آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 26 اسفند ماه 1399 = 16-03 2021

آیین چهارشنبه سوری؛ یعنی "نه" ملی به اهریمن اشغالگر

اشغالگران اعتقادی را در هر کجای تاریخ و جهان که سراغ بگیریم، یکی از نشانه‌هایشان، تطاول «زبان» و «فرهنگ» ملت یا کشور اشغال شده است؛ چرا که این دو، شناسنامهٔ هویت مشترک و ملی مردمان و دو نیروی قدرتمند، محرک و همبستگی‌ساز برای مقابله با اشغالگر هستند.

میهن ما هم ۴۲سال است که گرفتار قومی اشغالگر شده است. ویژگی ‌اشغالگری سیاسی و اعتقادی آخوندها این است که می‌خواهند تمام باورهای تاریخی و فرهنگی ما را نابود کنند و فرهنگ حوزوی ـ آخوندی را جایگزین آنها نمایند. از این رو بیش از چهار دهه است که مردم ایران با برپايی مراسم باستانی از جمله چهارشنبه سوری در نبرد با اشغالگران هستند.

در ادوار تاریخ میهن‌مان، از پس چند تهاجم بزرگ و ویرانگری که اشغالگران ایران داشته‌اند، مردم ایران برای نگهداشت آیین‌ها و سننی که جوهر انسانی، همبستگی ملی و هویت ملی دارند، چه مبارزاتی که به ‌پا داشته اند. مبارزه برای سنت‌های نیکویی که عجین زندگی نسل اندر نسل ایرانیان بوده و هستند: عید نوروز، جشن مهرگان، جشن سده، شب یلدا و چهارشنبه سوری.

به یمن همین پایداری های فرهنگی و اجتماعی طی قرن‌ها بوده است که در کاکل این سنن زیبای انسانی و اجتماعی و فرهنگی، مبارزه برای حفظ «زبان فارسی» به‌عنوان هویت ملی ما جریان داشته است.

تاریخ ۴۲ سالهٔ اشغال ایران توسط اصل ولایت فقیه و شخص ولی‌فقیه، تاریخ تعدی به سنن زیبای ایران‌زمین بوده است. تردید نباید داشت که آخوندها اگر می‌توانستند بر گرامی‌داشت این سنن ایرانیان غلبه کنند، در قدم بعدی از محو نمودن زبان فارسی دریغ نمی‌کردند. کما این‌که در کتاب‌های درسی هم همهٔ تلاش‌شان این است که تاریخ ایران و زبان فارسی را تحریف و سانسور کرده و پیشینهٔ تاریخی و فرهنگی میهن ما را با باورهای ارتجاعی تحت پوشش اسلام حوزوی جایگزین کنند.

واقعیت اما مثل تمام ادوار گذشتهٔ ایران این شده است که نظام ولایت فقیه با تمام پشتیبانی‌ِ حوزوی، کودتای فرهنگی و تمهیدات در کتاب‌های درسی، در مقابل پایداری فرهنگی مردم ایران شکست ‌خورده است. فراموش نکنیم که خمینی در تابستان ۱۳۵۸ فتوای قرون‌وسطایی حرام بودن موسیقی را داد؛ ولی مردم و هنرمندان ایران با ترویج موسیقی ـ ولو در خانه‌هایشان ـ تمام فتواها و تهدیدها و ترفندهای ماموت‌های باز آمده از اعصار کهن را به هیچ گرفته و آنها را به‌طور مطلق شکست دادند.

حالا حکومتی که از خمینی تا خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی‌شان از بیان و به‌ کار بردن «چهارشنبه سوری» پرهیز کرده و می‌کنند، یکی از عرصه‌های شکست‌شان همین آیین چهارشنبه سوری است. آیینی که چهار دهه است در هیچ سالی تعطیل نشده و شوق مردم برای برگزاری آن، هم برای به‌جا آوردنش و هم با هدف مبارزه با اشغالگران عمامه به سر بیشتر و بیشتر می‌شود.sina March 16, 2021 02:49 PM

نه تنها آخوندهای کثافت بلکه به هیچ باور دیگری اجازه نخواهید داد فرهنگ ما را تخطئه کند زنده باد نوروز و فرهنگ ایران زمین

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان March 16, 2021 06:20 PM

شب چهار شنبه سوری این جشن باستانی بر تمامی دوستان و یاران فرخنده باد!
امید به پیروزی نهایی در برابر اهریمن که منجر به آزادی میهن گردد!
پاینده باد ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانیت، نوروزیت و کوروشیت !!! March 16, 2021 10:41 PM

«ایران ستیزی اسلام»، جنگ و دشمنی های دیرینه با فرهنگ، تمدن، تاریخ، اعیاد و رسوم باشکوه ملی و باستانی ایران زمین، از پایه های ایدئولوژی این اسلامگرایان جنایتکار و اشغالگر در این ۱۴۰۰ سال گذشته بوده و تا حیات این رژیم ضد انسانی و اسلام خونین ارتجاع ادامه خواهند یافت

اسلامگرای مرتجع و به دَرک واصل شده، مرتضی مطهری و فرزند ناخلف او علی مطهری، بارها و بارها به عید باستانی ما ایرانیان و بخصوص «مراسم با شکوه چهارشنبه سوری» حمله کرده و آن را به مراسم شیطانی تشبیه کرده و آن را انکار و نهی میکنند، غافل از آنکه «عمل شنیع قصاص» و «سنگسار زنان» در اسلام، که خود از اعمال ضدانسانی و شیطانی اسلام بشمار می روند، از ارزش های والای اسلامی, یاد می کنند و به انجام آن جنایت های اسلامی، امر می کنند

موجودیت این جماعت واپسگرا، خون آشام و اشغالگر اجنبی، بایستی از خاک پاک ایران زمین پاک و در قعر خلیج همیشه فارس مدفون شوند

به امید روز رهایی ایران زمین از حاکمیت این دشمنان انسانیت، ایرانیت، نوروزیت و کوروشیت!

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانیت !!! March 16, 2021 10:56 PM

رسیدن به «آزادی، دمکراسی، عدالت و حقوق انسانی» در ایران اشغالی، در گرو:

• انسانیت
• ایرانیت
• ملیت
• نُوروزیت (آغازی نو در فصلی نو)
• کورُوشیت (وارث ارزش های نیاکان و بنیانگذاران ایران)
• آبانیت (نقطهٔ صفر برای ساختن یک ایران نوین)
• کرامت (حقوق انسانی)
• صداقت
• معرفت
• فکریت
• شخصیت
• شرافت (آبروی انسانی)
• شجاعت
• رشادت
• فداکاریت
• شایستگیت
• سلامت
• صلابت
• آزادیت
• فرهنگیت
• هنریت
• متمدنیت
• عرفیت
• رسمیت
• تربیت (اجتماعی، سیاسی،فرهنگی،عرفی،جنسی)
• زنانیت (مؤنثیت، جنبشهای ملی زنان)
• برابریت
• برادریت (اُخوت)
• دوستیت
• مودت
• مسالمت
• مصالحت (صلح، صفا، دوستی)
• تَحَمُلیّت (همزیستی افکار و عقاید متضاد)
• جوانمردیت
• مروّت
• محّبت
• بخشودگیت
• عشقیت (حق دوست داشتن)
• اصالت (ایرانیت و ایرانی بودن)
• اعتباریت (درعرصهٔ جهان)
• موجودیت (اقلیت ها قومی و مذهبی)
• شاد کامیت
• شادابیت (جسمی، روحی، روانی، ذهنی)
• طراوت (فکری، ذهنی)
• طبیعت (حفظ محیط زیست و حیات وحش)
• حقانیت
• عقلانیت
• منطقیت
• خلاقیت
• فهمیت
• هوشمندیت
• با سوادیت (پایان دادن به جهل و جهالت)
• اطلاعیت (رسانه های آزاد)
• علمیت (گسترش علوم انسانی)
• اخلاقیت (پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک)
• معنویت
• قضاوت (عادل و صحیح)
• سخاوت (یاری مستمندان جامعه)
• اتحادیت (ادیان و ملل ایرانی)
• همبستگیت (ملی و مردمی)
• همکاریت
• مشارکت (اقشار مردمی)
• انسجامیت
• تَشَکُلیت (ساختار های اجتماعی جامعه)
• اولویت (ارجعیت های جامعه)
• مطالبت (خواسته های ملت)
• مَدَنیت (ساختار و تشکلات مدنی جامعه)
• مُدِرنیت (ایران و ایرانیان)
• مدیریت ( اداراهٔ صحیح جامعه)
• محاسبت (دقیق و صحیح)
• سازندگیت
• آبادانیت
• حفاظت (از ارزشهای انسانی و ایرانی)
• تبعیت (از قانون)
• عدالت (اجتماعی و قضایی)
• امنیت (ملی و مرزی)
• قانونیت
• تمامیت (آبی و خاکی ایران)
• حاکمیت (ملی و مردمی ایران)
• استقلال
• و تقسیم قدرت (در دستگاهای حاکمه)

همه و همگی، بر دوش ما «مردم آزادیخواه و متمدن ایران زمین» خواهند بود

و بایستی رسمأ:

• اسلامیت
• روحانیت
• شریعت
• فقاهت
• ولایت
• امامت
• و اسلامگرائیت
را از تمام ساختارها و چشم اندازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عرفی، آموزشی، علمی، اقتصادی، مالی، قضایی، امنیتی، دفاعی و نظامی ایران برای همیشه «منسوخ و حذف» و در گورستان تاریخ ایران زمین «مدفون» کنیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  35769 بازدید |


© copyright 2004 - 2023 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.