آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 15 اسفند ماه 1397 = 06-03 2019

سروش/خمینی؛ او به کشتار مخالف، شیر بود!


عبدالکریم سروش میگوید: «خمینی با سوادترین رهبر کشور بوده است تا کنون... هیچ کس به لحاظ علمی به پای او نمی رسد، .خمینی مرد شجاعی بود.»
+++

او به کشتار مخالف، شیر بود!

عارف پژمان

رفت آن سرلوحهء عرفان و فیض۱
واقف اسرار استنجاء و حیض

او به کشتار مخالف، شیر بود
در دوروئی صاحب تدبیر بود

دیگر اندیشان، هزاران، سر برید
شهرکی از « لعنت آباد» آفرید

ریش جنباند و جفنگی تازه گفت
یاوه ، بی پروا و بی اندازه گفت

«انقلاب فرهنگی» ساز کرد
نصف استادان ، به عزل، انباز کرد

هم به تحریک خمینی، شد به پا
جنگ با صدام ، سوی کربلا

++++

نیست دانش، گر خرافه پرور است
فقه و دین دیگر و دانش ، دیگر است

گرخمینی عالم دین بوده است
پس سوادش، حد سر گین بوده است!

پانویس:
۱-از توضیح المسائی خمینی( به نقل از مطلب، به عبدالکریم سروش، پرویز دستمالچی، منتشره در خبرنامه گویا، چارم مارچ، ۲۰۱۹)

در احکام خوردن و آشامیدن:"... خوردن سرگین (فضله چهارپایان، از قبیل اسب و الاغ، فرهنگ عمید) و آب دماغ حرام است... خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام برای شفا.... اشکال ندارد... فروبردن آب بینی و خلط سینه که در دهن آمده حرام نیست (م. ۲۶۲۹)... خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است... خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند یعنی نزدیکی(جنسی)،نماید، حرام میشوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند... اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند بول و سرگین آنها نجس میشود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تاخیر بیافتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسیکه وطی کرده پول آن را بصاحبش بدهد" (از م. ۲۶۲۷ تا ۲۶۳۲

در احکام تخلی (ادرار و مدفوع): "... واجب است که انسان وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی که مکلفند... بپوشاند... مثلا با دست کافیست... موقع تخلی جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو بقبله و پشت به قبله نباشد... مخرج بول (ادرار) با غیر آب پاک نمی شود... اگر مخرج غائط (مدفوع) را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن نماند... لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه کافی است... موقع وارد شدن به مکان تخلی اول پای چپ و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد... سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازند... حرف زدن در حال تخلی مکروه است، اما اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید اشکال ندارد، و..." (مسئله ۵۷ تا ۸۲).

"... ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسلام و پذيرفتن کفر، شخصی که از اسلام به کفر روی آورده مرتد ناميده می شود و آن بر دو قسم است:

"۱ - مرتد فطری و آن کسی است که يکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و آنگاه از اسلام خارج شده است.

۲- مرتد ملی و آن کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی کافر بوده و بعد از بلوغ اظهار کفر کرده و کافر اصلی شده سپس روی به اسلام آورده و بعداً به کفر بازگشت نموده است، مانند کسيکه اصلاً مسيحی بوده و مسلمان شده و سپس به مسيحيت بازگشت نمايد... مرتد فطری اسلامش ظاهراً پذيرفته نيست، و در صورتيکه مرد باشد حکمش اعدام است، و چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن بهنگام نماز و تنگی در معيشت است. ولی توبه اش قابل قبول است و در صورت توبه از زندان آزاد می شوداردلان March 6, 2019 07:20 AM

عبدالکریم سروش درست گفته چراکه خمینی از نظر سواد، شعور، احساسات در میان تمامی اشغالگران جنایتکار چون خود سروش بالاتر بوده!
برای مثال وجود احساسات بسیار قوی در این موجود ماقبل تاریخی و تز اقتصادی این هیولا و تنقیه های مکرر او همچنین کتاب و رساله سکسی او تنها نشان از دارا بودن لیاقت خمینی و همراهان او برای رهبری شایسته جمهوری نکبت عسلامی خواهد بود!

گزارش یا اعتراض به این نظر


کیوان March 6, 2019 08:52 AM

باسوادی خمینی متعفن فقط و تفسیر و تجربه در کتابهایش راجع به سکس با نوزادان شیر خوار و کودکان بود معذالک مغزش پر از پهن خر بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


یاوه گویی ها و اراجیف اسلامی !!! March 6, 2019 10:51 AM

این به اصطلاح اصلاح طلبان که اخیرأ هم غرب نشین شده اند مثل ، سروش و با وجودیکه از ترس جان خود به خارج گریخته اند و در فضای آزادی قلم، افکار و عقیده در دمکراسی های غرب، هنوز سخن از حمایت از رژیم فاسد جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه که خود روزی در ایجاد و به قدرت رساندن آن شریک بوده اند و سهم بزرگی در ویرانی های ایران در این ۴۰ سال گذشته داشته اند، می زنند و حالا سعی در دفاع از ارزشهای ضد بشری رژیم اشغالگر اسلامی برآمده اند
عبدالکریم سروش که همیشهٔ ادعای روشنفکری می کند و در طراحی و تشکل رژیم جمهوری اسلامی و تهاجم فرهنگی اسلام ارتجاع به فرهنگ و تمدن ایران، نقش موثری داشت و بزرگترین ضربه را به فرهنگ و تاریخ ایران فرود آورد، با سخنان اخیر خود و ادعای کذب خود که «خمینی با سوادتراز شاهان ایران بود»، بیشتر خود، سواد خود و درک خود از مسائل ایران را در نزد ملت ستمدیده و آگاه ایران زیر سئوال برد
شنیدن این سخن نه تنها مضحک بود بلکه اثبات جاهلیت او و ماهیت افکار کثیف، «ایران ستیزی اسلامی» او، وابسته بودن او و متعهد بودن او، به رژیم سفاک جمهوری جاهلان اسلامی در ایران اشغالی بود
او همانند دیگر اصلاح طلبان خائن، زندگی در غرب را به زندگی در جهنم اسلامی را ترجیح می دهند، همیشه وهمه جا از رژیم اسلامی دفاع میکند، حال خود در سرکوب، فساد، غارت و چپاول ثروت مردم ایران سهیم بود و دستش به خون ملت ایران آغشته است
با چنین استدلال های سروش و اینگونه اراجیف و یاوه گویی های بی منطقانهٔ، نمی توان آنها (اصلاح طلبان) را متقاعد به اصلاحات زیر بنایی برای احیای حقوق انسانی و رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران اشغالی کرد
عبور همیشگی از این یاوه گویی ها، اراجیف و نفرت اندیشی های اسلامی و لگدمال کردن ارزش ها و قوانین تبعیضی، خونین و ارتجاعی شریعت اسلام، تنها راه رسیدن به دمکراسی، آزادی، عدالت، مساوات، حقوق انسانی، کامیابی و رستگاری انسانی خواهد بود
امیدواریم آقایان سروش، شیخ حسن روحانی بنفش و آقای ظریف (پَرپَر شده) به این نکات حساس و کلیدی که منافع ملت ایران در آن کلید خورده اند، توجه خاصی داشته باشند
خط پایان نزدیک تر و نزدیک ترمی شود و سقوط و فروپاشی کامل رژیم اسلامی آشکارتر از دیروز و حتمی تر از گذشته خواهد بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


دکتر سروش = دکتر گُوبِلتس !!! March 6, 2019 11:04 AM

اگر خمینی جاهل سَمبُل «با سوادی» وشما آقای سروش مظهر «روشنفکری» هستید، پس «بیسوادی» ارزس و افتخار ما ملت خواهد بود
آقای سروش که خود مظهر و سَمُبل «جاهلیت اسلام» است با گفتن این اراجیف و یاوه گویی های اسلامی، سعی در تعریف واژهٔ « سواد و روشنفکری» در لغتنامهٔ سیاسی رژیم مفسدین، غارتگران، جاهلان ، تبهکاران و اشغالگران اجنبی شیعه است
"هر چه دروغ را بُزرگتر جلوه دهی و آن را مدامأ تکرار کُنی، بالاخره مردم آن را باور خواهند کرد"
دکتر یُوزِف گُوبِلتس، وزیرارشاد و تبلیغات آلمان نازی – برلین ۱۹۴۱

گزارش یا اعتراض به این نظر


Javid March 6, 2019 02:37 PM

اقای محترم مدتی قبل میگفتی اینها نفهم هستند فقه و تاریخ نمیدونن وحتی فلسفه و تفسیر قران هم بلد نیستند و فقط فقه خواندن حالا امدی میگی خمینی با سواد بود ادم می ماند که دم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس تو را گویا ذوال عقل گرفتید شما

گزارش یا اعتراض به این نظر


قلی ایرانی March 6, 2019 03:34 PM

سروش مش سروش حاج سروش کربلائی سروش کجائی بین مردم ایران مردم ایران یعنی ایرانی خالص چگونه دارند جوابتو میدن جون تو تو بمیری مرتب تعریفت را میکنند
راستش میگن خیل خری خیلی خ مالی چه نقشه ای توی کله پوکت هست با این حرف ها بعدا" معلوم میشه
چون تا حالا خفخون گرفته بودی

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور March 6, 2019 04:10 PM

این بابا در یک خانواده ی شدیدا مذهبی متولد شده و 3 سال اول نوزادی و کودکی اش را با اراجیف و مزخرفات اسلامی پرکرده و چون ساختار مغزش اسلامی هست شعورش بر مبنای اسلام شرطی شده و لاجرم این پتانسیل را ندارد تا درست اندیشه کند و تمام کوشش او بجای رد مزخرفات اسلامی ، با سفسطه و مغلطه میخواهد کثیف را تطهیر کند تا به میراث خانوادگی او خدشه ای وارد نیاید یک نفر دکتر که هیچ حتی یکنفر بیسواد وقتی مسئله ی نصف کردن ماه با شمشیر، و با الاغ بالدار به اسمان رفتن، و 72 تا حوری و فاحشه ی خیالی برای مرده های متعفن را ، بتواند درست و با علم امروز تحلیل کند و اندکی انصاف داشته باشد، با این چرندیات، دیگر حتی یکروز مسلمان باقی نخواهد ماند

گزارش یا اعتراض به این نظر


مسعود March 6, 2019 06:20 PM

حکم تفخیذ هم از ابتکارات این جانی و مرید فیلسوف سروش هست و از همه بدتر آن گوسفندانی که پای اراجیف این الدنگ مینشینند و مانند بز اخفش بجایی سر دم تکان میدهند بیخود نبود در کانادا نگذاستن از این اباطیل افاضه بفرمایند اگر ایرانیان ساکنین آمریکا یک جو همت داشته باشند این پفیوز را باید اخراج کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی March 6, 2019 06:20 PM

من به سروش حق میدهم خداییش هم خمینی از بعضی نظرها نابغه ای بود نزدیک چهارده سال در عراق بود یک کلمه عربی بلد نبود دقیقاً مثل یک کمپوت سرگین از ایران به عراق رفت و وقتی آمد سرگین چهارده ساله با خودش آورد به نظر شما این آدم در کودنی نبوغ نداشت ؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


aria March 6, 2019 06:42 PM

به نظرمن این حاج فرج دباغ جزء بی شرف ترین افراد است چون اصلا خمینی ملعون دشمن دانشگاه و دانشگاهیان بود و بخاطر همین این بیشرف را مسئول انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاهها و اخراج استادان و دانشجویان باسواد و مبارز کرده بود ! بنظرمن او باید بجرم خیانت به کشور محاکمه شود چون باعث فرار مقزها شد و همه افراد باسواد و متخصص از کشور گریختند !

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین March 6, 2019 10:01 PM

این سروش دکتر است؟ :) بگذریم
سروشِ جانور درست میگوید زیرا خمینی در میان جانوران از همه بیشتر میدانست و تازه از سویِ خدا به او وحی شد و پیامبرِ جانورانِ جهان شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


تحریف حقایق تاریخی !!! March 7, 2019 10:43 PM

«خمینی مخربت ترین و خائن ترین فرد در تاریخ تمدن ایران» بوده، این به اصطلاح روشنفکر جاهل، هم از ترس و هراس خیانت خود به ایران، سعی در «تحریف حقایق تاریخی» است و درست برعکس آن را به خورد مردم آگاه و متمدن ایران قالب می کند و انتظار دارد، مردم هم قبول کنند
چیزی که سروش کم داره، یک ابا، یک عمامه و یک جفت نعلین است و بس!
استاد جاهلیت اسلام، عبدالکریم سروش با این سخنان، خود را در منجلاب اسلام ارتجاع برای همیشه مدفون کرد
این هم از روشنفکری این استاد کذایی اسلام!
باز هم ادعا روشنفکری و استادی می کنید؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


وقاحت اسلامی !!! March 7, 2019 11:15 PM

دکتر عبدالکریم سروش = دکتر یُوزِف گُوبِلتس
این به اصطلاح دکتر عبدالکریم سروش:
• مسئول حملات فرهنگی اسلام ارتجاع به فرهنگ، تاریخ و تمدن پرشکوه ایران است
• مسئول تعطیلی سرتاسری دانشگاه های ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ بود که به افزایش رکود اقتصادی و تورم افسار گسیخته در ایران و آسیب غیر قابل جبران به ارگان ها و مراجع علمی دانشگاهی کشور که به «گسترش منطق جاهلیت اسلامی و بیسوادی» در کشور منجر شده و تا به امروز هم ادامه دارند
• مسئول فرار، مهاجرت و به تبعید رفتن هزاران استاد دانشگاه و متخصان عالی و با تجربه از کشور شد
• مسئول آسیب و ضربه های غیر قابل جبران به «فرهنگستان زبان فارسی ایران» بود
• یکی از مسئولین تبلیغات و پروپاگاندای رژیم اسلامی در تحریف حقایق تاریخ تمدن ایران باستان، ادبیات فارسی و فرهنگ و سنن اصیل ایران زمین بود
• «وقاحت» عبدالکریم سروش در اینجاست که هنوز بعد از ۴۰ سال خیانت، هرگز به اشتباهات گذشتهٔ خود «اعتراف» نکرده و «نقش مخرب و ویران کنندهٔ خود» را در اشغال اسلامی ایران و انقلاب فرهنگی، «انکار» می کند
• و هرگز از ملت آگاه و متمدن ایران بخاطر اشتباهات، خیانت ها و اعمال شنیع ضد ملی گذشتهٔ خود، «عذر خواهی و طلب بخشش» نکرده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


آنتی آخوند April 30, 2019 08:19 PM

در یک جمله کوتاه میشه گفت: ( دکتر سروش خر است )

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  11595 بازدید |


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.