آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 1 اسفند ماه 1397 = 20-02 2019

رُل تازه رهبر جمهوری اسلامی برای روحانی

منصور امان

رُل تازه باند حاکم برای روحانی: نفر بی آبروی بُحران معیشتی

بُحران با تمام وزن سیاسی و اقتصادی خود روی دستگاه قُدرت ج.ا. خیمه زده است. باند ولی فقیه کارزار تبلیغاتی "عدم کفایت" آقای روحانی را به راه انداخته و در بازار پُرمنفعت اما رو به کوچک شدن ارز دولتی، کشمکشی سخت بین دو جناح اصلی حاکمیت در جریان است.

فشار آمریکا و نااُمیدی حاکمیت از دست نجات بخش اُروپا برای رهایی از آن، اکنون با شدت بیشتری جدال تقسیم منافع از یکسو و پخش زیانها را از سوی دیگر به باندهای حکومتی تحمیل می کند. در حالی که در پهنه اقتصادی ستیز بر سر به چنگ آوردن درآمدهای ناشی از خُرده منابعی است که هنوز باقی مانده، در پهنه سیاسی موضوع درگیری را صُدور فاکتور خسارتها به نام حریفان تشکیل می دهد.

حملات مُتقابل یکی از تیول داران بازرگانی خارجی و بانک مرکزی علیه یکدیگر، بازتاب بیرونی یکی از حوزه های حساس جدال منافع است. هر دو جناح کیسه خود را برای ریختن عواید اختلاف فاحش بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه به گونه فراخی گشوده اند و هر یک در تلاش برای بیرون راندن دیگری از این کسب و کار هستند.

آقای اسدالله عسگراولادی خواهان حذف واسطه ای شده است که دولت جناح میانه حُکومت برای گردآوری "ارز صادراتی" رُقبا ایجاد کرده است؛ طرحی که به دلیل خودداری صادرکنندگان بُزُرگ که - بیشتر آنها را باید در میان وابستگان باند حاکم یافت - از برگرداندن درآمد ارزی خود، در عمل شکست خورده است. او ایده رُقبا را "حماقت" نامیده و بهانه آورده که صادرات خود را مُتوقف کرده.

در واکُنش به این سُخنان، بانک مرکزی نیز ترازنامه مالی کلان تاجر حُکومتی را افشا کرده و به وی یادآور شده که در سال جاری تا آبان ماه بیش از ۱۶ میلیون دُلار صادرات داشته و حتی یک دُلار آن را در مرکز دولتی تعویض نکرده. بدیهی است که صادرات میلیون دُلاری آقای عسگراولادی مُستقیم یا غیر مُستقیم، با رانت ارز دولتی به گونه نیرومندی پُشتیبانی می شود و در انتها او سود اصلی را نه از خود کالا، بلکه از اختلاف بین نرخ رانتی و بهای واقعی ارز کسب می کند.

در پهنه سیاسی اما نه رانتی از جیب ثروت ملی برای تقسیم وجود دارد و نه سکه نقدی از خوان یغما؛ آنچه که هست جامعه ای است که از خشم نسبت به شرایط خویش و بیزاری از سبب سازانش می جوشد و کاسه شکیبایی اش ماه هاست که لبریز شده است. حاکمان ج.ا از آنجا که قادر نیستند پیامدهای وخیم بُحران خارجی شان بر زیست و کار جامعه را مُدیریت کنند و از طرف دیگر، دست کشیدن از ماجراجویی خارجی و یا اختصاص منابع محدود موجود برای رفع نیازهای کشور را به مصلحت خود نمی دانند، یک راه نجات گریبان خویش از پنجه اعتراضهای اجتماعی را مُقصر مُعرفی کردن یکدیگر و تخلیه فشار جامعه بر سینه حریف می جویند.

اشک تمساح باند فاسد حاکم برای "بیکاری و گرانی" و "معیشت و زندگی مردُم"، ترفندی در این جهت است که هر از دم با استیضاح وزیری یا "طرح عدم کفایت" آقای روحانی رنگ و لعاب می باید. ترفند جناح میانه حُکومت نیز دراز کردن رُقبا" با این اتهام است که به دلیل جلوگیری از تصویب این لایحه و آن کُنوانسیون مانع بهبود شرایط زندگی مردُم شده اند.

در این کشاکش، طرفی که ناچار است همیشه کوتاه بیاید، تدارُکچی بخت برگشته ی باند حاکم است. آقای روحانی پس از همکاری صمیمانه در به باد دادن دستاوردهای "عقب نشینی قهرمانانه"، به ناچار برای حفظ کُرسی، به ایفای نقش عامل و جارچی "منویات آقا" رضایت داد. اینک او باید برای اربابش نقش ضربه گیر را در برابر اعتراضهای جامعه نیز ایفا کند. "طرح عدم کفایت"، صحنه نمایش او به عُنوان فرد بی آبروی بُحران معیشتی است و به پای میز مُحاکمه کشاندن برادرش، آقای حُسین فریدون، تضمین شرکت و ماندن او در بازی تا نُقطه ای که به منافع باند حاکم خدمت می کند.یک ایرانی February 20, 2019 07:57 PM

البته به سادگی هم نمیشود که از کنار این بحران اقتصادی که در ایران اتفاق افتاده گذشت و ما امروز در ایران نه تنها با مشکل اقتصادی بلکه با قحطی هم روبرو هستم و صفهای طویل گوشت قرمز و مرغ و دریافت خواروبار هر روز یک تصویر دیگر از خود بجای میگذارد که نشان از بی تدبیری ملاهای حاکم بر ایران تنها نیست بلکه نشان پشت کردن ارباب ملاها به آنهاست که امروز دیگر از دست رفتار ملاها به خشم آمده و تصمیم به تغییر رژیم گرفته آنچه بیشتر باید مد نظر باشد قحطی و نارسایی هاست که از امروز تا روز سرنگونی بر سر مردم ایران خواهد آمد

گزارش یا اعتراض به این نظر


نور بر تاریکی پیروزراست February 20, 2019 09:57 PM

ای حاکمان مدعی اسلام ناب محمدی !برای شمابله شما گفته شده که: (مکرومکرالله والله خیرالماکرین)مفسدیندعالم ببینید دست انتقام الهی را که گریبانتان را سفت ومحکم گرفته ورهایتان نمبکند هر روز وهر لحظه بیشتردرباتلاق ظلن وفسادتان فرو میروید میبینید ؟ویا میشنوید؟و یا(بر دیده هایشان پرده ای پوشنده نهادم تا نبینند ودر گوشهایشان سنگین گاهی نهادم تا نشنوند ودرسمت راست وچپ وپشت سرشان ودر برابرشان سدی قراردادم) اکنون شما دنیا طلبان در چنین وضعیتی هستید ولکه ننگی ازخود ذر تاریخ گذارده اید که تا ابد باقی است ای دشمنان پیامبر وامامان که بدتر واسیب رسانتر از کافران بودید برایشان شما مسئولانی که شهامت یک توبه وعذرخواهی وطلب بخشش از خالق بخشنده وخلق مهرباندرا ندارید ای وای برشما حریصان مکار که برای غارت متوسل به قتل وجنایت وظلمی شدید بدتر از مغول ویزید و

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام February 21, 2019 09:39 AM

خطاب به "نور بر تاریکی پیروز است" جناب شما همه چیز رو سر ملاها خراب میکنی انگار که خامنه ای و روحانی اصلا مسلمان نیستند و جنایتی به اسم دین نکردند لطف کنید یکبار و برای همیشه بگید اون اسلام خوبه اون اسلام ناب کی و کجا و به دست کی اجرا شده که من جابجا شهادتین رو به زبون بیارم وگرنه لطف کن و سکوت کن

گزارش یا اعتراض به این نظر


نور بر تاریکی پیروزاست February 21, 2019 07:59 PM

پاسخ به شهرام :هم وطنم برای چه هدفی نظراتت را درج میکنی؟ ایا فقط شعار دادن ومنتظرترامپ(به قول شما یگانه ناجی مردم ایران!؟)بودن موجب نجات ورهایی ملت ایران است؟1 فقط متحد شدن اکثریت ملت حول براندازی کامل حاکمان مافیایی واشغالگرایران میتوان پیروز شد وهرشخص ویاوسازمانی که مردم را ازمسیرپیشروی منحرف کند اگاهانه ویا نااگاهانه در خدمت دشمنان ملت است2فراموش نکن هواداران این حاکمان یا مزدوران حکومتند واکثریتی که باورهای اسلامی(به عدالت وبرابری وبرادری)دارندواینحاکمان دراین چهل ساله توانسته اند به دروغ خود را پیروان ان باورهاغالب کنند وضرورت دارد ما ضمن احترام به عقاید وباورهای همه ملت ایران(دموکراسی)انانراجذب وهمراه خودمان کنیم برای عبورازسد دشمنان مشترکمان(نه اینکه بجای جنگ با دشمن باهم بجنگیم)به جای لعنت کردن تاریکی برخیزوشمعی روشن کن

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  9233 بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.