آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 26 آبان ماه 1398 = 17-11 2019

بخوانید: این است منطق ضد ایرانی علی خامنه ای

حنیف حیدرنژاد

حمایت از افزایش قیمت بنزین و فرمان سرکوب مردم ِمعترض توسط علی خامنه ای

به گزارش رسانه های حکومتی دو روز بعد از اعتراضات گسترده مردمِ خشمگین ایران در خیابان های شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور، علی خامنه ای با حمایت از افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: "اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم."

به این ترتیب خامنه ای مشخص کرد که این خود اوست که پشت افزایش قیمت بنزین است. او اضافه کرد: "یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشوند یا ناراحت میشوند یا به ضررشان است یا خیال میکنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی میشوند." آری! فقر و ناداری و زندگی در شرایط سخت و طاقت فرسا برای اقشار مختلف مردم ایران از نظر خامنه ای و باند غارتگر و وطن برباد ده حاکم بر این یک «خیال» و توهم و تصور است. برای آنها فقر و سیاه روزی مردم ایران هیچگاه ارزشی نداشته و اینک که با فشار تحریم ها، ذخایر مالی حکومتشان رو به اتمام است، برای ادامه اهداف اسلام گسترانه و تروریستی شان در کشورهای مختلف جهان، فشار را بر گُرده مردم ایران بیشتر و بیشتر می کنند. همین چند روز پیش بود که خامنه ای در حمایت از اقدامات تروریستی حکومتش و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و نابودی اسرائیل گفت: "امروز بزرگ‌ترین مصیبت دنیای اسلام، قضیه‌ی فلسطین است که ملتی را از خانه و وطن خود آواره کردند. از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز همچنان بر این موضع باقی هستیم، یعنی بدون ملاحظه و رودربایستی به فلسطین و فلسطینی‌ها کمک کرده و خواهیم کرد و این کار را وظیفه‌ی همه‌ی دنیای اسلام میدانیم."

برای خامنه ای وضعیت مردم در یمن و فلسطین و ... «مصیبت» است ولی فقر و بدبختی مردم ایران «خیال» و تصور! وقتی دست پروردگان و مزدوران حکومت خامنه ای در آن کشورها به جنگ و ترور و خشونت دست می زنند، می شوند «قهرمان» و خانواده هایشان با پول مردم ایران حمایت می شوند، اما وقتی مردم ناراضی ایران به خیابان ها می ریزند، می شوند «اشرار». این است منطق ضد ایرانی علی خامنه ای.

وضعیت امروز مردم ایران، زندگی در فقر و زیر خط فقر، بیکاری، گسترش انواع بیماری های روحی و اجتماعی، نابودی همه منابع ملی و سرزمینی و سرمایه های فرهنگی، و... همه و همه حاصل سیاست های نظام اسلامی خمینی و خامنه ای و همه مسئولین ریز و درشت این حکومت است که کشور را به یک زندان بزرگ و یک "جهنم پر عذاب" برای مردم ایران تبدیل کرده اند.

با افزایش قیمت بنزین و تاثیراتی که این تصمیم بر چرخه زندگی در همه عرصه ها برای اقشار مختلف مردم به دنبال خواهد داشت، علی خامنه ای بجای آنکه از این تصمیم خود عقب نشینی کند، فرمان به سرکوب مردم می دهد. در همان سخنرانی او با «اشرار» خواندن مردم معترض، سرکوب خونین مردم را زمینه سازی کرده و می گوید: "اینها اشرار هستند. مسئولین کشور هم به وظایف‌شان به طور جدی عمل کنند. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند." تاکید خامنه ای بر «انجام وظایف در حفظ امنیت بطور جدی»، فرمان قتل و کشتار و سرکوب وحشیانه مردم در خیابان هاست. خامنه ای با چنین فرمانی نشان می دهد که حکومت او بجز سرکوب هیچ راه دیگری برای حل بحران های کشور نمی شناسد.

سیاست های 40 ساله حکومت اسلامی حاکم بر ایران و سرکوب اعتراض های مختلف مردم ایران از جمله در سال 88 و آخرین بار در دی ماه 1396 نشان می دهد که راه نجات از این همه ظلم و ستم و بیداگری و تحقیر و سرکوب روزمره، پایان دادن به عُمرِ این حکومت ضد ایرانی است.

در همین چند سال اخیر، مردم کشورهای مختلف با حضور در خیابان و ماندن در خیابان ها و میادین مرکزی شهرهای بزرگ نشان دادند که می توان حاکمان دیکتاتور و سرکوبگر را به پائین کشید. این آن درسی ست که مردم ایران می توانند برای عبور به یک فردای آزاد و دمکراتیک از آن استفاده کنند: مقاومت، ایستادگی، همبستگی، ماندن در خیابان و علی خامنه ای و تمامی نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفتن و آن را به کنار زدن.حقیقتگو November 17, 2019 07:44 PM

تنها این فاجعه حکومت گری اسلامی برمردم ایران نازل نشده است افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و نیجریه و سودان و اتیوپی را ببینید که برمردمان این کشورهای اسلامی چه روا شده ومیشود -تمامی منابع این کشورها درتصرف اسلامیون است که انگارخدای اسلام به آنها اهداکرده است و مردمان همان برده های به اسارت گرفته شده دوران ظهوراسلام ولشکرکشی دزدان و راه زنان اسلامی بوده و می باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


واقعأ روحت شاد رضا شاه !!! November 17, 2019 08:50 PM

اگر گرانی قیمت بنزین برای پرداخت هزینه های پیشرفت، توسعه، سازندگی و ترقی اقتصاد و زیر ساخت های حیاتی کشور بود، بازهم حرفی نبود و مردم آن را می پذیرفتند
ولی گران کردن قیمت بنزین (درکشوری که منابع بزرگ انرژی درآن نهفته) برای پرداخت هزینه های کشتار، ویرانی، قتل عام، فعالیتهای تروریستی در یمن، لبنان، سوریه، عراق، بحرین، بوکینو فاسو، نیجریه، سومالی و افغانستان و باشد و ملت اسلام زدهٔ ایران را بیشتر و بیشتر به منجلاب عمیق فقر، گرسنگی و تنگدستی خواهد کشاند، قابل قبول مردم ایران نخواهد بود
رضا شاه پهلوی (روحش شاد باد!) در اوایل سالهای ۱۳۰۰ با افزودن به قیمت «قند و چای» بعنوان «مالیات سرانه» از مردم، اقدام به ساختن زیر ساخت های حیاتی اقتصادی، مالی، اجتماعی، صنعتی،درمانی، قضایی، آموزشی و عمرانی کشور کرد که این اقدام او در آینده به پیشرفت ها و شکوفایی کشور در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ انجامیدند
اولین بنادر، فرودگاهها، جاده ها، پل ها، راه آهن سراسری، دانشگاه، بیمارستانها ،رادیو، صنایع، کارخانجات، بانک ها و همه و همه از «یادگارها»، «تعهد به سازندگی ایران» و «مدیریت صحیح» این بزرگمرد تاریخ ایران است
امیرالمفسدین جهان، سیدعلی ماردوش، رضا شاهی نخواهد بود که متعهد به ساخت و عمران کشور باشد
سیدعلی تبهکار در رویای «اشغال کشورها»، «بلعیدن سرزمین ها» و «بردگی ملت ها» در منطقه و جهان است
او سرانجام با «رویاهای بلند پروزانهٔ» خود شکست خواهد خورد و همانند دیگر مستبدان تاریخ به زانو در خواهد آمد و در گورستان تاریخ برای همیشه «مدفون» خواهد شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


۱۰ فرمان ملت ایران !!! November 17, 2019 08:51 PM

• بایستی از«تحریف حقایق و وقایع» و ادامهٔ یاوه گویی ها، فریبکاری ها، نفرت پرآکنی ها و عوامفریبی های اسلامی» خود، دست برداری!
• بایستی به «قتل عام و کشتار ملت آزادیخواه و متمدن ایران» برای همیشه، «پایان» دهی!
• بایستی از «نفرت پرآکنی علیه دیگر ادیان الهی و تمدن های بشری در جهان» دست برداری!
• بایستی از ملت ایران بدلیل دروغگویی ها، فریبکاریهای اسلامی و ویران کردن ایران زمین، «عذر خواهی» و «اضهار ندامت» کنی!
• بایستی به «دشمنی با جهان بشریت» خاتمه داده و در مقابل «جهان انسانیت» سر تعظیم فرود آوری!
• بایستی «حقوق انسانی ملت متمدن و آزادیخواه ایران را به رسمیت شناخته و به خواسته های بر حق آنها احترام» بگذاری!
• بایستی به «وحشیگری های اسلامی» علیه جامعهٔ جهانی و«ایران ستیزی های اسلامی» علیه ایران و ایرانیان خاتمه دهی!
• بایستی تمام «اموال و دارایی های» ملت غارت شدهٔ ایران را به مردم ستمدیدهٔ ایران «مسترد و تحویل» دهی!
• بایستی «ارازل و اوباشی اسلامی» و «روحانیت فاسد و مرتجع شیعه» را از تمام ساختارها و چشم اندازهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، آموزشی، قضایی، امنیتی و نظامی برای همیشه « برکنار و پاکسازی» کنی!
• بایستی شخصأ از «صحنهٔ سیاسی ایران» برای همیشه «حذف و محو» شوی!

گزارش یا اعتراض به این نظر


پایان یک دیکتاتوری مذهبی !!! November 17, 2019 08:57 PM

هر مستبدی که با ملتش «دَر افتاد»، برای همیشه از قدرت «وَر افتاد»!
ای سید علی ضحاک ماردوش، اینجا آخر خط برای تو وحکومت فاسد و بی عدل تو است
بایستی ازمسند قدرت پیاده شوی!
• یا صلح جویانه و با مسالمت، سکان قدرت را به نمایندگان واقعی ملت متمدن و آزادیخواه ایران، تسلیم خواهی کرد
• و یا با عزم راسخ، خشم، نفرت و قدرت ملت آزادیخواه و متمدن ایران به پایین کشیده خواهی شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


فضول میرزا November 17, 2019 10:15 PM

مجتبا مجتبا لنگ بابات رفت هوا !

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام November 17, 2019 11:28 PM

آخوند فقط مرگ ایران و ایرانی را میخواهد و دیگر هیچ به خصوص آخوندی که در روسیه پرورش یافته باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام November 18, 2019 01:34 AM

مردیکه ی چلاق فکر میکنه ایران یه گاوداری بزرگه که اون صاحبشه و بقیه ملت از دم گاون و سران سه قوه هم سگهای گاوداری یعنی واقعا یه مرد تو ایران پیدا نمیشه که یه گلوله تو مغز این آخوند خالی کنه؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  9795 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.