آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 6 آبان ماه 1399 = 27-10 2020

زادروز پادشاهی دادگر؛ کوروش بزرگ معلم اخلاق بود

نام کوروش و ارزش های مندرج در منشور او همچنان در ذهن انسان های با فرهنگ و ایراندوست باقی خواهد ماند. چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد.

خبرگزاری داخلی ایلنا امروز در گزارشی با عنئوان "زنان و مردان بزرگ در هر روزگاری ماندگار می‌شوند"، نوشت: عصر طلایی ایران باستان را باید به دوران زمامداری کوروش کبیر متعلق دانست. پادشاهی بزرگ که به حقوق مردم و به ویژه زنان اهمیت ویژه‌ای می‌داد. پادشاهی که بدون جنگ و خونریزی سال‌ها بر بخش بزرگی از سرزمین پارسیان حکومت کرد و نامی نیک و ماندگار از خود در تاریخ پارس به‌جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتم آبان ماه زادروز کوروش کبیر، پادشاه عدالت‌گستر و دادخواهی که یکی از مهمترین دوره‌های طلایی حکومت باستان در سراسر جهان را با عنوان دوره هخامنشیان رقم زد. براساس مدارک به‌جا مانده از آن روزگار؛ در دوره پادشاهی کوروش مردم سرزمین پارس در رفاه و آرامش کامل بودند تا آنجا که پایه‌های سازمان تامین اجتماعی در این دوره پایه‌گذاری شد تا مردم در هنگام از کارافتادگی بتوانند از حقوق و مزایا برخوردار باشند. کوروش اکثر مناطق را بدون جنگ و خونریزی فتح می‌کرد و مردم تحت قلمرو خود را در دین و مذهب‌ آزاد می‌گذاشت و کسی را به اجبار به دین خود درنمی‌آورد.

کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه انشان، شاه ماد، شاه توانا، شاه بابل، شاه سومر و اکد و شاه چهار گوشه جهان، بنیان‌گذار و نخستین شاهنشاه هخامنشی بود که به مدت سی سال، در میانه‌ی سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت کرد. او در استوانه‌ی خود که در بابل کشف شده، خویشتن را فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان و از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده‌ است، معرفی می‌کند.

در خلال فتح بابل، کوروش منشور خود در خصوص آزادی‌های اجتماعی و دینی را اعلام کرد و در آن روزگار اقوام و ادیان مختلف مشمول چنین قانونی شدند. او حتی تمهیداتی برای بازسازی هیکل یا معبد سلیمان فراهم آورد و استقرار یهودیان را در آن منطقه تسهیل کرد.

کوروش معلم اخلاق بود

سیدمحمدعلی گلاب‌زاده درباره دوران حاکمیت این پادشاه باستان به ایلنا گفت: یکی از باشکوه‌ترین دوران تاریخ چندهزارساله کشورمان در روزگار پادشاهی کوروش کبیر است. پادشاهی که توانست در زمینه اداره کشور و کشورگشایی؛ اقتدارش را به همگان ثابت کند و علاوه بر آن می‌توان از او به عنوان یک معلم اخلاق در طول تاریخ یاد کرد.

عضو دانشنامه علمی فرهنگ مردم ایران ادامه داد: بنیانگذار پادشاه هخامنشی آنقدر بزرگوار، با همت، کرامت و انسانیت داشت که وقتی همسرش را از دست داد با اینکه پادشاه بود و زمینه‌های مختلفی برای ازدواج مجدد او فراهم بود و با توجه به اینکه بهترین، زیباترین و شایسته‌ترین دختران آن روزگار با افتخار حاضر به ازدواج با او بودند اما کوروش بعد از کاساندان همسری را انتخاب نکرد و تا پایان عمر مجرد ماند.

زنان عصر کوروش از اقتدار خاصی برخوردار بودند

او تصریح کرد: کوروش توجه ویژه‌ای به جامعه‌ی زنان داشت و این موضوع به وضوح در تصاویر و کنده‌کاری‌ها و ستون‌هایی که از آن دوران باقی مانده، قابل مشاهده است. او در هر نقش‌نگاره‌ای و به هر بهانه‌ای تصویری را از یک زن آورده تا نشان بدهد در جامعه هخامنشی زنان از اقتدار و توجه خاص برخوردار بودند. او بانوان ایرانی را به سمت و سویی سوق داد که در ادامه زنان بزرگی از دامان آن تفکر بر‌خاستند و نامشان برای همیشه در تاریخ ماندگار ماند.

ارزش‌های اخلاقی کوروش را نمی‌توان نادیده گرفت

مدیر مرکز کرمان‌شناسی عنوان کرد: وقتی به کوروش می‌گویند اگر نگاه نامحرمی به یک زن بیفتد، شما چگونه از زنان‌ دفاع می‌کنید، او می‌گوید دفاع من و حرمت من در چشم‌های مردانم نهفته است.

این بسیار نکته مهمی است که پادشاه یک کشور بگوید مردان جامعه‌ی من آنقدر ارزشمند و صاحب تفکر، اخلاق مدار، صاحب اعتقاد و باور هستند که با نگاهشان حجابی بین خود و زنان ایجاد می‌کنند. چنین ارزش‌هایی در ایران باستان آنقدر اهمیت دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و آن را به همه جهان و همه روزگاران قابل عرضه ندانست.


*************************************

برگزاری روز کوروش،
حتی به شکلی مجازی، مبارزه ای مدنی ست علیه بیدادگران

شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

امسال شانزدهمین سالی ست که مردمان ایران در داخل و خارج، روز 29 اکتبر ـ هفتم آبان ماه را، به عنوان «روز کوروش بزرگ» جشن می گیرند. روزی که همزمان است با ورود کوروش به بابل و صدور منشوری که اولین جوانه های توجه به حقوق بشر، از آن سربرداشت.

در سال های نخست برگزاری «روز کوروش بزرگ» بسیاری از مردمان از سراسر ایران به پاسارگاد رفته و به سرودخوانی و پایکوبی مشغول می شدند. اما حکومت اسلامی حاکم بر ایران که جز نوحه خوانی و گریه و شیون را برنمی تابد، و در عین حال تحمل بزرگداشت رهبر بزرگی را ندارد که اولین پرچمدار آزادی مذهب در جهان می باشد، چند سال است که با توپ و تانک و تفنگ و تهدید و زندان مانع رفتن مردمان به پاسارگاد شده است. با این حال در سال های گذشته مردمان در جاده های منتهی به پاسارگاد، و یا در مدرسه و دانشگاه و سالن های خصوصی و یا حتی در خانه های خود روز بزرگداشت کوروش را جشن گرفته اند. و این بزرگداشت ها هر سال وسعت بیشتر ی پیدا کرده است

خوشبختانه در سه چهار سال گذشته علاوه بر مردمان ایران مردمانی در برخی کشورهای دیگر نیز به صرافت افتاده اند روز کوروش را گرامی بدارند؛ که در این میان مردمان تاجیکستان بیش از دیگر کشورها در این مورد کوشا بوده اند؛ زیرا برخلاف حکومت اسلامی حاکم بر ایران، حکومت تاجیکستان هوشیارانه در برگزاری روز کوروش بزرگ با مردم همراهی می کند.

این که مردمان در سرزمین هایی که روزگاری کوروش بزرگ بر آن فرمانروایی می کرد، اکنون، و پس از قرن ها متوجه ارزش های استثنایی شخصیت او شده، و به بهانه های مختلف به او ادای احترام می کنند، واکنشی کاملا به هنگام و طبیعی ست. درست است که انسان امروز نمی تواند با معیارهای گذشتگان خود زندگی کند. اما هر انسان هوشیار و صاحب عقلی به ناگزیر به مقایسه ای منطقی می پردازد: بین فرامین و رفتارهای کوروش بزرگ،(در 2550 سال پیش)، و رفتارهای وحشیانه و فرامین واپسگرای حکومت اسلامی حاکم بر ایران (در قرن بیست ویکم).

دو حکومت با صدها سال فاصله یکی با دادن حق انتخاب عقیده و مذهب، شهروندان خود را از موجوداتی بی اختیار و تسلیم به انسان هایی صاحب حق و تصمیم تبدیل کرد، و دیگری آن ها را از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق شان محروم می کند.

روشن است که امسال به دلیل همه گیر شدن بیماری کووید 19 در جهان امکان گردهمآیی ها، بدون در نظر گرفتن همه ی احتیاط های بهداشتیِ سفارش شده، به راحتی وجود ندارد. اما خوشبختانه ما در زمانه ی بهترین و پیشرفته ترین سیستم های رسانه ای به سر می بریم و می توانیم در هر کجایی که هستیم از این امکانات استفاده کرده و به سلیقه و ابتکار خود روز کوروش بزرگ را به زیباترین شکل ممکن برگزار کنیم.

بنیاد میراث پاسارگاد، به عنوان پیشنهاد دهنده این روز، همچنان که سال های گذشته، از همگان می خواهد که روز کوروش بزرگ را بنا بر سلیقه و امکانات موجود خود به زیباترین شکلی برگزار کنند.

فراموش نبایدکرد که برگزاری روز کوروش بزرگ، به هر شکلی که باشد فقط یک بزرگداشت ساده نیست، بلکه یک مبارزه ی مدنی ست در رویارویی با حکومتی که از اعماق تاریکی و بیداد به جنگ روشنایی و رواداری برخاسته است.

روز کوروش بزرگ، روز صدور منشور او بر همگان خجسته بادKoroush August 3, 2019 04:35 AM

شكى نيست كه اين اشغالگران ،دشمن ايران و ايرانى هستند، اين حرفها براى نمايش دلقك بازى انتصابات استند ماه است

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام August 3, 2019 07:54 AM

این تازی پرستان حقیر اگر وجودش را داشتند تا به حال آرامگاه کوروش کبیر را تخریب کرده بودند مانند کاری که با آرامگاه رضاشاه کبیر کردند ولی هر وقت کفگیرشان به ته دیگ میخورد به خصوص در زمان نمایش مسخره‌ ی انتخابات یه فکر سواستفاده از نام کوروش و داریوش می افتند هر کس که رای بدهد معجونی از بلاهت حماقت و خیانت است و در فردای آزادی ایران باید پاسخگو باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 3, 2019 09:02 AM

یک مشت زنا زاده - حرام زاده و بی پدر ومادر که هیچ نشانه ای از عرق ملی در ذات وفطرت شان نیست دارند دم از روز کورش میزنند همین نماینده احمق چرا در 7 آبان نیامد در مجلس عربده بکشد که چرا مردم را از رفتن به آرامگاه جاودانه کورش کبیر منع کردید وهمه راههای منتهی به پاسارگاد را بر روی مردم بستید؟ همه اینها نشانه های حرام زادگی و بی ناموسی این قوم بدتر از مغولان است

گزارش یا اعتراض به این نظر


آفتاب تابان August 3, 2019 06:37 PM

از زمان نادرشاه به بعد ایران به هیچ سرزمینی حمله وجنگ نکرده ولی این همه دشمن خونی داره حتی در قرآن شون هم گفته قرالعین کورش بزرگ یاد کرده آی آی آخوندای کسافت کوروش بزرگ خط قرمز ایرانی

گزارش یا اعتراض به این نظر


aria September 14, 2019 12:47 PM

باز دوباره نزدیک انتخابات شد و این اخوندها با درست کردن این نمایش ها و فیلمها و دست بدامن کوروش شدن میخواهند مردم را فریب بدهند ! وگرنه چه فرقی میکند که کتابخانه های ایران را عمر سوزانده باشد یا علی ! دوما مگر در زمان خلافت علی چند بار ایرانیان در گرگان و همین استان فارس سرکوب نشدند که بعد هم زنان و بچه های ایرانی را به کنیزی بردند و فروختند !

گزارش یا اعتراض به این نظر


baran September 14, 2019 08:09 PM

به اتخابات نزذیکتر که بشیم یه دفعه آخوندا یادشون میادکه کوروش بابا بزرگ محمد بوده

گزارش یا اعتراض به این نظر


مسعود September 14, 2019 08:42 PM

بی همه چیز عاقبت ندار جوری میگوید امده ام از کوروش تجلیل کنم که انگار شخص شخیصی هستند و منت گذاشته بر کوروش اون چند تا سنگ وزین اگه پا برجا هستن یه جورایی میدونن که کالبد کی رو بر تارک درخشان کهن دیارمون بغل کردن دوهزار و پانصد ساله که وجود اون ارامگاه هستش که هنوز اسمی از ایران و ایرانی هست اون ابرمرد تاریخ هیچ احتیاجی به تجلیل تو بوزینه وامثال شما که سر سفره اش نشستید نداره و اسم اون رو از دهان ناپاکتون نبرید

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاه شاهان، شاه ایران زمین !!! October 29, 2019 09:18 AM

کجاست آن محمد جواد ظریف وطن فروش که در صحنه های جهانی افتخار«شاهان ایران زمین» را به رُخ خارجیان می کشد و با سؤ استفاده از نام کوروش کبیر، سعی در کسب اعتبار برای رژیم اشغالگر، فاسد و غارتگر جمهوری اسلامی است؟
اسلامگرایان فاسد و تبهکار به آخرخط خود در ایران اشغالی رسیده اند
طنین «کوروش، شاه شاهان» در این سرزمین آریایی، هر روز بلند تر و بلند تر می شود که ترس و وحشت عمیقی بر پایه های لرزان رژیم فاسد و غاصبگر اسلامی انداخته است
ایران هرگز نخواهد مُرد!
و اسلام فاسد، خونین و ارتجاعی تشّیع برای همیشه خواهد مُرد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


اریو برزن October 29, 2019 11:45 AM

در پاسخ به انهایی که فکر می کنند با دیکتاتوری و
حماقتشان میتوانند از عظمت کورش بزرگ و مهر بی پایان
:او درقلب ملت ایران بکاههند همین شعر از مولانا کافیست

گفت از بانگ و علالای سگان

هیچ واگردد ز راهی کاروان

یا شب مهتاب از غوغای سگ

سست گردد بدر را در سیر تگ

مه فشاند نور و سگ عو عو کند

هر کسی بر خلقت خود می‌تند

هر کسی را خدمتی داده قضا

در خور آن گوهرش در ابتلا

چونک نگذارد سگ آن نعرهٔ سقم

من مهم سیران خود را چون هلم

زاغ در رز نعرهٔ زاغان زند

بلبل از آواز خوش کی کم کند

پس خریدارست هر یک را جدا

اندرین بازار یفعل ما یشا

خم که از دریا درو راهی شود

پیش او جیحونها زانو زند

نقل خارستان غذای آتش است

بوی گل قوت دماغ سرخوش است

گزارش یا اعتراض به این نظر


بابک د.د. October 29, 2019 01:26 PM

رژیم و همکاران اروپائی آن از بیداری و ناسیونالسیم مردم ایران در هراسند اروپائیان که آموزش و پروششان و حتی پوشاکشان ایرانیست ، بدورغ دم از غرب زده گی ایرانیان میزنند چون ناسیونالیسم بیدار کردن اعتماد به نفس یک ملت در تلاش برای تشکیل دولت خوداست بدین شاهنشاه ایران که یک ناسیونالیسم پّرافتخار بوده است ، هنوز که هنوز است اورا در گزارشهای خود دیکتاتور میخوانند و این خود توهین به جامعه ایرانیست که فریاد میزند ، رضا شاه روحت شاد و یا کورش پدرماست زنده باد ناسیونالیسم ایرانی

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی October 29, 2019 02:37 PM

یکباردرهمین جا نوشته بودم این حرامیان وزنازادگان تازی پرست بی ناموس ومادر ق به میترسند اینهااز کورش ونام بزرگ وجهانی کورش کبیر مثل سگ میترسند خامنه ای وروحانی وآیت الله هایک مشت انیرانی پست فطرت وحرامزاده هستند که برای مراسم مسخره اربعین وعاشورا وتاسوعا میلیاردهامیلیاردهزینه میکنندوکارمندان ادارات رابادادن 2 میلیون و500 هزار تومان باخواهش وتمناوهدید روانه کربلا میکنند تا شاید بتوانند برای خودشان ونیروهای تحت امرشان یک آبروئی بخرنداما تا آنجا هراسان و وحشت زده وناکس اند که در روز 7 آبان که یک روز ملی وجهانیست همه نیروهای سربگوبگرشان را در پارسه وتخت جمشید مستقر میکنندتاازرفتن مشتاقانه وبدون جیره ومواجب میلیونهاایرانی برآرامگاه کورش یزرگ جلوگیری نمایند خودشان میدانند که میلیونها ایرانی این روزراگرامی میدارندوکاری بااجداداین ناکسان ندارند

گزارش یا اعتراض به این نظر


کوروش دادگر مایه فخر ایرانی است October 27, 2020 11:03 PM

کوروش نایابترین گوهر بشریت است و الگوی جهانیانی که به خاطر نفت یا جلوگیری از قدرت ایران و نفوذ محمد رضاشاه شوند ایران را ویران کردند تا همزمان ایران و خاورمیانه در خونریزی غوطه ور شوند و حتی خودشان هم از ترکِشِ ترورهای ملا در امان نباشند!ایران 2500 سال پیش دادگری چون کوروش داشت و در صد سال اخیر نیز جواهری چون رضا شاه کبیر و بعد محمد رضا پهلوی را که درود و رحمت به خدماتشان و انسانیتشان و عدالتی که با برچیدن سیستم منحوس ارباب و رعیتی خوار چشم ظالمان شد!پهلوی برای من یادآور عدالت و پیشرفت و مهربانیست در مقابل دشمنانش ارتجاع سرخ و سیاه هستند که کینه بی پایان و قساوت نسبت به شاه و مشروطه و طرفدارانش دارند!تنها نقطه اشتراک این مخالفان در مبارزه بی منطق نسبت به وجود شاهنشاهی دیرینه ایران است!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  15144 بازدید |


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.