آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 9 اردیبهشت ماه 1398 = 29-04 2019

افتادند در دامی که برای "ترامپ" گذاشته بودند

منصور امان

دامی که "نظام" برای ترامپ گذاشت و خود در آن افتاد

زیر فشار تحریمهای آمریکا و جُنبشهای اعتراضی در داخل، ج.ا بی تابانه نه درپی راه حل، بلکه به دُنبال سوراخ فرار است. دوره گردی رسانه ای وزیر خارجه مُلاها در آمریکا و طرح پیشنهاد "تبادُل زندانیان"، ناخُنی است که "نظام" با همین هدف به دیوار می کشد.

وقتی آقای ظریف در نیویورک بسته مُعامله بر سر "زندانیان" را از چمدانش درآورد، انتظار داشت با درجه بالا از سوی مُخاطبانش جدی گرفته شود. به راستی نیز پیشنهاد مزبور از دو زاویه تازگی داشت: نخُست از آن رو که برخلاف موارد مُشابه پیشین که پروسه دادوستد در کانالهای محرمانه جریان می یافت، ج.ا این بار به گونه علنی گروگانهای خود را به بازار می آورد. سپس، "نظام" به اُسلوب تجارت پُرمنفعت خود پُشت کرده و برای "تبادُل" زندانیان، پول یا اسلحه طلب نمی کرد.

کمی بعدتر که فرستاده مُلاها با خط کشی بین اعضای دولت آمریکا و تقسیم آنها به "جنگ طلب" و جنگ گُریز، رویکرد جدید اربابانش را کمی صیقل داد، آشکار گردید که سر بُزُرگ پیشنهاد "تبادُل"، زیر لحاف است. آقای ظریف از دامن این روزنامه به آغوش آن تلویزیون آمریکایی خزید تا اصرار کند که آقایان بولتون و پُمپئو در پی جنگ با ج.ا هستند، در حالی که آقای ترامپ خواهان چنین چیزی نیست.

به این وسیله آقای ظریف همه کارتهای بازی خود را رو کرد و آن چه که روی میز دیده می شد، همانهایی بود که پیشتر با اُروپا بازی شده و یک باخت بُزُرگ را برای رژیم ولایت فقیه رقم زده بود.

با ارایه پیشنهاد "تبادُل زندانیان" به آمریکا، مُلاها وانمود می کنند که آماده مذاکره بر سر موضوعات مورد اختلاف هستند. آنها با این سیگنال، عقب نشینی از رویکرد خود مبنی بر خودداری از مُذاکره با دولت آقای ترامپ را به طرفهایشان اعلام می کنند، همزمان اما شرط می گذارند آقایان بولتون و پُمپئو از این پروسه کنار گذاشته شوند. مفهوم واقعی این خواسته، کنار گذاشتن سیاست "فشار حداکثر" از سوی آمریکاست که دو پایور مزبور نمایندگان برجسته آن به شمار می آیند.

آشکار است که حاکمان جمهوری اسلامی به گونه بلاهت باری به این وسیله در پی ایجاد شکاف در دولت آمریکا هستند و برای تحریک اشتهای آقای ترامپ دانه می پاشند. آنها روی روحیه مُعامله گری این تاجر سابق حساب باز کرده اند و اُمیدوارند با جلب نظر او، شرطهای دوازده گانه کنار رفته و توافُقی در تراز "برجام" روی میز قرار بگیرد که باوجود ضمیمه بودن "جام زهر"، دست آنها را در داخل و منطقه باز بگذارد.

تاکتیک ایجاد شکاف و گذران زندگی در آن را آقایان خامنه ای و روحانی پس از کناره گیری آمریکا از "برجام" نیز به کار گرفتند. در آن هنگام آنان برای دور کردن اُروپا از ایالات مُتحده دست به تقلای سختی زدند و همه تُخم مُرغهای سیاست "پسابرجامی" خود را در این سبد گذاشتند. نتیجه این سرمایه گذاری، یک شکست سنگین بود که دستگاه سیاسی و اقتصادی ج.ا را به کمی بیشتر به قعر بُحران نزدیک ساخت.

این واقعیت که رژیم حاکم بر ایران یک راهکار شکست خورده را در چارچوبی غیرواقعی تر راهنمای عمل خود ساخته، در مرتبه اول بیانگر درماندگی ناشی از فشار تحریمها از یکطرف و مُقاومت و اعتراض جامعه از سوی دیگر است. پیامی که حاکمان کشور به وسیله آقای ظریف ارسال کرده اند، در حقیقت از پا درآمدن زیر این فشار دوگانه است. آنها برای نجات خود به دست و پا افتاده اند و نااُمیدانه ابتدا به ترفند و تاکتیک مُتوسل شده اند.

رهبران ج.ا به خوبی در حال نزدیک شدن به نُقطه ای هستند که آقای ترامپ می خواست آنها را آنجا ببیند؛ پس چرا حالا باید مانعشان شود؟شهنام April 29, 2019 02:07 AM

آخوندها باورشان نمیشود که کارشان تمام شده باورشان نمیشود که سرنوشتی بهتر از صدام و قذافی ندارند و باورشان نمیشود که چه در داخل و چه در خارج از ایران دوستی برایشان باقی نمانده و همه به خونشان تشنه هستند دیدن جان کندن و التماس های این جانیان اسلامی بزرگترین لذت دنیاست و یزدان را سپاس که زنده هستم و مردن این تازی پرستان ایرانی کش را با چشمهای خودم میبینم

گزارش یا اعتراض به این نظر


امیرارشادی April 29, 2019 03:50 AM

با ظرافت شد ظریف مات و نشست بر جای خویش
چون اربابش شنید این ماجرا را در هدایت
گفتا امکان ندارد این تبادل پرسیدند چرا ؟
گفتا پاسخ بودند جاسوس و خائن بر نظام و جان ما
ما فرستادیم همه جاسوسان در خاوران

گزارش یا اعتراض به این نظر


Aryan April 29, 2019 04:39 AM

مدتی است این مسئله تو ذهنم است این اخوندها یا اصلاح طلبها یا کل رجالیون پس از فرو پاشی رژیم ملایی برای اینکه خود و خانواده هایشان از قتل عام نجات دهند به کدام کشورها فرار میکنند ویا اصلا هیچ کشوری قبولشان نکند لطفا پاسخ بدهید

گزارش یا اعتراض به این نظر


babak April 29, 2019 07:07 AM

هموطن دنیا نظاره گر ماست آنچه دولت ایالات متحده در ارتباط با منافع خود که خوشبختانه با منافع مردم ما در این زمان یک همگونی متشابه دارد ولی اگر این قطاری که در حال حرکت است و به پیش میرود تصور نباید داشت که در بزنگاه مناسب منتظر ما خواهد مند که ما سوار شویم چه بشویم چه نشویم این قطار به حرکت خود ادامه خواهد داد اگر این فرصت از بین برود و ما نتوانیم نتیجه که ۴۰ سال منتظرش بودیم بگیریم زبانم لال معلوم نیست در فرصت مناسب دیگری ایرانی وجود داشته باشد یا نه از این رو آگاه باشیم به طور مرتب روزانه ترفندهای تازه از طرف این فرقه تبهکار به عناوین گوناگون طرح میشود ( طرح تشنج در ورزش گاه ها در روز مسابقات فوتبال ) اینها در نظر دارند مردم را مقابل یکدیگر قرار دهند فلان تیم فلان شهرستان با تیم مشابه در شهرستان دیگر اولی تهران بود و اصفهان که ان

گزارش یا اعتراض به این نظر


babak April 29, 2019 07:19 AM

ادامه پیام قبل ان آدمی که نمیدانم چه نسبتی با تیم اصفهان دارد که جلو دوربین ان عمل بسیار احمقانه را که چنانچه تیم تهران به اصفهان بیاید کسی تضمین کننده جانشان در اصفهان نیست این مرد یا احمق است یا اجنت وزارت اطلاعات اگر اینطور نبود این فرد بلافاصله باید از طرف نیروی انتظامی دستگیر میشد به هر حال مردم باید بسیار مواظب باشند در دام ترفندهای بیشماری که از طرف دفرقه تبهکار پیاده میشود نیفتند وقت بسیار کم است باید با یاری از خداوند متعال با اراده قوی دست در دست هم ایران را نجات داد

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین April 29, 2019 02:23 PM

باسوادهایِ جمهوریِ اسلامی بسیار بیسواد و نادان هستند مگر میشود که یک باسواد اینهمه نادان باشد دانش سبب میشود مغزها گشوده شده و استعدادها شکوفا گردند برایِ همین است که آخوندها میخواهند مردم در بیسوادی بمانند ولی هنگامی که خود باسواد میشوند٬ نه مغزی دارند که گشوده شود ونه استعدادی که شکوفا گردد
شگفتا!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Hamid May 1, 2019 10:37 PM

بهتر بگم ظریفانیان باید بروند جلو باد بیاید
اگه قرار بود جنابان، سر آمریکا رو کلاه بگذارند که این جهانخوار اون بالا و ماهان این پایین نبودیم
این جهانخوارها برای هر حرکتشون کلی محاسبه گر دارن که به خرج دیگران خوب میخورند و بعدشم تا به خود میای کار از کار گذشته

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  17550 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.