با تیتری این گونه:

فردوسی از نظر رهبر انقلاب کیست؟!/ یک حزب‌اللّهی غیورِ دین‌خواهِ مبارز

و نقل قول هایی این گونه:

ـ بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب در توصیف شعر فردوسی و گنجینه ارزشمند او شاهنامه، خواندنی است:

ـ شعری که آکنده از «تعلیم و تعهد» است

ـ شعر فردوسی آکنده از اخلاق، تعلیم و تعهد است

ـ شاهنامه فردوسی پر از حکمت است

ـ حکمت الهی اسلامی»، ویژگی بارز اشعار شاهنامه

ـ فردوسی باید هم بزرگ شود. فردوسی در قلّه است. امیدواریم کم‌کاری -که دوستان اشاره کردند - گریبان ما را نگیرد تا حکمت فردوسی را بیان کنیم. ما هستیم که اسم او را «حکیم ابوالقاسم فردوسی» گذاشتیم؛

ـ حقیقت قضیه این است که فردوسی یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم گفتیم. الان چند صد سال است که دارند به فردوسی، حکیم می‌گویند. حکمت فردوسی چیست؟ حکمت الهیِ اسلامی.

ـ وقتی شما شاهنامه را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که فردوسی روی دینداری و طهارت اخلاقی اسفندیار تکیه می‌کند. با این‌که فردوسی اصلاً بنا ندارد از هیچ‌یک از آن پادشاهان بدگویی کند، اما شما ببینید گشتاسب در شاهنامه چه چهره‌‌ای دارد، اسفندیار چه چهره‌‌ای دارد. اینها پدر و پسرند. فردوسی بر اساس معیارهای اسلامی، به فضیلت‌ها توجه دارد؛ در حالی که بر طبق معیارهای سلطنتی و پادشاهی، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، حق با شاه است. «به نیروی یزدان و فرمان شاه» یعنی چه؟ یعنی هرچه شاه گفت، همان درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، می‌بینید که در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب، حق با اسفندیار است؛ یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است. فردوسی از اول با نام خدا شروع می‌کند - «به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد» - تا آخر هم همین‌طور است؛ فردوسی را با این چشم نگاه کنید...


*********************************

سالروز پایان کار پررنج و طاقت‌فرسای فردوسی
دوشنبه، 25 اسفند ماه 1399 = 15-03 2021

هزار و چهل و دو سال از سرودن شاهنامه فردوسی می‌گذرد؛ هزار و چهل و دو سال است که گنجی به نام شاهنامه، جزو دارایی‌های ایرانی‌ها شده‌ است. فردوسی عمرش را بر سر شاهنامه گذاشت، بارها برای سرودن شاهنامه تنگنای مالی پیدا کرد و باز ادامه داد تا کار نظم حماسه ملی ایرانی‌ها زمین نماند.

جعلیاتی درباره آغاز سرودن شاهنامه
در بعضی صفحات و سایت‌ها درباره آغاز سرودن شاهنامه مطالبی به اشتباه دست به دست می‌شود مبنی بر این‌ که فردوسی به دستور سلطان محمود غزنوی، نظم شاهنامه را آغاز کرده‌ است؛ در حالی که فردوسی خیلی قبل‌تر از این‌ که محمود به سن پادشاهی برسد، شروع به نظم شاهنامه کرده‌ بود. وقتی فردوسی در سال ۳۶۷ هجری قمری شروع به سرودن شاهنامه کرد، ۳۸ ساله بود و محمود غزنوی ۶ ساله! محمود غزنوی در سال ۳۸۷ هجری بر تخت پادشاهی نشست و در آن زمان فردوسی ۵۸ سال داشت و ۲۰ سال از شروع شاهنامه‌سرایی‌اش می‌گذشت. فردوسی در اصل کار دوست و رفیقش، دقیقی‌ توسی را کامل کرد. دقیقی هزار بیت از شاهنامه را سروده بود که به قتل رسید. فردوسی هزار بیت سروده دقیقی را هم در شاهنامه جای داد. این هزار بیت مربوط به پادشاهی گشتاسب و چگونگی روی کار آمدن اوست که در پایان پادشاهی کیخسرو آمده‌ است.

تاریخ اتمام نسخه اولیه و نسخه نهایی
از آن‌جا که در دست‌نویس‌های شاهنامه برای زمان پایان نظم شاهنامه، دو تاریخ آمده (سال‌های ۳۸۴ و ۴۰۰ هجری قمری)، محققان بر این باور هستند که فردوسی در تاریخ ۳۸۴، نسخه اولیه را سرود و در سال ۴۰۰ آن را کامل کرد. جالب این‌ که فردوسی در پایان داستان یزدگرد، به روز ۲۵ اسفند (روز ارد سفندارمذ) اشاره کرده و سروده است:

سرآمد کنون قصه یزدگرد
به ماه سفندارمذ روز ارد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار
به نام جهان ‌داور کردگار

دکتر جلال خالقی‌ مطلق، شاهنامه‌پژوه برجسته، درباره این‌ که آیا ۲۵ اسفند مربوط به سال ۳۸۴ است یا سال ۴۰۰ هجری قمری می‌نویسد: «با در نظر گرفتن این که نه‌تنها اکثریت بزرگ دست‌نویس‌های اساس تصحیح ما، بلکه کهن‌ترین و به نسبت معتبرترین آنها، تاریخ ۲۵ اسفند را در ارتباط با سال ۴۰۰ آورده‌اند، می‌توان گفت که به احتمال بسیار، روز ۲۵ اسفند سال ۴۰۰ هجری قمری تاریخ پایان نهایی سرایش شاهنامه است.»


بلندای نام ایران، وامدار شاهنامه فردوسی است
دوشنبه، 1 بهمن ماه 1397 = 21-01 2019

در سلوک و فرهنگ اهورايی شاهنامه، تسلیم در مقابل اهریمنان، واژه‌ای بیگانه و بی‌معناست

یکم بهمن ماه زادروز پارسی گوی بزرگ فردوسی است. شاهنامه او نقش خیال انگیز و شاهكار حماسه و اسطوره ای است که در تار و پود ایران زمین سخت در هم تنیده شده است. شاهنامه عشق نامه است. نامه عشق است و عشق‌ نامه ‌ای سرشار از نگاره های خیال‌ انگیز، حماسی و اندیشه های پر مغز و نغز، زیبایی های پر رمز و راز ، میهن دوستي ، نوع دوستی، جوانمردی، فتوت و آزادگی است.

آوازه فردوسی که امروز مرزهای جغرافیایی، قومی و نژادی را درنوردیده و جهان گير شده، به دلیل نقش بی رقیب، بی نظير و بی بدیل او در به تصویر کشیدن برترین فره انسانی و اخلاقی در چهره شخصیت‌ های نجیب شاهنامه است.

شهروندان شاهنامه، اگر چه آمیزه‌ ای از جنس خیال، حماسه، افسانه و اسطوره اند، اما در گذر از صافی تخیل هنرمندانه، خلاق و اعجاز سخن شاعر، به جزئی جدایی ناپذیر، نامیرا و زنده در فرهنگ و یاد و يادگارهای ایرانی بدل شده اند.

فردوسی در دوران تنهایی و درد بی پناهی تاریخ و فرهنگ ایران زمین، تنها و به تنهايی با شاهنامه به جنگ و ستيز و نبردي بی امان با تباهی بر می خيزد. در سلوک و فرهنگ اهورايی شاهنامه، تسلیم در مقابل اهریمنان، واژه‌ای بیگانه و بی‌معناست.

فردوسی در لحظه لحظه های تنهایی و غربت غريبانه طولانی، عزت و سرفرازی به تاراج برده ایرانیان را در واژه واژه های شاهنامه باز آفرينی می‌کند. کاخ بلند، باشکوه‌، پر شوكت و بی‌گزندی که این شاعر بلند آوازه از نظم پی‌افکنده، قرن‌های متمادی است که در برابر گزند باد و بوران اهريمنان تاريخ مصون مانده و سند افتخاری برای هویت ملی، فرهنگ و تمدن ایران زمين شده است.

بلندای نام ایران، وامدار شاهنامه فردوسی است. باید به احترام ۳۰ سال رنج اين اسطوره و شاعر دل خسته و خلوت گزیده برای حفظ فرهنگ و هویت ملي ایران، همگان در برابر او و رمز و راز هايش سر تعظيم فرود آوريم.

یک هزار و هفتاد و سومین زادروز نادره فرهنگ و ادب، حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.پلنگ ایران زمین January 21, 2019 04:04 PM

فردوسی یک تاریخ نویس بود و داستان ها براستی وجود داشته اند و سیمرغ هم باید نامِ بزرگ منشی باشد داستانها حکایت از اشغال ایران بدستِ بیگانگان و کوشش آنان برای تغییر زبان پارسی به عربی و جنگِ دلاورانِ ایرانی برای باز پس گرفتن و راندنِ بیگانگان از ایران را دارد بزرگانی همچون فردوسی و حافظ مانند امروز با بیگانگان نبرد میکرده اند و آنها هم شکنجه شده اند این تاریخ نویسانِ بی همتا در میانِ بیگانگانِ اهریمن٬ برای نوشتن حقیقت از شعر و نقاشی و زبان پارسی یاری گرفته تا آنان نتوانند نوشته ها را رمزگشایی کرده و آنرا نابود کنند
روانتان شاد باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش January 21, 2019 10:15 PM

هیچ کدام از رسانه های فارسی زبان از جمله همین سایت ایران پرس نیوز خبر در گذشت بزرگترین شاعر معاصر و عاشق ایران و مبارز نستوه راه نجات ایران آقای مسعود صدر را اعلام نکردند البته که از چند شبکه بی بی سی و رادیو فردا هیچ انتظاری نیست

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاپور May 18, 2021 01:12 AM

فردوسی پیامبر ماست
شاهنامه قرآن ماست
وایران دین ماست
خامنه ای کیست که بتواند در این مورد نظر بدهد؟!
این حیوان و کور و کچل های دور و برش ویروسی بیش بر پیکر ایران نیستند که در اسرع وقت زدوده خواهد شد در طول تاریخ میلیون ساله بشری، وجود چند هزار سال نکبت ادیان، بمصداق کابوسی در خواب یک شب وی است
این هم میگذرد و وای بحال آنان که این قدرت کاذب را ابدی میدانند

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران هرگز نخواهد مُرد !!! May 18, 2021 08:10 AM

فردوسی با «شاهنامهٔ» با ارزش خود، نزد ما ایرانیان برای همیشه «زنده» بوده، هست و خواهد ماند!

خمینی خون آشام و خامنه ای جنایتکار با «توضیح المسائل» مرتجع و واپسگرایانهٔ خود، نزد ما ایرانیان برای همیشه «باطل، مرده و مدفون شده» خواهند ماند

نام های رودکی، خیام، فردوسی، سعدی، حافظ و،،، همیشه به « نیکی» به یاد خواهند برد

نام های خمینی، مدرس، نواب صفوی، خامنه ای، رفسنجانی، خلخالی، یزدی و،،، همیشه با «تف، لعنت، خشم و نفرت» مردم ایران همراه خواهند بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Seek May 18, 2021 08:30 AM

امت اسلام (ملت پیشین) چه نیازی به فردوسی و  آثار ایران باستاتی و فرهنگ ایران دارد؟ نود و پنح در صد ایرانیها به فرقه شیعه دوازده امامی و چند امامی و سنی پایبند هستند؛ یعنی مذهبشان، پبامبرشان و کتاب مقدسشان عربی است بیشتر نامها عربی است ایران تنها کشور دنیاست که نوشته روی پرچمش به زبان ملی نیست در هر جمله از ده ‌واژه پنج یا ششتای آن عربی است پول ملی کشور "تومان" یک واژه مغولی است ( به معنای ده هزار)، ریال هم یک واژه اسپانیایی/پرتغالی است   خواست الله باشد بزودی امام دوازدهم ظهور خواهد کرد و یک  نام عربی را جایگزین ایران خواهند کرد و خیال همه راحت خواهد شد، و این طاغوت بازیها مانند زبان پارسی و  ایران دوستی و ملیت و ایران باستان برای همیشه به پایان میرسد بنظر میرسد که اکثر ایرانیها هنوز درک نکرده اند که اسلام و اسلام بازی چه بر سرشان آورده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  6624 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.