آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 5 دی ماه 1398 = 26-12 2019

خامنه ای همچون موش طاعونی به تله افتاده است

منصور امان

مفهوم لو دادن علی خامنه ای به رویترز

فقط چند هفته پس از "جنگ جهانی" علیه گُرسنگان و جان به لب رسیده ها، رژیم ولایت فقیه با چشمان از حدقه درآمده باید شاهد آن باشد که هیچ صفی را نتوانسته بر هم بزند، هیچ سنگری را فتح نکرده و چونان موش طاعونی در مُحاصره خشم و برآشوبی جامعه به تله افتاده است.

هیچکس گویا تر و قانع کننده تر از خود دستگاه تبهکار بر شکست لشکر کشی پُر هزینه و خونبارش علیه مردُم مُعترض مُهر تایید نگذاشته؛ تمهیدات سراسیمه او برای جلوگیری از برگُزاری چهلُم شُهدای آبان، اعتراف چند زبانه به این واقعیت است که "نظام" صحنه را باخته و موقعیت خود را بیش از پیش مُتزلزل و آسیب پذیر ارزیابی می کند.

حاکمیت با دستگیری خانواده سوگوار شُهدای آبان و کاشتن نیروهای نظامی و امنیتی اش در خیابانها شواهد کافی برای این واقعیت ارائه کرده است. نیروی اجتماعی ای که حاکمان لاف می زدند "۴۸ ساعته" و گاهی "۷۲ ساعته" بر آن غلبه کرده اند، "نظام" را شلاق کشان جلو انداخته و دستور کارش را تعیین می کند. سردار اشرافها ساعت شان را دُرُست کوک نکرده اند و نمی توانند هم بکنند، چون عقربه های آن در میدان جاذبه خیزش و ایستادگی جامعه قرار دارد.

گُواه دیگر تضعیف موثر حاکمیت، درز دادن نقش مُستقیم آقای علی خامنه ای در کُشتار مُعترضان از جانب "حلقه نزدیکان" او است. گُزارش تکان دهنده رویترز، زیر آنچه که مردُم ایران پیرامون مسوول وضعیت وخیم خود و هُویت قاتل جوانان شان می دانند، خط تاکید گذاشته و برای نخُستین بار از زبان پایوران ارشد "نظام" به گوش آنها رسانده است.

باید توجُه داشت که هیچ تبهکاری داوطلبانه حاضر به نشانده شدن دستبند به دستانش نیست و تبهکارانی که بر ایران حُکم می رانند نیز از این قاعده مُستثنی نیستند. آنها با تمام توان تلاش می کنند آثار جنایت آبان را از بین ببرند یا از کشف آن جلوگیری کنند و با این حال با هر گامی که از صحنه جُرم فاصله می گیرند، پنهان ساختن آن برایشان دُشوارتر می شود. اینک افزون بر ایستادگی دلیرانه خانواده شُهدای آبان و شهامت مدنی قیام کنندگان و مردُم همبسته با آنها، درهم ریختگی دستگاه قُدرت نیز به فاکتورهای رُسوا کننده قاتلان اضافه شده است.

لو دادن "اسرار نظام" به رویترز، اقدامی از سر پریشانی و برای جُدا کردن حساب بخشی از حاکمیت از "رهبر" است که ضربه شکست راهکارهای نظامی و امنیتی در سرکوب اعتراضها را بر تن دارد و نتیجه رویاروییهای بعدی را تیره تر از اکنون می بیند. اینان یک گام به کنار گذاشته اند تا آقای خامنه ای که پُشت سرشان پنهان شده، با پلاک مسوولیت کُشتار بر گردن به جلوی صحنه پرتاب شود. این حرکت افشاگرانه اگرچه آدمکُشانی که به دستورات او گردن می نهند را تبرئه نمی کند، در مُقابل اما سند بی همتایی را از آب رفتن توان حاکمیت و تغییر تدریجی توازُن به نفع جامعه مُعترض به نمایش گذاشته است.

جامعه به عقب برنمی گردد، این واقعیت کوبنده از دی ماه ۹۶ تمامی تحوُلاتی که در مُناسبات "بالا" و "پایین" شکل گرفته را زیر تاثیر و نیروی جهت دهنده خود دارد. رژیم ولایت فقیه هراسان از این آرایش، در آبان از ترس مرگ دست به خودکشی زد و حال توده برخاسته او را بسا زودتر از آنچه که می پندارد، به گور خواهد سپرد.شهنام November 17, 2019 03:07 PM

خطاب به این پاسدار تروریست میگویم کسی که ضد انقلاب ننگین شما نباشد انسان نیست در دنیا هر کس کمی انسانیت و اندکی عقل سالم داشته باشد حالش از شما انگلهای انسانی به هم میخورد سقوط رژیم اسلامی و مرگ شما مرگ آفرینان یگانه راه آرامش و صلح برای منطقه و جهان است دیروز بولیوی امروز شیلی فردا ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو November 17, 2019 06:05 PM

بدون هیچ شک وشبهی دلیل اصلی گران شدن بنزین که با کم مصرف کردن بنزین عنوان میشود صدور بنزین ایران به عراق و دریافت دلارآن است - امریکا صدوربنزین و برق ودیگرکالاهای ایران به عراق ازتحریم معاف کرده است و همچنین امریکا هیچکونه تحریمی که ضمیمه آن صدورنفت عراق باشد را هم تحریم نکرده است و عراق با فروش نفت دلارو یورو دریافت می کند درحقیقت رژیم آخوندی برای پرکردن گنجینه علی خامنه ای با دلار هرآنچه درایران یافت شده ومیشود و چه کالاهای اساسی مردم ایران باشد راهم به عراق صادر خواهد کرد امریکا باید با هشدار به حکومت عراق صدوربنزین ایران را به عراق تحریم کند ونگذارد که رژیم آخوندی ازاین راه دلاردریافت کند

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم November 17, 2019 06:14 PM

این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست حکومتهای کثیف و ضد مردم همیشه نابود می شوند شمخانی و امثالهم هیچ غلطی نمتوانند بکنند این حکومت ظالمان است باید نابود شود مگر ما چی داریم که بترسیم ما دیگر از هیچ انگلی که همین آخوندها هستند حراس نداریم ۴۰ سال سیاه را تحمل کردیم دیگر همه این تقدسها برایمان پوچ است آن بهشتی که به ما وعده می دهند ارزانی خودشان ما جهنم را به بهشت دروغین آنها ترجیح می دهیم پایان ظلم ظالمان فرا رسیده ما بیشماریم و از هیچ مزدوری باک نداریم نهایت برای ما مردم ستم کشیده مرگ است که ما از مردن باکی نداریم

گزارش یا اعتراض به این نظر


zari November 18, 2019 12:53 PM

همین مردم که در هیچ شهری و در هیچ جمعیتی ـ ـ ـ زبانت را از حلقومت بیرون خواهند کشید، منتظر باش، این خط و این نشانه///

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام November 18, 2019 01:52 PM

مردک بد دک و پوز با این ریش مصنوعی و گریم شده میگوید "اینقدر دوربین داریم‌ که " آخر روباه بنفش دزد آدمکش همه چیز این مملکت مال مردم است حتی دوربینهای سر چهار راه ها تو هم مستخدم مردم باید باشی مگر نمی گویی مردم از ما راضیند آیا وجودش را داری بدون ماشین ضد گلوله پنج دقیقه در بین مردم باشی؟ فقط پنج دقیقه بیا بین مردم تا همین "عددی نیستند" ها مولکولهای هیکل کثیفت را تجزیه کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو November 18, 2019 02:39 PM

روحانی راست میگه، اینهائیکه در سراسر ایران تظاهر و اغتشاش کردند فقط چند نفرند من هم فکر میکنم حدود 5 یا 6 نفر بیشتر نباشند جل الخالق

گزارش یا اعتراض به این نظر


کیومرث November 18, 2019 03:01 PM

جنگ بین مردم ایران مردم عراق و این بیناموس های عمامه بسر نوکر استعمار روس و آمریکا هست، از حالا اون دمپایی بیشرف از روسیه و اردوکان آمریکایی برای مردم خط و نشان کشیده اند

گزارش یا اعتراض به این نظر


شما و ما !!! November 18, 2019 10:29 PM

• شما «دوربین» دارید، ما «حافظه» داریم!
• شما «سلاح» دارید، ما «اتحاد» داریم!
• شما «نفرت» دارید، ما «امید» داریم!
• شما در«منجلاب فساد ها» فرو رفته اید، ما در «اوج آزادی ها و حقوق انسانی»!
• شما «نفرت اندیشید»، ما «آزاد اندیشیم»!
• شما «سرکوبگرید»، ما «عدالت خواهیم»!
• شما «اشغالگرید»، ما «آزادیخواهیم»!
• شما «وحشی و بی تمدنید»، ما «متمدن و با فرهنگیم»!
• شما « ناهنجار و مُخربید»، ما «سازنده و کارسازیم»!
• شما «ویرانگرید»، ما «سازنده ایم»!
• شما «بی عقل، شعور و منطقید»، ما «با منطق، عقل و شعوریم»
• شما «مستبدید»، ما «دمکراتیم»!
• شما «جبارید»، ما «عادلیم»!
• شما «تبعیضگرید»، ما «عادل»!
• شما «زن ستیزید»، ما خواستار«برابری»!
• شما «شیطان صفتید»، ما «انسان صفتیم»!
• شما «باطلید»، ما «حق ایم»!
• شما «جاهلید»، ما «با فرهنگ و شعوریم»!
• شما «ذات جاهل اجنبی» دارید، ما « ذات تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی» داریم!
• شما سمبل «جنگ، خشونت، نفرت، دشمنی و کشتارید»، ما سمبل «صلح، دوستی، محبت و مسالمتیم»!
• شما «سقوط» خواهید کرد، ما «صعود» خواهیم کرد!
• شما برای همیشه درتاریخ بشریت «مدفون» خواهید شد، ما برای همیشه در تاریخ بشریت «مفتخر» خواهیم بود!
• شما برای همیشه «رفتنی» خواهید بود، ما برای همیشه «ماندنی» خواهیم بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


شما و ما !!! November 18, 2019 10:30 PM

این است پیام ملت دلیر و متمدن ایران به روحانی:
شما اسلامگرایان فاسد و اشغالگر اجنبی شیعه، در پایان «شکست بد و مفتضحانه ای» خواهید خورد و ما ملت متمدن و آزادیخواه ایران در پایان به «پیروزی بزرگ و درخشانی» نائل خواهیم آمد!
«تاریخ پرشکوه بشریت»، اثبات این «حقیقت شیرین» برای ملت ستمدیدهٔ ایران در آیندهٔ نه چندان دوری خواهد بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


آخوند بایستی حذف بشه !!! November 18, 2019 10:32 PM

شما دوربین دارید؟
لطفأ به تاریخ مراجعه کنید!
رژیم ضد مردمی و مستبد اتحاد جماهیر شوروی با بیش از ۶,۰۰۰ کلاهک اتمی، ۵۰,۰۰۰ تانک ،۴,۵۰۰ هواپیما و بالگرد نظامی، ۲۵۰ شناور سنگین جنگی دریایی، ۳۷,۰۰۰ توپ و خمپاره، ۱۶۰ لشکر زرهی و پیاده، ۹۵۰,۰۰۰ پلیس و مأمور سرکوبگر امنیتی و بیش از ۷۰,۰۰۰ مأمور امنیتی سازمان کی جی بی و «ده ها هزار دوربین»، مثل «کوه یخی» درست ۳۰ سال پیش در چنین ماهی، پس از «سقوط و فرو ریزی دیوار برلین»، به «قعر نیستی و نابودی» فرستاده شد و در گورستان تاریخ برای همیشه مدفون شد
این جاهل اسلامی بیسواد، بهتر است تاریخ معاصر بشریت و عاقبت رژیم های استبدادی در جهان را، از «نزدیک مطالعه» کند
عاقبت رژیم نکبت اسلامی این اوباش هم، همانا خواهد بود
رژیم های ضد مردمی و مستبد اتحاد شوروی، لهستان، چکسلواکی، آلمان شرقی، بلغارستان، رومانی و مجارستان امروز همگی در گورستان تاریخ مدفون و از حاکمان آنان به «نفرت و بدی» یاد می شود
آقای روحانی شما و دیگر اسلامگرایان فاسد و حاکم بر ایران هم سرنوشت بهتری به غیر از آنها نخواهید داشت
دوربین ها هم بقای حیات نکبت بار رژیم فاسد و اشغالگر اسلامی را تضمین نخواهند کرد
کار از ریشه خراب است!
رژیم پوسیدهٔ و فاسد اسلامی شما هم در مراحل پایانی سقوط و فروپاشی خود قرار گرفته و همانند دیگر رژیم های ضد مردمی و استبدادی به «قعر نیستی و نابودی» فرستاده خواهد شد
دوربین، توپ، تانک، فشفشه، آخوند بایستی حذف بشه!
آخوند و رژیم آخوندی از صحنهٔ سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایران برای همیشه «حذف و محو» خواهند شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


س ازاد November 19, 2019 08:30 AM

آنکه تروریست هست جمهوری ننگین اسلامیست که دست سرانش په خون صدها هزار ایرانی چه مستقیم و چه غیره مستقیم آغشته است شما همچون آن خمینی ملعون بی وجدان هستید. شما از وبا و طاغوت و ایدز هم برای جامعه مضرتر هستید دیدن چهره های پلید شما چندش اور و مشمزذکننده است میلیونها ایرانی هر دقیقه شما را لعنت میکنندد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شما و ما !!! November 19, 2019 10:10 PM

• شما «اسلامیت» می خواهید، ما «انسانیت» می خواهیم!
• شما «واپسگرایید»، ما «مُدرن گراییم»!
• شما «فرقه گرایید»، ما «ایران گراییم»
• شما «اسلامگرایید»، ما «ایران گراییم»!
• شما «مرتجع اید», ما «ترقی خواهیم»!
• شما «برده داراید»، ما «آزادیخواهیم»!
• شما «خاموش دل اید»، ما «روشن دلیم»!
• شما «ایرانی نیستید»، ما «مفتخر ایرانی هستیم»!
• شما «اجنبی گرایید»، ما «ایران گراییم»!
• شما «سیاه فکرید»، ما «روشنفکریم»!
• شما «کوتاه اندیشید»، ما «دور اندیشیم»!
• شما «اسلام» می خواهید، ما «ایران» می خواهیم!
• شما «جاهلیت» می خواهید، ما «ایرانیت» می خواهیم!
• شما «بردگی انسانها» را می خواهید، ما «کرامت انسانی» را می خواهیم!
• شما «حقوق اسلامی» می خواهید، ما «حقوق انسانی» می خواهیم!
• شما «دروغ» می گویید، ما «حقیقت» را میگوییم!
• شما در پایان «تسلیم» خواهید شد، ما در پایان «قهرمان» خواهیم شد!
• شما در پایان «شکست سختی» خواهید خورد، ما در پایان به یک «پیروزی بزرگ، تاریخی و درخشانی» نائل خواهیم شد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی December 17, 2019 02:48 PM

جمهوری اسلامی بعدازسرکوب وحشتناک اعتراضات که با حمام خون جوانان وطن رنگین شد دریافته است که دوران فرقه گرائی و دکه داری مذهبی پایان یافته است بهتر از مدیران بالا دستی ومیانی درون حاکمیت، شخص علی خامنه ای براین واقعیت وقوف پیدا کرده است که سرکوب خونین اعتراضات بهیچ وجه نمیتواند از شعله خشم مردم بکاهد وآنرا بسکوت وادار نماید بلکه این حقیقت بیش از پیش روشن نمود که جوانان بدون آینده کشور دریافته اند بدلیل تیره وتار بودن افق آینده شان هیچ راه گریزی بجز مبارزه مستمر یانظام اسلامی ورهائی از جهنم ساخته وپرداخته ملایان وجود ندارد بهمین دلیل ریزش سنی اعتراضات وظبقات اجتماعی ودرهم تنیده شدن آنها را باید بمثابه مرگ محتوم رژیم اسلامی برشمرد وهیچگونه راه تغییریا اصلاحاتی در بستر حاکمیت اسلامی نمیتواند این دگرگونی تاریخی را از حرکت باز بدارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی December 18, 2019 02:22 PM

آقای امیر محبیان بعنوان یک کارگزار، وحامی استمرار جمهوری اسلامی که همواره باوزیدن باددرحرکت بوده، حالا دریافته است که شعار((اصلاح طلب -اصولگرا-دیگه تموم ماجرا))یک اتفاق تصادفی وهیجانی نبوده است محبیان میداند که نسلهای تربیت شده بعداز طاعون خمینی وخمینیستها بخوبی دریافته است فرهنگ خمینیسم که از عصرحجربه اواخر قرت بیستم پرتاب شده بودهمه ماهیت وهویت ایدئولوژیکی خودش راازدست داده وتاریخ مصرف آن خاتمه یافته است بهمین دلیلست که دلشوره فروپاشی بجان او واصلاح طلبان افتاده وداردبملایان واصلاح طلبان واصولگرایان که همه شان دریک قالب ویک قدقواره هستند هشدارمیدهد که این تو بمیری ازتوبمیریهای جنس 88 نیست سونامی دهشتناک وهوشمندانه ای است ازکه از فرهنگ ایرانی نشات میگیرد ودرصدداست تایکبار برای همیشه کلیت فرهنگ خمینیستی راازبیخ وبن ویران نماید

گزارش یا اعتراض به این نظر


mari December 23, 2019 01:42 PM

در چنین روزگاری که کوس رسوایی خامنه ای عالم و آدم را کر کرده وبیش از هشتاد در صد مردم از حکومت او عاصی هستند و بهترین و زبده ترین دانشمندان و روشنفکران و سیاستمداران و فعالان سیاسی ایرانی که یا از کشور گریخته یا در زندانهای مخوف خامنه ای زندانی هستند یا بهر حال از ترس سکوت را در یک مقطعی ترجیح دادن که جامعه به این مرحله از رشد برسد, یک خانمی به نام ملیحه محمدی بعنوان ماله کش رژیم در تلویزیون ایران اینترنشنال افاضه کلام فرمودند که ما نیروی کارآمدی برای جایگزین کردن رژیم فعلی نداریم بنابراین باید همین حکومت جهل و جنون که چهل سال است در ویرانی ایران و کشتار مردمش مشغول است با شرکت در انتخابات وسیع به حفظ و اصلاحات آن به پردازیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی December 23, 2019 02:30 PM

خبر گزاری رویترز بعنوان یک خبرگزاری معتبر بین المللی و دارای خبر نگار درایران نمیتواند چنین خبر با اهمیتی را بنقل از منابع غیر موثق وبیرون از حاکمیت اسلامی منتشر نماید بطور قطع میزان کشتار جمهوری اسلامی باید فراتر از این رقم هم برود بهمین جهت لازمست تا نیروهای اپوزیسیون ورسانه های ایرانی غیر وابسته به لندن وپاریس و غیرو باید با احساس مسئولیت کمر همت ببندند وروی بزرگداشت چهلم جانباختگان آبانماه یک سرمایه گذاری جدی بنمایند تا رژیم اسلامی را در گوشه رینگ نگهدارند تا با وارد کردن ضربات پی درپی در آینده ای نزدیک جشن شادمانی از پای درآمدن این فرقه پلید وتبهکار را جشن بگیریم

گزارش یا اعتراض به این نظر


جنایت علیه بشریت !!! December 23, 2019 08:36 PM

وزارت خارجهٔ آمریکا با گردآوری بیش از ۳۵۰۰۰ فیلم، عکس و خبر از اعتراضات مردم دلیر ایران در آبانماه گذشته، گزارش مستندی از جنایات اسلامی را همزمان با «چهلمین و یکمین سالگرد اشغال اسلامی ایران زمین» منتشر خواهد کرد که مردم جهان را از قتل عام وحشیانهٔ مردم ایران، «شُوکه» و«بُهت زده» خواهد کرد
در این گزارش مستند چند صد صفحه ای، همراه با عکس، فیلم و گزارش های مستند که به «جامعهٔ قضایی بین المللی جهان» ارائه خواهد شد، اسنادی بر وقوع اعمال «جنایت علیه بشریت» در ایران اشغالی را تأیید خواهد کرد
دولت های فعال حافظ حقوق بشر در جهان، همچون کانادا با ارائه قطعنامهٔ پیشنهادی خود به «شورای امنیت سازمان ملل متحد» خواستار رسیدگی فوری این شورا به وقوع عمل شنیع «جنایت علیه بشریت» توسط رژیم اسلامگرایان اشغالگر قریشی تبار اجنبی شیعه در ایران، خواهد شد
شورای امنیت سازمان ملل متحد با استناد به مدارک موجود و حمایت جامعهٔ جهانی از محکومیت رژیم جنایتکار اسلامی در ایران، قطعنامهٔ پیشنهادی دولت کانادا را به تصویب خواهد رساند و آن را به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع خواهد کرد تا مصوبین این جنایت ها و قتل عام در مقابل این دادگاه به جهانیان «پاسخگو» باشند
تصویب این قطعنامه توسط شورای امنیت، رژیم تبهکاران اسلامی را در جهان «منزوی تر» خواهد کرد و همچنین پیام هشداری به حامیان رژیم در جهان خواهد بود که به حمایت و همکاری های نزدیک با رژیم جنایتکار اسلامی پایان دهند!
دیری نخواهد گذشت دادستان دادگاه بین المللی جنایی، حکم بازداشت و تعقیب قانونی بین المللی برای مقامات، سران و حاکمان جنایتکار رژیم فاسد اسلامی از جمله ظریف، روحانی، جهانگیری، خامنه ای، واثقی، طائب، شمخانی، سلامی، سلیمانی، نقدی، جعفری، باقری، فضل رحمانی، ربیعی، قالیباف، ولایتی و دیگر جنایتکاران اسلامی را صادر خواهد کرد
سقوط و فروپاشی رژیم اسلامی در ایران اشغالی «قریب الوقوع» خواهد بود!

گزارش یا اعتراض به این نظر


قتل عام اسلامی ملت ایران !!! December 23, 2019 08:37 PM

دو هفته پیش، ادعای بیش از هزار کشته توسط برایان هوک، بر اساس آمار و برآوردهای سازمان های اطلاعاتی آمریکا بود که احتمالأ «درست و واقعی» بنظر می رسند
به احتمال زیاد سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از طریق منابع اطلاعاتی داخلی خود در ایران قادر به دستیابی به آمارهای واقعی کشته شدگان اعتراضات آبانماه شده بودند
آمریکایی ها برای حفاظت از منابع اطلاعاتی داخلی خود، احتمالأ آمار و ارقام دقیق را افشا نخواهند کرد، ولی از آن آمارها برای بررسی سیاست های خود در قبال نظام تبهکار اسلامی استفاده خواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شکست معنوی اسلام !!! December 23, 2019 08:39 PM

از دیدگاه تاریخ بشریت، «قتل عام اسلامی» ملت بیگناه ایران، «پیروزی» نبود، بلکه یک «شکست بزرگ معنوی، سیاسی و اجتماعی» برای اسلام ۱۴۰۰ سالهٔ ارتجاع و رژیم اسلامگرایان قریشی تبار اجنبی شیعه در ایران بود!
خط پایان نزدیک تر و نزدیک ترمی شود و سقوط و فروپاشی کامل رژیم اسلامی آشکارتر از دیروز و حتمی تر از گذشته ! !

گزارش یا اعتراض به این نظر


فروپاشی اسلامی !!! December 23, 2019 10:28 PM

منابع خبری رویترز که از «حلقهٔ درونی و نزدیک» سیدعلی ضحاک است، خود گویای «حقیقت تلخی» برای حاکمان رژیم جنایتکاران اسلامی است، که حتی حلقه های نزدیک به رهبری هم از اوضاع کنونی کشور و شخص سیدعلی ماردوش «رضایتی» نداشته و شدیدأ از عواقب آن «هراسان، نگران و وحشت زده» شده اند
این وحشت زدگی حلقهٔ نزدیکان رهبری به معنی «سقوط ، فروپاشی کامل و مرگ همیشگی رژیم غاصبگران اسلامی» را در آیندهٔ نه چندان دوری را رقم خواهد زد
رویترز با حفاظت از منابع خبری نزدیک خود به رهبری در ایران مشخص نمی کند که:
آیا این منابع خبری در حال حاضر در ایران بسر می برند و یا به خارج از ایران پناه برده اند؟
نَشت این اخبار «حساس و ما فوق سری» از منابع درونی رژیم جنایتکار اسلامی و توسط حلقهٔ نزدیکان سران رژیم های مستبد، معمولأ پس از «به خارج پناه بردن» این منابع و همکاری نزدیک آنها با سازمان های اطلاعاتی صورت می گیرد
به احتمال زیاد این چهار منبع خبری رویترز و نزدیک به حلقهٔ رهبری، خود را از ایران خارج کرده و با سازمانهای اطلاعاتی غرب در قبال «پناهندگی و ناشناس ماندن هویت آنها» به «تحویل اطلاعات حساس و مافوق سری» از بدنهٔ رژیم اقدام کرده اند
در هفته ها و ماه های آینده، روشن خواهد شد که این منابع چه کسانی بوده اند و چه سمتهایی در داخل رژیم داشته اند و در حال حاضر در کجا بسر می برند
افشا و انتشار این اخبار واثق، خود گویای این «حقیقت» است که «ریزش ها» در درون رژیم فاسد اسلامی آغاز شده اند و سرعت آن هر روز با اعتراضات مردمی و آشکار شدن و افشای حقایق تلخ، تسریع پیدا خواهند کرد
فروپاشی رژیم اسلامی از داخل و بدنهٔ رژیم آغاز شده و «فرار» سردمداران و کارگزاران رژیم غارتگران اسلامی به خارج از کشور در آینده افزایش چشمگیری خواهند یافت!

گزارش یا اعتراض به این نظر


mari December 24, 2019 01:25 PM

ای مقام بی نام و نشان لانه فساد علی خامنه ای دستور رافت اسلام همان است که فقط در یک روز به روایت تاریخ مسلمانان ۹۰۰ نفر را گردن زدند و خمینی آنرا یوم الله نامید و از افتخارات اسلام می دانست ولی سروش ماله کش حراف افاضه کلام می کند که چطورممکن می شود در یک روز ۹۰۰ نفر را کشت این آمار اغراق آمیز است ای ماله کشان اسلام و ای مقام جیرخوار مزدور خامنه ای دین شما در طول تاریخ ننگینش بجز قتل و کشتار و چپاول و فریب دادن جماعتی ساده دل هیچ دستاور مثبتی نداشته نمونه زنده اش همین حکومت کثیف و خون خوار خودتان و روایت ابوالفضل بهرام پور که در صدا و سیمای شرم آور خودتان گفت اگر ده هزار نفر را از وسط دو نیمه کنیم دیگران حساب دست شان می آید

گزارش یا اعتراض به این نظر


جهان December 24, 2019 02:46 PM

پس دستور آتش به اختیار به بسیجیان را کدوم گوساله صادر کرد؟ تف به اون روی دروغگوت بیاد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی December 24, 2019 03:31 PM

بیت رهبری پایگاه همه فسادها درجمهوری اسلامی است منبع ومنشا همه فضاحت ها ودروغها واختلاسها وجنایات در نظام ولایت مطلقه فقیه است و آنچه که در مورد خبر منتشره توسط خبرگزادی رویترز از سوی بیت خامنه ای انتشار یافته یک دروغ بزرگ ویک تقیه اسلامی باورنکردنی از سوی علی خامنه ای واصحاب بیت اوست بطور قطع علی خامنه ای چنین فرمانی را صادرکرده همانطوریکه در 78 و 88 چنین فرمانی را صادرکرد وتبعات آنرا جهانیان بیاد دارند

گزارش یا اعتراض به این نظر


شما همگی «رفتنی» هستید!!! December 25, 2019 12:18 AM

این جاهلان و مستبدان اسلامی بیسواد، بهتر است یکبار دیگر «تاریخ معاصر بشریت» و «عاقبت رژیم های استبدادی در جهان» را، از «نزدیک مطالعه» کنند!
و به حقیقت بدانند که برای همیشه «رفتنی» هستند!
رژیم های خونین و مستبد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آفریقای جنوبی، آلمان هیتلری، موسیلینی ایتالیا، فرانکو اسپانیا، بلوک شرق اروپا، عراق، لیبی، ایدی امین در اوگاندا، موگابه در زیمبابوئه، همه و همه، امروز در گورستان «تاریخ بشریت» برای همیشه «خفته» و «مدفون» شده اند و مردمانشان از آنها همیشه با «خشم و نفرت عمیق» از آنها یاد کرده و خواهند کرد!
این را به «حقیقت» بدانید که رژیم جنایتکار و اشغالگر اسلامی هم از این «قاعدهٔ تاریخ»، «مستثنی» نخواهد ماند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور December 25, 2019 01:11 AM

هیتلر جلوی خامنه ای باید لُنگ بیندازد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


بینام December 25, 2019 04:11 PM

از کی الاغ سرش تدبیر میشه

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور December 25, 2019 04:19 PM

تا به حال میدان ژاله را پیراهن عثمان کرده بودید اما نشان دادید که بانیان سینما رکس ابادان تخم جنایت هستند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


mari December 25, 2019 09:11 PM

نوکران و جیره خواران آخوند علی خامنه ای از جمله این حمید بعیدی‌نژاد یا اون یکی دفتردار آبدارچی مثل گندم برشته و پاپ کورن بالا پایین می پرند که این آمار کشته ها مضحک و نادرست است بدون آنکه خودشون به آماری درست و صحیح اشاره کنند ای جیره خواران نگون بخت که همدست خامنه ای جنایتکار هستید و کوشش بی ثمر و عبثی دارید برای تطهیر او شما یابوها و کودنها نمی فهمید حتی اگر یکنفر به قتل برسد به مثابه قتل انسانیت است از طرفی این شیاد و استبداد خطرناک علی خامنه ای چلاق بنابر شغلی که یدک می کشد یعنی ولایت مسلمین باید حافظ جان مسلمین باشد نه آنکه جان مسلمین را بگیرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


نابغه December 26, 2019 09:51 AM

آقای خامنه ای ؟ کم مونده بگی جناب آقای خامنه ای

گزارش یا اعتراض به این نظر


ناصر دريادل December 26, 2019 01:55 PM

مقاله روشنگري است ، خامنه ايي و نيروهايش از موسوي تا لاريجاني ،از روحاني تا رييسي ،از ١ تا صدشان ،مسئوليت ويراني و نابودي كشور در ظرف چهل سال گذشته را بعهده دارند ، و بالطبع تغيير تعادل قوا نيروهاي شكننده نظام قرون وسطايي حاكم بر ايران را وادار مي كند براي بقاي خودشان و حفظ ثروت غارت شده ،خود را از مهلكه خلاص كنند ، دادن اطلاعات و ريزش نيروهاي از اولين سيگنال هاي اولين حركت قيام است ، هرچه قيام به سمت راديكال شدن بيش برود و نقش رهبري قيام پر رنگ تر شود ، اين دوعامل ،( ريزش وبيروت دادن اطلاعات ) گسترش و تسريع مي يابد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام December 26, 2019 04:03 PM

ده هزار محافظ لبنانی و یا عرب تبار محافظت از بیت آغا را بر عهده دارند ولی از بین همین افراد شخصی گلوله ای بر پیشانی خامنه ای خواهد نشاند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  39379 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.