آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 8 خرداد ماه 1399 = 28-05 2020

مجلس یازدهم؛ گام اول پروژه یکدست سازی "نظام"

منصور امان

مجلس یازدهُم؛ گام اول پروژه یکدست سازی

این موضوع که چه کسانی بر کُرسیهای مجلس قانونگذاری رژیم ولایت فقیه تکیه می زنند، به خودی خود اهمیتی ندارد. در ده دوره مجلس مُلاها اگر فقط یک ویژگی برجسته بتوان سراغ گرفت، این است که بازیگرانش تغییر کرده اند، نقش تشریفاتی و برده وار آن اما ثابت مانده است. پایان دوره یکی از این مجلسهای زینتی و خانه زاد، آغاز دوره مجلس زینتی دیگری است با بزک و اطوار تازه.

از این رو، مجلس مُلاها اگر اهمیت پرداخته شدن داشته باشد، از زاویه ای دیگر آن را می یابد؛ این اُرگان رژیم استبدادی مذهبی، دماسنج وضعیت و توازُن داخلی دستگاه قُدرت از یکسو و میزان پیشرفت فساد سیاسی و اقتصادی در آن از سوی دیگر است. به این ترتیب اگرچه مجلس مُلاها از نظر کارکرد ارتباطی با جامعه و شرایطی که در آن بسر می برد ندارد، اما در ترکیب و چگونگی، به خوبی موقعیت حاکمیت و آرایش آن را بازتاب می دهد. بنابراین مجلس یازدهُم مُلاها را می توان بخشی از پاسُخ دستگاه حاکم به شرایط سخت و خطرناکی دانست که به مُحاصره اش درآورده است.

"نظام" در همان حال که در گرداب سیاست خارجی بُحران زا و تنش آفرین خود فرو رفته و منابع تغذیه اش را از دست داده است، در داخل با طُغیان جامعه ای روبروست که سرنگونی آن را در دستور کار خود گذاشته و در این راه مرزهای مُهمی را پُشت سر نهاده است. از آنجا که ظرفیت دستگاه ولایت فقیه اجازه حتی یک عقب نشینی مُوقتی در برابر جامعه و انعطاف و "جام زهر" در برابر طرفهای خارجی را به آن نمی دهد و از سوی دیگر کارتهای "اعتدال" و "اصلاحات" آن را نیز خیزشهای توده ای سوزانده و از دور بازی خارج کرده، بنابراین در پاسُخ به این چالش، به راهکار تمرکُز و فشار از بالا مُتوسل شده است.

مجلس جدید مُلاها، نخُستین گام سیاسی آقای خامنه ای و همدستانش در این راستا و برای یکدست سازی قُدرت و اهرُمهای اعمال آن است. دیگر ظرفهای انتخاباتی ج.ا مانند اُرگان ریاست جمهوری و شوراهای شهرها هدفهای بعدی آنها را تشکیل می دهد. آنها اُمید دارند به وسیله ادغام تام و تمام قُدرت حُقوقی در قُدرت حقیقی، بر شکاف ساختاری رژیم ولایت فقیه چیره شده و آرایش یکپارچه، بی واسطه و بدون تناقُضی چه در برابر جامعه مُعترض و چه در برخورد به آمریکا بگیرند.

چنین راهکاری را آقای خامنه ای و استراتژیسینهای بیت او پیش تر نیز و با نشاندن آقای احمدی نژاد بر منصب ریاست جمهوری آزموده اند و به گونه فضاحت باری شکست خورده اند. تفاوت این بار در آن است که هژمونی دستگاه حاکم بر مُحیط اجتماعی و توانایی بُحران سازی خارجی آن، فرسنگها از نُقطه ای که در سال ۸۴ در آن قرار داشت، عقب تر رفته است. این واقعیت از یکطرف سرکوب جامعه و مهار انرژی براندازانه آن را نامُمکن می سازد و از طرف دیگر، هزینه هر نوعی از سازش با طرفهای خارجی را به گونه تحمُل ناپذیری افزایش می دهد.

وزنه ای که "آقا" و زیرمجموعه هایش روی سینه برده اند، فقط می تواند ستون فقرات آنها را بشکند.پایان نزدیک است !!! May 20, 2020 02:01 AM

روحانی دغلباز از ترس سقوط و فروپاشی نظام فاسد و اشغالگر، با ترفند جدید و دسیسهٔ دیگری برای نجات رژیم در حال مرگ اسلامی، وارد معرکه شده تا شاید بتواند با فریب مردم ذله شدهٔ ایران، چند صباحی بیشتر به حیات نکبت بار رژیم تبهکاران اسلامی در ایران اشغالی به افزاید
ولی روحانی کثیف، اینبار کور خونده، نه ایران، کشور ۴۰ سال پیش است و نه مردم دلیر، شجاع و ذله شدهٔ آن، مردم ۴۰ سال پیش هستند
مردم اسلام زده و آزادیخواه ایران، هرگز و هرگز و فریب این یاوه گویی های اسلامگرایان اشغالگر قریشی تبار اجنبی را نخواهند خورد و مصمم شده اند که ایران را از وجود این مفسدین خون آشام اسلامی برای همیشه پاک کنند
بعد از دو دهه سیاست های خیمه شب بازی میان به اصطلاح «اصلاح طلبان و اصول گرایان» و کشیدن کشور به منجلاب بحرانهای عمیق حیاتی، یکی پس از دیگری، مردم متمدن ایران به این نتیجه رسیده اند که «وجود نظام اسلامی» عامل و بانی کلیهٔ مشکلات و بحران های ملی در کشور هستند
حالا با اجیر کردن جیره خواران خود در کشور برای تشکیل چند «حزب به اصطلاح دمکرات اسلامی»، سعی در دمکرات جلوه دادن، نظام پلید و مستبد اسلامی خود برآمده اند
نه مردم اسلام زدهٔ ایران و نه جهان متمدن، فریب این دروغ های رهبران اسلامی را خواهند خورد
برای تشکیل احزاب دمکراتیک در کشور، کلیهٔ قانون اساسی ۱۴۰۰ سالهٔ ارتجاع اسلامی «بایستی حذف» شود و با یک قانون اساسی جدید بر مبنای «ارزش های انسانی، حقایق و استاندارهای حقوقی امروزی» جانشین شود که لازمهٔ آن یک انقلاب مردمی سیاسی، فکری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و حقوقی در ایران ویران و اسلام زدهٔ امروزی است
رژیم فاسد، تبهکار و اشغالگر اسلامی در سراشیبی سقوط کامل و مرگ خود قرار گرفته و در حال خورد شدن است
مرگ همیشگی اسلامگرایان در ایران نزدیک است و اعتراف روحانی فریبکار، بهترین اثبات این نکتهٔ حیاتی است
«پروسهٔ اسلام زدایی ایران زمین» در حال تکمیل شدن است

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی May 20, 2020 06:01 PM

در مجلس یازدهم که 7 خرداد اولین جلسه خودش را تشکیل میدهد باید منتظرحوادث مهمی ازجمله مقدمات استیضاح روحانی باشیم بطورقطع یکی ازوظایف وراهبردمجلس آینده که دقیقا"خواست سید علی خامنه ای درآن مستتراست حملات بی امان مجلس به روحانی ودولت بی کفایت ودروغگوی اوست واین احتمال میرودکه کاربمسئله استیضاع روحانی هم کشیده شود امااین امکان هم هست که بعدازمجادلات وبی خاصیت کردن حسن روحانی رهبر اشاره نماید تامجلس کوتاه بیاید دلیل هم بسیارروشن است سید علی خامنه ای از زمان هاشمی رفسنجانی به اینسواثبات نموده است که وقتی به مهره ای اجازه میدهد تا مدارج نوکری را طی کند وبسکوی آخریعنی کاخ ریاست جمهوری برود، بعدازاتمام کارمهره مربوطه باید چنان له ولورده شده باشد که ازفردای اتمام ماموریت بکنجی بخزد وخفقان بگیرد همه اینها درصورتیست که چیزی ازرژیم باقی مانده باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  6652 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.