آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 31 شهریور ماه 1401 = 22-09 2022

رژیم ولایت فقیه به تله خشم مردم افتاده است، رهایش نباید کرد

منصور امان

رژیم به تله افتاده، رهایش نباید کرد

کُلنگ زنی رژیم ولایت فقیه بر ذهن و قلب جامعه، انفجار آتشفشان خشمی را سبب گردیده که در دامنه اش "نظام" را با ساختار سیاسی، ماشین سرکوب و فرهنگ ارتجاعی اش به آتش کشیده است. اجتماعی کردن سرکوب از طریق لشکر کشی خیابانی علیه زنان، به اجتماعی شدن مُقاومت و مُبارزه و به سطح آمدن مُطالبات دموکراتیک انجامیده. ج.ا در تهاجُم پُرهزینه خود علیه توده شکست خورده و آنچه که در شهرهای میهن می گذرد، فقط پرداخت بهای اولیه این شکست است.

آنگاه که حاکمیت به ترور و خُشونت خیابانی علیه زنان مُتوسل شد تا جامعه مُعترض به شرایط فلاکت بار خویش را به زنجیر وحشت و احتیاط بکشد، در حقیقت مُهمترین ابزار خود برای پیشگیری از خیزشهای جدید و نیز بازسازی اتوریته اش را به میدان می آورد. پوشش زنان و به نمایش گذاشتن سرکوب آنها در فضای عُمومی، نقشی کلیدی در دُکترین رژیم ولایت فقیه برای مهار جامعه و حُکمرانی بر آن ایفا می کند. حجاب اجباری دریچه ای است که "نظام" از طریق آن تور سرکوب را در گُسترده ترین شکل پهن می کند در حالی که دستاویزی شرعی، خُشونت و ترور همراه آن را مشروعیت می بخشد.

اگرچه شاید این گونه بنماید که توسُل دستگاه حاکم به این سلاح نشان آن است که درک دُرُستی از روانشناسی جامعهی دی و آبان ندارد، اما آرایش نظامی و امنیتی ساختار دولت و گماردن سرکردگان سپاه بر اُستانداریها و فرمانداریها گویای آن است که "نظام" به خوبی می داند بر بُشکه باروت کشوری نشسته است. حال اگر با این وجود حاکمیت با تهاجُم "حجاب" نُقاط اصطکاک خود با جامعه را در سطحی وسیع افزایش می دهد، فقط یک دلیل می تواند داشته باشد و آن بُن بست استراتژی پیشین در پایش مردُم و تامین امنیت خویش است. آقای خامنه ای و همدستانش در انتهای راهکارهای خویش فرار به جلو را انتخاب کردند و سر از جهنم درآوردند.

بازتاب نمایش اقتدار "حجاب" را اکنون می توان در سطح خیابانهای برآشوبیده دیده؛ زنان در صف نخُست اعتراضات قرار گرفته اند، رهبری و هدایت می کنند و زیر طنین گامهای آنها هژمونی دستگاه قُدرت و آیه های ایدیولوژیک اش فرو می ریزد. هر آنچه که رژیم ولایت فقیه در دوره چهار ماهه گذشته انباشته بود، اکنون چونان آونگی آهنین با قُدرت و شتاب تمام به سوی او بازمی گردد. زنان در سراسر کشور روسریهای خود را به کناری پرتاب می کنند. آنچه که پیش از این حرکتی نمادین به حساب می آمد، اینک یک فعل سیاسی مُشخص است که به گونه تعرُضی رژیم حاکم و بُنیانهای آن را هدف می گیرد. جامعه در دی و آبان مُتوقف نشده و پیش می رود.

رژیم ولایت فقیه به تله خشم، نارضایتی و مُطالبات برآورده نشده توده افتاده است. آن را نباید رها کرد. به همان میزانی که اعتراضات ادامه دار تر، به لحاظ اجتماعی فراگیرتر و از نظر جُغرافیایی پراکنده تر باشد، شانس رژیم ولایت فقیه برای جان بدر بردن نازل تر خواهد بود.
ایران فردا September 22, 2022 11:27 AM

این فرقه جنایتکار تبهکار وریا کار هنوز در هزار و چهارصد سال پیش زندگی میکند و نفس های آخر را میکشد با این تفاوت که در غار زندگی نمیکنند ٫ بلکه با ثروت غارت شده و دزدی از ملت ایران در قصر های آنچنانی زندگی میکنند و برای گمراهی مردم فریاد مستضعفین مستضعفین سر میدهند و به ریش مردم میخندنند
سخنرانی این ادم کش اسلامی در سازمان ملل نشان ای از ریا و دروغگویی این ابلهان است ٫
ریشی بگذاریم و پیشانی را داغ کنیم ٫ قرآن به دست بگیریم و شروع کنی به کوک کشی ٫ انسان کشی ٫ دزدی و تجاوز ٫ ریا و دروغ

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران فردا September 22, 2022 05:53 PM

در حالی که در غم عزیزان زن و مرد کشته و مجروهین نشسته ایم ٫ به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۲ سل خوبی برای آزادی خواهان و سال بدی برای ظالمان ٫ انسان کشان و فاشیست ها می‌باشد
در ۲۴ فوریه یک عقب مانده و جنایتکار ک گ ب در تله آزادی خواهان افتاد ٫ فرار این فاشیست روسی امکان ندارد ٫ ریزش هواداران این آدم کش متجاوز شروع شده
با قتل مهسا دختر زیبای ایران ٫ جنایتکاران فاشیست و کودک کشان شیاطین اسلامی به همان تله و آتش خشم ملت ایران وارد شدنند ٫ که آن ابله فاشیست وارد آن شد این ابلهان فرقه تبهکار سوراخ دیگری ندیدنند به جز غزیدن زیر لحاف جنایتکار دیگری غیر از پوتین

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  4053 بازدید |


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.