آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 24 مهر ماه 1398 = 16-10 2019

صدای چکمه نظامی سپاه پاسداران در راه است

منشه امیر

پس از نعلین، اکنون صدای چکمه سپاه به گوش می رسد

ربودن روح الله زم و آوردن او به ایران، صرفنظر از شیوه اجرایی آن، برای حکومتی که همیشه دو یا چند جناح متنازع داشته، یک زمین لرزه بزرگ سیاسی بود که پس لرزه های آن را در هفته ها و ماه های آینده احساس خواهیم کرد.

او یک فرد ساده نبود، بلکه مهره ای از شطرنج رژیم بود که از طریق خبر رسانی، قصد داشت یک جناح حکومتی را تقویت کند و زشتی ها و کژی های جناح دیگر را آشکار سازد.

آن گروه دوم، سپاه پاسداران بود که ماموریتش سرکوب گروه انتقادگر و جوینده راه دیگر حکومتی، همان جناح موسوم به اصلاح طلب است.

روح الله زم از جمله صدها هزار نفر افرادی بود که در تابستان ۸۸ در تظاهرات خیابانی شرکت کردند و خواستار مهار کردن جناح علی خامنه ای و سپاه پاسداران شدند.

او را به زندان اندختند و شکنجه کردند که چرا خواهان تغییرات و اصلاحاتی در حکومت است. و او از ایران فرار کرد و از فرانسه پناهندگی گرفت و به مبارزه از آن میدان ادامه داد.

این برای حاکمان رژیم یک دردسر بزرگ به وجود آورد.

حاکمان، نه به مفهوم رئیس جمهوری و گروه اطراف او. آن ها که اختیاراتی ندارند و کاره ای نیستند.

حاکمان واقعی در ایران، امروز در دست سپاه پاسداران است که علی خامنه ای را وسیله قرار داده تا هدف های خود را پیش برد و خامنه ای، صلاحش ایجاب می کند که از این گروه حمایت کند، تا از حمایت متقابل برخوردار گردد.

در فضای سیاسی ایران، که توانایی ها و شایستگی های علی خامنه ای سخت زیر سؤال رفته، و او را به عنوان سرکرده مصیبت کشور می شناسند، و خواهان برکناری او هستند، و حتی حسن روحانی نیز آشکارا سیاست های خامنه ای را به چالش می کشد و علیه آن سخن می گوید. خامنه ای بدون برخورداری گسترده از حمایت سپاه پاسداران، نمی تواند بر کرسی قدرت همچنان تکیه زند.

بنابراین، سپاه و خامنه ای به هم نان قرض می دهند:

این یک از آن یک حمایت می کند و آن یک چتر حمایت خویش را بر سر این یک می گستراند.

یک کانال تلگرامی از پاریس، خار چشم می شود و مطالبی انتشار می دهد که تنها ،عوامل درون حکومت به آن دسترسی دارند.

یعنی جنگ قدرتی در گرفته، که کانال “آمد نیوز” جنگ افزاری در دست یک گروه علیه گروه دیگر است و باید آن را خنثی کرد.

سپاه پاسداران، که فعالیت خود را در همه زمینه های غیرنظامی و غیرامنیتی و امور اقتصادی و فرهنگی و کمک رسانی به سیل زدگان و غیره گسترش داده، در این جنگ قدرت، تصمیم می گیرد که یک حربه برنده رقیب را خنثی کند و آن را از دستش بیرون آورد.

سپاه، طرح فریب دادن روح الله زم و ربودن و آوردن او به ایران را بسیار محرمانه و به تنهایی آماده ساخت و وزیر اطلاعات رژیم کوچکترین اطلاعی از این جریان نداشت و نباید می داشت.

اجرای این طرح، جنبه یک کودتای سیاسی داشت و باید تا آخرین مرحله پنهان می ماند تا مبادا جناح رقیب، از آن بو ببرد و آن را خنثی سازد.

حالا که این قضیه تمام شده و زم به دام افتاده است و به شدت تخلیه اطلاعاتی می شود، حتی جناح رقیب نیز از چپ و راست پیام های تبریک صادر می کند: از رئیس دولت گرفته تا وزیر اطلاعات که به حریم او تجاوز شده و شاید هم خودش یکی از قربانیان آینده این رویداد باشد.

همه را ناچار ساختند به سپاه تبریک بگویند و سوء ظن را از خود دور سازند و چنین ادعا کنند که با روح الله زم ارتباطی نداشته و رفتار او را باطل می دانند.

در زبان های غربی، برای تعریف وضعی که در ایران، پس از دستگیری پایه گذار آمد نیوز ایجاد گردیده، اصطلاحات بسیار رایج است: آن را “سربریدن های زنجیره ای” و یا “شکار ساحران” می نامند.

به گونه ای دیگر، همانند دوران استالین در اتحاد شوروی، دست به پاکسازی سیاسی می زنند و شمار زیادی از افرادی را که در خط رهبر حکومت نبودند، یکی پس از دیگری، از صحنه خارج می کنند.

احتمالا، این همان شیوه ای است که از این پس سپاه پاسداران خواهد توانست با بهره گیری از آن، رقیبان خویش و یا کسانی را که در راه رسیدن به هدف های جاه طلبانه اش مانع ایجاد می کنند، از سر راه بردارد.

به آسانی توانستند محمود احمدی نژاد را خاموش کنند و دهان او را در حدی ببندند که او اکنون برای مردمان کشورهای دیگر و حتی اهالی محله ای در شیکاگوی آمریکا دل می سوزاند و سینه چاک می دهد تا به محنت مردم ایران، هموطنانش، نپردازد که برایش دردسر ساز خواهد شد.

حسن روحانی را نیز با این شیوه خاموش کردند که برادرش را راهی زندان ساختند، تا هر روز او را به یاد داشته باشد و دست از پا خطا نکند.

همین شیوه را علیه خدابیامرز اکبر هاشمی به کار بردند که دختران و پسرانش را مورد تعقیب حکومتی قرار دادند و برای آن که کاملا خاطر جمع شوند، خودش را هم از داخل استخر به عالم باقی فرستادند.

تردیدی نیست که سپاه پاسداران می خواهد رهبری آینده ایران را به دست گیرد و یک کره شمالی دیگر در ایران به راه اندازد.

حکومت در هر زمینه به بن بست رسیده و خیزش همگانی همانند شمشیری بالای سر آن ها تکان می خورد و هر لحظه ممکن است فرود آید و بنابراین، آنان هرگونه تعارف و تظاهر را می خواهند کنار گذارند و از جمله نمایش مسخره دموکراسی و حکومت مردمی را بدور ریزند و حکومت نظامی اعلام کنند تا آسان تر بتوانند زبان ها را ببرند و دهان ها را ببندند.

چنین رژیمی، با ایجاد بحران های مداوم منطقه ای، می تواند همه دنیا را به دشمنی علیه رژیم وادارد و انزوای کامل به وجود آورد.

این دقیقا همان هدفی است که سپاه پاسداران می جوید: وقتی انزوای کامل برقرار باشد، آسان تر می توان بر مردم حکومت کرد و باورهای مذهبی را به اجرا گذاشت و به آمدن مهدی موعود شتاب بخشید.

خمینی آرزو کرده بود که ای کاش می شد یک دیوار چین به دور ایران به وجود آورد تا از تاثیرات خارجی برکنار بماند و به اسلام راستین ناب محمدی به نسخه شیعه آن روی آورد و حکومت اسلامی به اوج رسد و برکشورهای منطقه مسلط گردد و رهبری دنیای اسلام و سراسر جهان را به دست گیرد.

این آرزوی آشکار و پنهان خمینی بود که اکنون سپاه پاسداران می خواهد از طریق تسلط بر همه امکانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مردم ایرا، عملی سازد.

حتی می خواهند تدریس زبان انگلیسی را منسوخ کنند تا مبادا مردم ایران با فرهنگ و تمدن و علم و صنعت جهانی آشنا شوند و آرزو کنند که کشورشان در ردیف آن ها قرار گیرد.

خامنه ای به صراحت گفته بود که مگر رژیم اسلامی در ایران دیوانه است که نوجوانان را با یک زبان خارجی مانند انگلیسی آشنا سازد که بروند و بخوانند و با مطالبی آشنا شوند که با باور اسلامی تلقین شده از جانب رژیم تضاد دارد و آنان را از آرمان های حکومت دور می سازد؟

پس، نوجوانان ایرانی، از این پس بروند و زبان عربی بیاموزند، روسی بیاموزند، زبان چینی و کره شمالی یاد بگیرند که با باور اسلامی رژیم در تناقض و تضاد نباشد.

رژیم ایران به چه چیزی به نام پارلمان نیاز ندارد که علیرغم همه کمیته های استصوابی و فیلترها مختلف، بازهم افرادی به مجلس راه یابند که زبان به انتقاد می گشایند و عورت رژیم را آشکار می کنند!

باید حکومت نظامیان برقرار کرد و با ایجاد بحران در منطقه و جهان، موجبات انزوای کامل کشور را فراهم ساخت و یک اقتصاد فقیرانه و خودکفا برقرار کرد که به فروش نفت و تجارت با جهان بیرون نیازی نداشته باشد – حال چه باک که همانند کره شمالی، کودکان خوراک کافی برای خوردن نداشته باشند و رشد نکنند و بیمار و کند ذهن بار آیند.

از دید آن ها، این ها همه، به آمدن حضرت مهدی، امام زمان شتاب می بخشد و او رنج مومنین را می بیند و ظهورش را جلو می اندازد.

دستگیری روح الله زم بهترین امکان را به وجود می آورد که سپاه پاسداران و علی خامنه ای، هرکس را که بالای چشمش ابروست، به انحراف از خط رژیم متهم سازند و انگ جاسوسی به او ببندند و صدایش را خاموش کنند و باعث خروج او از صحنه شوند تا بی دردسر و بدون انتقاد و افشاگری از جانب رقیبان، بتوانند به هدف خود که همانا تسلط کامل سپاه بر ایران است دست یابند.

حسن روحانی از این احتمال به شدت نگران است و از زبان معاون خود هشدار می دهد که مبادا این بازداشت، به وسیله ای برای تسویه حساب های سیاسی مبدل گردد.

اگر در همان روزهای اول ربودن زم، از او اعترافاتی را بیرون کشیدند، فرض آن است که به سخن در آوردن وی کار دشواری نخواهد بود و نه تنها به آسانی می توان او را به اعتراف واداشت، بلکه با بکار گیری شیوه هایی که سپاه خیلی خوب آن ها را می شناسد، او را می توان به بلندگویی به هدف پاپوش دوزی برای هر فرد سیاسی رژیم مبدل ساخت که ممکن است بر سر راه سپاه پاسداران مانع به وجود آورده و باید او را حذف کرد.

گمان می رود که از سخن گفتن دروغین به نام مردم، خسته شده اند.

می دانند که این حنا دیگر رنگی ندارد و بهتر است که شمشیر را از رو ببندند و رودربایستی ها را کنار گذارند و حکومت کامل نظامیان را برقرار سازند تا شاید تسلط خود بر ایران زمین و مردم آن را مستحکم سازند و امکان خیزش مردمی را خنثی کنند.

اگر در لبنان، مردم به خاطر مالیات بستن بر واتس آپ دست به شورش می زنند، در ایران علل بسیار مهمتری برای چنین خیزش مردمی وجود دارد و سپاه نمی خواهد غافلگیر شود و بهتر است تعارف را کنار گذارد و نمایشی بنام دموکراسی و مردمسالاری را کنار گذارد.

تا کنون صدای نعلین شنیده می شد، ولی از این پس، صدای چکمه نظامی سپاه پاسداران نیر در راه است..آرام October 14, 2019 02:26 PM

بنظر من منبع بسیاری از گزارش های آمد نیوز از درون سیستمهای اطلاعاتی رژیم تولید میشد حال باید دید که آیا آقای روح الله زم فریب سربازان گمنام امام زمان را خورده یا خودش یکی از سرجوخه های این گروه بوده است و یا اینگه این خبر شایعه ای بیش نیست

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی October 14, 2019 02:36 PM

این جماعت دست از این حقه‌های نخ نما بر نمی‌دارند و به پروژه مخالف سازی ادامه میدهند این مردک بیست و چهار ساعت در بیت علی قاقا رفت و آمد داشت و بعد بیرون آمد از ایران و این بامبول فیک آمد نیوز را درست کرد و حالا که کم کم دستش رو شده میبرندش به هتل اوین و بعد اکبر گنجی میشه و میاد و این بار احتمالا بازآمد نیوز رو درست می‌کنه چهل سال گول خوردن بسه ما باید از آخوند و بچه آخوند و نوچه آخوند دل ببریم و به خودمان متکی باشیم و رسانه‌های مستقل را پشتیبانی کنیم تا بتوانیم میهن را نجات بدهیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور October 14, 2019 02:37 PM

این بابا عامل خودشان هست ماموریتش با رسوا شدن تمام شده و به سوی اربابان خودش برگشت تا سپاه هم ادعا کند که دست های درازی دارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


ali October 14, 2019 02:58 PM

مهره های صادراتی سپاه بود اپوزسیونهای ساختگی،،، دستش رو شده بود مهره سوخته را باید جمع می کردند

گزارش یا اعتراض به این نظر


افشین October 14, 2019 05:28 PM

فکر کنم تاریخ مصرف روح الله زم تمام شده برگردوندنش تا یه ترفند جدید رو کنن

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام October 14, 2019 06:10 PM

آخی! چه حرکت جیمز باندی کردین شما پاسداران طویله ی ولایت! روحی زم که اصلا از خودتون نبود ما هم باور کردیم چقدر چاخان آخه چقدر

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور October 14, 2019 07:04 PM

از اول هم من هر کس را با عمامه یا از جنس اخوند و حسین پرست میدیدم برایم مسجل بود که خائن به ایرانیان هست زم اخوندزاده ادم خودشان هست بعد از مدتی نمایش در خارج از کشور تاریخ مصرفش تمام شد و حالا او را به ایران برگردانده اند تا میزان اقتدار خودشان را در بازداشت مبارزان ضد اخوند نشان دهند و ضمنا حالا با اراجیفش سر ملت را در داخل کشور گرم کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


baran October 14, 2019 08:04 PM

آیا او را برای ماّموریتی جدید فراخواندند یا بعد از مدتی از "زندان" , "فرار" کند و با جامۀ " قهرمان" به ماموریت قبلی خود باز گردد

گزارش یا اعتراض به این نظر


rahim.negahban October 14, 2019 08:38 PM

روح الا زم از مهرهای وزارت اطلاغات بود در اربعین به حیاط خلوت ایران در عراق با صلوات به ایران تشریف فرما شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


مریم October 14, 2019 11:36 PM

واقعا لحنی که سپاه بکار برده بسیار بچه گانه و نشان خود خواهی تام و نوعی از خود متشکر یودن هست ، کسی نیست بپرسد بدبخت‌ها اینهمه فراری که میلونها دلار دزدیدند و رفتند یکی را نگرفتید ، اسراییل که یک کامیون اسناد هسته‌ای برد چطور برد ، ادعایش کمتر از شماست ، خجالت بکشید که مملکت ما را بروز سیاه انداختید و دستگیری فردی با دوز و کلک را بزرگترین افتخار میدانید، این فرد دست پرورده اخوندهاست

گزارش یا اعتراض به این نظر


نکته بین October 15, 2019 10:05 AM

یارو بعد از کلی عره گوز کردن در مورد سازمانهای اطلاعاتی و ما اینجا آدم داریم و اونجا آدم داریم و اطلاعات سپاه و فلان و بهمان و اینها مخوف هستند و ترسناک و شگردهای فلان و بهمان دارن پا شده رفته ایران! ! جایی که ایرانی های بدون مشکل و دو تابعیتی رو هر روز داره گروگان میگره و به هیچ کسی رحم نمیکنه و داستان سازی و فیلم سازی میکنه و شکنجه و آدمای بی گناه رو اسیر و اعدام میکنه! !
این آدم بعد از عره گوز کردنهای بسیار در شبکه های مختلف پا شده رفته در آغوش همون کسایی که چند سال به اصطلاح داشت مبارزه میکرد باهاشون! ! برو بچه آخوند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی October 15, 2019 03:18 PM

نقطه آغاز واولین پرده نمایش بعدازباصطلاح بازداشت روح الله زم خیلی ناشیانه ومسخره بصحنه آورده شد اظهار پشیمانی ازعملکردبگفته روح الله زم 23 ساله واظهار رنجش ازدولتهای غربی بویژه دولت فرانسه واظهار ندامت ویک عذرخواهی بزرگ ازکلیت رژیم همه اینها حکایت ازآن داشت که هیچ شگرداطلاعاتی وامنیتی درکار نبوده یک هماهنگی بین دولت فرانسه وجمهوری اسلامی با تعهداتی پشت پرده ای همه اینها برای این صورت گرفت که رژیم وانمود کند خیلی قدرت داردوبقولی پشه رادرهواشکار میکند ابدا"چنین نیست بیادبیاوریم دستگیری عبدالمالک ریگی را که درآسمان ایران هواپیما را برزمین نشاندند تاوانمود کنندخیلی قدر قدرت هستند ولی ازنقش پاکستان دردادن شماره پرواز ریگی هیچ نگفتندحتی محاکمه اوراعلنی نشان ندادند یک بازی بود که بایدانجام میشد رژیم درحال زوال به این بازیها نیاز دارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی October 16, 2019 10:15 AM

بنوشته روزنامه فیگارو بازهم پرستوهای تربیت شده نظام ولایت فقیه یکی از گرسنگان سکس را با حیله گری بدام انداخت اما نکته مهم اینست که بازداشت زم یک موج اولیه حیرت را رقم زد اما این موج پرسر وصدا با سرعتی غیر قابل تصور و بیش از سرعت اولیه فرونشست و شاید نهادهای امنیتی رژیم آ سید علی هم متوجه این بی تفاوتی بزرگ شده باشند داستانی که نخوانده وناگفته کتابش بسته شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


پیشگو October 16, 2019 10:20 AM

این سناریو را ببرید برای آن ابله‌های باور مند به تازیان. سیاه بازی شما برای ساختن اپزسیون مسلمان در ایران به جایی نمی رسد. اسلام و رهبر آن در جهان دزد فاسد جانی‌های مافیای نفت نمی توانند ما را به بازی بگیرند. ملت بیدار شده و اسلام و رهبران آن را شناخته. پدر روح الله از قدیمی ترین تئوریسین مافیای مسلمان در ایران بود و این دنباله سریال ایروپ اسلام است. ایران بیدار شده و به زودی فرزندان ربوده شده آن که گروگان قرارداد ترکمنچای بودند به دامن مادر باز میگردند و زمین نسل جدید نیک باوری آغاز میکند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی October 17, 2019 09:58 AM

شیرین نجفی پرستوئی که در دام گذاری روح الله زم نقشی اساسی داشته واز فرانسه تا عراق هموراه او بوده است حال میتوان با احتیاط ادعا نمود که دولت فرانسه هم میتوانسته در بروز این اتفاق نقشی داشته باشد همانگونه که دولت فرانسوا میتران در سلاخی زنده یاد بختیار نقشی اساسی ایفا نمود وهمانطوریکه دولت آلمان در مورد دشنه آجین کردن فریدون فرخزادو نمونه های دیگر

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین October 17, 2019 08:11 PM

اینکه روح الله زم فرستادهٔ پاسداران است را در یک ویدیو (دو سالِ پیش) از او دیدم و ازآن پس بسیاری از بینندگانِ او شوکه شده و دیگر بیننده ای بجز خودِ پاسداران نداشت و به گمانِ من او را به سببِ برملا شدنِ همین وییدیو گرفته اند تا به مردمانِ بی آلایش دروغ بگویند که او همکارِ رژیم نیست تااینکه دوباره کارِ خود را اینبار با بینندگانِ بیشتری آغاز کند

گزارش یا اعتراض به این نظر


امیر October 18, 2019 08:59 AM

با مصاحبه های دو روز اخیر شهرام همایون با ادمینهای آمد نیوز واقعیت تا حدود زیادی مشخص شد اینقدر راحت به زم تهمت نزنیم منابع عربی هم تایید کردن که ایشون در فرودگاه دستگیر شده و برای خوش خدمتی به عوامل رژیم تحویل دادن

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام October 20, 2019 08:26 AM

سگ های ولایت به یک بلاگ نویس که صد خواننده هم نداشت " جاویدنام ستار بهشتی" رحم نکردند و بلافاصله او را کشتند این بشکه تخم آخوند "روح اله زم" با این همه مثلا تبلیغ ضد نظام اگر واقعا با رژیم دشمنی داشت مانند فرخزاد سرش را در خانه اش میبریدند جمع کنید این بساط خیمه شب بازی و جیمز باند بازی را خ ر خودتونین و رهبر چلاقتون

گزارش یا اعتراض به این نظر


نیاز کُـلّ رژیــم منفور به ایجاد هیاهو October 20, 2019 03:52 PM

من فقط چند پاراگراف کوتاه اول را خوانده ام، اما از همان ابتدا هم میتوان پی برد که این نوشته برپایۀ یک تجزیه و تحلیل نادرست و انحرافی از کلیت حکومت منفور آخوندی و ساختار ضد مردمی آن، و نوع و جنس باندهای مافیائی حکومتی و نقاط تعارض و اشتراک آنها با یکدیگر وووو بنا شده، فکر کنم همۀ سرنگونی طلبان آزادیخواه خودشان متوجه این نکته میشوند*
اصلاحطلب اصولگرا، کلّاش های علی گدا، دیگه تمومه ماجرا

گزارش یا اعتراض به این نظر


فرشید October 20, 2019 05:06 PM

به شهنام با درود » با این استدلالی که کردین، رژیم هیچ دشمنی ندارد، چون اگر داشت سرشان را تا به حال مانند فرخزاد بریده بودند با مغزت تفکر کن، نه با احساست پیروز باشید

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاپور October 20, 2019 05:39 PM

درست بودن اینهمه کامنت خارقالعده بوده و نشان از روشنفکری و آگاهی ایرانیان دارد
آینده از آن ماست تبریک میگویم

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام October 21, 2019 02:23 AM

کامنت گذار ولایتمداری که در مقابل این همه دانایی و هوشیاری ایرانیان مانند خر در گل گیر کرده و حرفی ندارد که بزند میگوید "پس رژیم ایران هیچ دشمنی ندارد" ای ذوب شده ی تهی مغز تمام دنیا دشمن آخوند و پاسدار تروریست است ولی رژیم ایران که تو هم پول زندگی خفت بارت را از حمایت از این رژیم در میاوری فقط زورش به ایرانیان بی‌دفاع میرسد این هم پالکی خودت روحی بشکه هم جزئی از پروژه قهرمان سازی و رهبر سازی رژیم است ولی اینقدر این نقشه‌ها بچه گانه و احمقانه طراحی میشوند که چیزی جز خنده و البته تعجب بیش از حد از این حماقت بی‌اندازه ی شما برای ما باقی نمیگذارند راستی هیچ وقت تست آی کیو انجام داده اید؟ مطمئنم به اندازه ی قلوه سنگ هم هوش و آی کیو ندارید که اگر داشتید ماله کش تازی پرستی و ولایت نمیشدید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  15917 بازدید |


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.