آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 14 مرداد ماه 1400 = 05-08 2021

به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت؛ وطن دوستی زنان

شکوه میرزادگی

وطن دوستی زنان پس از انقلاب مشروطیت و زنان پس از انقلاب اسلامی

به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت

سال هاست هر گاه که مطلبی در ارتباط با انقلاب مشروطیت می خوانم و یا به حوادثی که در آن اتفاق افتاده فکر می کنم تصاویری در ذهنم ظاهر می شود از مردمان ایران آنروزگار، به ويژه زنانی که در آن زمان برای نجات وطن شان از چنگال عقب ماندگی و استعمار پنهان و آشکار از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند. و همیشه بلافاصله آن ها را مقایسه می کنم با خودمان، و به ويژه با زنان امروز ایران که بی هیچ تلاشی، در قبال مسایلی چون فروش و بخشیدن منابع طبیعی و ثروت های ملی به روس و چین و دیگر کشورها، زندگی می کنیم و نمی دانیم و یا می دانیم و به روی خودمان نمی آوریم که وطن مان تبدیل به مستعمره ای شده است.

واقعا چه شده است؟ چه بلایی سر ما آمده که از عشق وطن خالی شده ایم؟

عشق به وطن

وطن دوستی یا عشق به زادگاه از آن دست دوستی ها و عشق هاست که انرژی های مثبت را در انسان بوجود می آورد، به او توان مقابله با سختی ها را می بخشد، و امیدها و ایده های تازه ای را در او بیدار می کند. عشق به وطن حتی در شکل گیری بسیاری از حرکت های فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی اثراتی شگرف بر جای می گذارد. با نگاهی به کشورهای مختلف جهان می توانیم ببنیم کشورهایی که در آن «وطن دوستی» آمار بالایی دارد، از نظر سیاسی و اقتصادی کشورهای موفق تری هستند.

نقش وطن یا زادگاه شباهتی شگرف با نقش «مادر» دارد. خاک اش همانند مادر به دنیایت می آورد، چشمه ها و رودهایش چون پستان مادر زندگی ات می بخشد، و گیاهان و درخت هایش چون مادر در آغوشت می گیرد و پرورشت می دهد. و شاید این شباهت بین زمین و زن و خاک است، که زنان معمولا بیش از مردها نسبت به وطن عشق می ورزند.

وطن هم چون هر موجود زنده ای از یک فیزیک و یک «جان» تشکیل شده است. جغرافیای هر کشوری بخش فیزیکی آن است و جان هر کشور، فرهنگی ست که در آن جریان دارد. و چنین است که تنها کشورهایی از اعماق تاریخ تا به امروز زنده مانده اند، که فرهنگ شان هنوز توان زنده ماندن دارد. توان انتقال به نسل های بعدی را دارد و توان بر انگیختن شور برای حفظ و نگاهبانی از وطن را.

زنان ایرانی حاملین فرهنگ ایرانی

زنان در همه ی جوامع بیش از مردها حاملین فرهنگ سرزمین شان به نسل های بعدی بوده اند، آن ها هستند که لالایی ها و افسانه ها و استوره ها را در آغازگاه یادگیری کودکانشان به آن ها می آموزانند، آنسان که عشق به وطن را در آن ها بیدار می کند و همه ی عمر با آن ها می ماند.

به باور من یکی از سرزمین هایی که زنان نقشی اساسی در انتقال فرهنگ سرزمین شان به نسل های بعدی را داشته اند ایران است.

فرو افتادن اسلام، با نقش مردسالارانه اش بر سر سرزمین ما، اگر چه نقش اجتماعی زنان ما را (که قبل ازحمله اعراب، به نسبت زمانه ی کهن پیشرو و آزاد منش بودند) بهم ریخت و آن ها را زندانی خانه کرد، اما آن ها در کنار نقشی که به عنوان زن و مادر داشتند، صاحب نقش دیگری نیز شدند تا فرهنگ و آیین های ایرانی را،که به فرمان اسلام، روز به روز از زندگی مردمان حذف می شد؛ در خانه ها به کودکان شان آموزش دهند. قرن های قرن، آنگاه که مردها در کوچه و خیابان و مسجد به سینه زنی و قمه زنی و نوحه خوانی مشغول بودند این زن ها بودند که حتی در زندان حرمسراها از یک سو به اجبار یا به اختیار و با چهره ای اندوهگین سفره ی رقیه و سکینه می انداختند و روضه حضرت عباس می خواندند و از سویی دیگر با رغبت و بدون هیچ اجباری سفره ی نوروز می انداختند، شادمانه و آواز خوان بچه ها را از آتش چهارشنبه سوری می گذراندند، و شب یلدا با خواندن شاهنامه کودکان را با فرهنگ و تاریخ شان آشنا می کردند . آن ها به شکلی غریزی می دانستند که مهمترین نقش شان در زندگی تلاش برای ماندگاری وطنی ست، که بی آن هیچ هویتی ندارند.

وطن دوستی زنان در جریان انقلاب مشروطیت

حکومت ها هم معمولا کاری به کار این آموزش های خانگی زنان نداشتند. چون اولا خطری از جانب این وطن دوستی ها حس نمی کردند و از سویی دیگر هنوز مذهب شان به حکومت رسمی نرسیده بود که عشق به وطن را رقیب و نافی مذهب شان بدانند.

چنین بود که در جریان انقلاب مشروطیت نیز نه تنها سیاستمداران که حتی روحانیون وقتی زورشان نمی رسید که با توسل به مذهب مردمان را وادار به کاری کنند متوسل به وطن دوستی آن ها، و به ويژه زنان می شدند.

چند نمونه کوچک از عملیات وطن دوستانه ی زنان در جریان انقلاب مشروطیت:

ـ حضور چند صد نفره زنان در تحصن هزاران تن از مردمان تهران در اقامتگاه هیئت نمایندگی بریتانیا برای جلوگیری از اعمال دخالت جویانه آنها.

ـ حضور بیش از 300 زن در مقابل مجلس ملی دوم، و برداشتن حجاب از چهره و خواستاری متوقف کردن برنامه های استعماری روسیه و هشدار به نمایندگان در ارتباط با نفوذ و دخالت روسیه در ایران

ـ اقدامات موثر مدنی در رویارویی با انگلیس و روسیه که چون بختک بر سر ایران و ایرانی فرو افتاده بودند، و وادار کردن آن ها به ترک وطن.

ـ و صدها عملیات ریز و درشتی که زنان در جریان انقلاب مشروطیت برای نجات سرزمین شان از چنگال دیکتاتوری، استعمار و عقب ماندگی انجام دادند.

وطن دوستی پس از انقلاب اسلامی

متاسفانه یکی از فجایعی که در پی انقلاب اسلامی بر سر ایران آمده، بی توجهی به ارزش های وطن و وطن دوستی، و دور کردن مردمان از فرهنگ ایرانی و جایگزین کردن آن با فرهنگ اسلامی می باشد.

آموزش و تبلیغات فراگیر در مدارس، مراکز آموزشی، رادیو تلویزیون ها در ارتباط با بدی وطن دوستی و جایگزین کردن «اسلام» به جای «وطن» 42 سال است به شستشوی مغزی ایرانی ها مشغول است .

اتاق های فکری رژیم به طور سیستماتیک وطن دوستی را «فاشیسم» معرفی می کند، و همه ی آن دست آوردهای فرهنگی و تاریخی را که ایرانی می تواند بخشی از وطن اش بداند و به آن افتخار کند؛ اسلامی، یا حداکثر اسلامی ـ ایرانی می خواند.

همه اکنون می دانند که انقلاب اسلامی انقلابی زن ستیز است، انقلابی واپسگراست، اما به نظر می آید که هنوز بسیارانی از ما متوجه این مهم نشده ایم که انقلاب اسلامی نه تنها علیه وطن دوستی ست، بلکه وطن ستیز نیز هست. هنوز متوجه نشده ایم که ایدئولوژی اسلام با وطن دوستی در تضاد کامل قرار دارد. متوجه نشده ایم این جماعت حاکم بر ایران و وابستگان ریز و درشت شان در ایران و خارج ایران، کار و هدف و ماموریت شان حذف ایران و جایگزین کردن آن با یک کشور صرفا اسلامی ست.

برای آن که به روشنی ببنیم که انقلاب اسلامی چه بر سر ما آورده و تفاوتش با انقلاب مشروطیت چیست، می توانیم نگاهی داشته باشیم به اتفاقات همین چند سال اخیر در ارتباط با واگذاری و فروش و بخشیدن بخش هایی از ایران به روسیه و چین و دیگر جاها، بگذریم از ویرانی ها و نابودی های عمدی تاریخ و فرهنگ ایرانی مان. و مقایسه کنیم خودمان را با زنان ایران در جریان انقلاب مشروطیت. همان چند صد تن زنی که از میان جمعیتی هفت و نیم میلیونی بر می خواستند، با ما زنان امروز ایران، که انتظار می رود صدها هزار تن از میان جمعیتی هشتاد و پنج میلیونی برخیزیم و رویاروی دیکتاتوری و استعمار و استثماری که بر سرمان فرو افتاده بایستیم.

نگوییم ما گرفتار حکومتی دیکتاتوری مذهبی و خشن هستیم، آن ها نیز گرفتار حکومتی دیکتاتوری بودند، با انبوهی شیخ و ملا ی مستبد و عقب افتاده و خونریز. نگوییم ما گرفتار فقر و بیماری و بدبختی هستیم، آن ها بسیار بیش از ما گرفتار طاعون و وبا و فقر و عقب ماندگی های اقتصادی بودند. نگوییم این حجاب اسلامی لعنتی دست و پای ما را یسته، آن ها از سر تا پایشان در کیسه های کبودحجاب اسلامی گرفتار بود.

بله آن ها بسیار بیش از ما گرفتار انواع بلایا بودند.اما بیاییم اعتراف کنیم که آن ها بیش از ما وطن شان را دوست داشتند، و قدرش را می دانستند. و هنوز آلوده ی این تفکر غلط نشده بودند که عشق به وطن معنایش فاشیسم نیست، معنایش خواست ساختن سرزمینی ست آزاد و آباد و رها از هر نوع واپسگرایی.


********************************

شیخ ضد ایرانی حلق آویز شد؛ نوبت خامنه‌ای هم می‌رسد

شیخ به جرم افساد فی الارض حلق آویز شد. ۱۱ مرداد ماه صد و دوازدهمین سالگرد اعدام شیخ فضل الله نوری به جرم افساد فی الارض در سال ۱۲۸۸ شمسی به دست مشروطه خواهان است.

به گزارش ایسنا، به دار آویختن حاجی شیخ فضل الله یکی از وقایع مهمی بود که در انقلاب مشروطیت ایران روی داد و اگر بگوییم که یکی از حوادث و اتفاقاتی بود که در قرون اخیر نظیر نداشت و یا نظیر آن به ندرت دیده شده بود، گزاف گویی نکرده و راه خلاف نپیموده ایم.... اگر چه وی مرجع تقلید رسمی نبود، ولی در پایتخت بالاترین مقام روحانیت را حائز بود.

در ۱۱ مرداد ۱۲۸۸ جمعی از مبارزان مشروطه به خانه شیخ ریختند و او را کَت بسته و با درشکه به میدان توپخانه تهران آوردند و در یکی از اطاق‌های طبقه فوقانی میدان محبوس کردند.

سپس شیخ را به اطاقی می‌برند و اعضای دادگاه انقلابی پس از یک ساعت مشاوره به اتفاق رأی می‌دهند که، چون حاجی شیخ فضل الله نوری، قیام بر ضد حکومت ملی کرده و سبب قتل هزار‌ها هزار نفوس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجج اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی الارض تشخیص داده‌اند، محکوم به اعدام است.

مأمورین اجرا، حکم دادگاه انقلاب را به شیخ ابلاغ کردند و بلادرنگ او را در میان گرفته و از پله‌های طبقه فوقانی عمارت توپخانه سرازیر کرده و وارد میدان شدند.

ناظرین نزدیک به محل اعدام گفته‌اند که جان کندن شیخ بیش از نیم دقیقه طول نکشید و پس از آنکه او را به‌دار کشیدند تشنجی در اعضایش ظاهر شد و سپس به درک واصل شد.

واکنش خمینی ملعون

خمینی در آبان ۱۳۵۹ در جمع شماری از اصناف و بازاریان قم گفت: در مشروطه دیدند که یک ملاّ یا چند ملاّ در نجف و چند معمم و ملا در تهران اساس استبداد و حکومت خود کامه‌ای که در آن وقت بود آن را به هم زدند، و مشروطه را مستقر کردند؛ و در این مسائل آن‌هایی که مخالف هم بودند از پا ننشستند. آن‌ها هم فعالیت خودشان را می‌کردند، که حالا بخواهیم همه را بگوییم طولانی است. لکن راجع به همین مشروطه و اینکه مرحوم شیخ فضل الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.ایران فردا August 2, 2021 10:44 AM

این جنایتکاران بیش از هزار و چهارصد سال است , که به این ملت شریف آدرس غلط داده اند
لانه فسد را ,که در آن ادم کشانی و دست پا برانی مثل خمینی و خامنه ای جنایتکار درس ادم خواری یاد گرفته اند , مینامند „ حوزه علمیه „
فاحشه خانه های که در قم و مشهد و دیگر مکانها , برای پر کردن جیبشان ترتیب داده‌اند و از بانوان در مانده وطن سوع استفاده میکنند مینامند , „ خانه های عفاف „
قتل گاه های آشکار و مخفی این جنایتکاران شیعه ,که در آنها انسان های اذادی خواه را بقتل میرسانند و به بانوان و مردان وطن تجاوز میکنند و شکنجه میدهند مینامند „ تعریز گاه „
بیش از هزار و چهارصد سال است که از لب تشنه حسن وحسین و کشته شدن مظلومانه انها عربده میکشند , ولی حالا خامنه ای جنایتکار مرد و زن و کودک تشنه خوزستانی را به گلوله میبندند و به سیاه چاله های این مذهب مقدس میاندازد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام August 2, 2021 03:18 PM

مشروطه چیان نه فقط انگل فضل الله نوری بلکه همه ی انگلهای عمامه به سر را باید اعدام میکردند و حوزه های علمیه را به اسطبل تبدیل میکردند که نکردند آه و فغان از نادانی و عدم آینده نگری

گزارش یا اعتراض به این نظر


آخوند کش August 2, 2021 05:51 PM

خامنه ای حرامزاده را به این راحتی نمیکشند آنقدر در خیابان میکشند تا گوشتش از استخوانهایش جدا شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاهین August 5, 2021 10:49 AM

باباجان بت درستی را کنار گذارید ، شب شعر و یا این سالگردها را فعلا بگذارید کنار ، مگر نابینا شده‌اید ، بلند شوید ، مسلح شوید این کرمهایی که به جان کره زمین و ایران ما سرایت کرده‌اند را سمع پاشی کنید کشورتان را پس بگیرید ، هیچ راه مذاکره با این جنایتکاران وجود ندارد به جز جنگ با آنها ، چرا متوجه نمیشوید تا چقدر باید شما خفت را قبول کنید ؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  7243 بازدید |


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.