آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 11 اسفند ماه 1401 = 02-03 2023

مزدورانش را دیروز با گشت ارشاد می‌ فرستاد امروز با سلاح شیمیایی!

منصور امان

حمله به مدارس؛ تابلوی نااُمیدی یک رژیم پا به گور

بدون هیچگونه تغییری، سناریوی شناخته شده رژیم ولایت فقیه پس از ارتکاب هر جنایت، در مورد حمله شیمایی به مدارس دُخترانه نیز در حال اجرا است؛ سناریویی که در مرحله اول با تکذیب و انکار نوشته شده، در مرحله دُوُم پراکندن گمانه زنی برای آشُفته سازی افکار و تردید افکنی قرار دارد، فصل بعدی آن مُعرفی مظنونان و مُتهمان واهی است و سپس نوبت به وعده تعقیب اشباح و قول مُجازات آنها می رسد. سناریو در فینال خود با صفحات سفیدی با سربرگ «مشمول مُرور زمان» به پایان می رسد.

آویختن «نظام» به این نمایشنامه کُهنه و دستمالی شده حتی برای هواداران آن نیز باید نااُمید کننده باشد. در حالی که حُضور آگاه گرانه یک جُنبش نیرومند اعتراضی در فضای حقیقی و مجازی جایی برای روایت سازیهای حُکومتی به جا نگذاشته، آنها از «نظام» انتظار به خرج دادن خلاقیت بیشتری در دُروغپردازی و گُمراه سازی داشتند.

حتی اگر چنته حاکمان درمانده و گیج شده این چنین خالی نبود، باز هم نمی توانست دستان آلوده اش در حمله به مدارس دُخترانه را پنهان کند. همه کسانی که از خیزش شهریور تاکُنون، شاهد رفتار وحشیانه مُزدوران حُکومت با زنان و دُختران در کوچه و خیابان بوده اند، آنهایی که سلسله وار اخبار و شهادت شکنجه، آزار جنسی و تجاوُز به زنان و دُختران نوجوان را در زندانها و شکنجه گاهها می شنوند، چهره به چهره مُتهم ایستاده اند و مُستقیم به چشم هرزه و تبهکارش چشم دوخته اند.

به همین گونه دوران روایتهای آرایش شده و دونبشه ای مانند پیش کشیدن «افراطیون» و یا «حُکمرانی بد" نیز که از سوی مشاطه گران «اصلاح طلب» و ریزه خواران پس مانده سُفره «بیت» طرح می شود، سپری شده. مُتهم شرارتهای نفرت انگیز اخیر علیه دُختران خُردسال و نوجوان، دستگاه حاکم بر کشور است که مُزدورانش را دیروز با اسید و گشت ارشاد تجهیز می کرد و امروز با سلاح شیمیایی! کیست که نداند قلاده اوباش پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی را استبداد دینی در دست دارد؛ همو که ارتکاب هر جنایت و توحُشی را برای حفظ قُدرت و ثروت روا و حلال کرده است.

این اسلام سیاسی و ایدیولوژی نفرت پراکن و نگاه ضدانسانی آن به زنان است که پُشت دیوارهای مدارس و دانشگاه به کمین نشسته. ارتجاع دینی به این وسیله بار دیگر زیر نقش مرکزی سرکوب زنان در ترویج و تحکیم قُدرت خود خط تاکید می کشد. افزایش درجه توحُش اسلام سیاسی به این مرز، بیش از همه سرچشمه در ناتوانی و ضعف آن در سرکوب جُنبش انقلابی شهریور دارد. به اندازه ای که استبداد دینی حاکم در اعمال قُدرت مُطلق خود چه به گونه عینی و چه ذهنی در نتیجه مُقاومت و بدیل سازی توده ها ناکام تر می شود، به همان میزان نیز بر افسارگُسیختگی و وحشی گری آن نیز افزوده می شود.

رژیم ج.ا نااُمید از آینده، به چشم انداز «زمین سوخته» نزدیکتر می شود. این تهدید واقعی را تنها حُضور فراگیر، همه جانبه و قاطعانه نیروی سرنگونی می تواند خُنثی کند. رژیم گانگسترهای کودک کُش بر لبه پرتگاه به فشاری سراسری و رزمنده برای کنده شدن چنگالهایش از دامن جامعه و سُقوط به اعماق نیاز دارد.
آریا پارت March 2, 2023 08:20 AM

جوانان ما دختران و پسران ایران زمین به پا خواستند ولی پدر مادرها هنوز به اسلام در حقیقت جمهوری شیطانی پایبندند و از فرزندانشان پشتیبانی نمیکنند امیدوارم نسل قدیم هر چه زودتر نابود شود بخصوص آنان که این رژیم ضد بشری اسلام را به قذرت رساندند ننگ بر آیین کثیف تازیان

گزارش یا اعتراض به این نظر


جنایت اسلامی !!! March 2, 2023 10:19 AM

این جنایت اسلامی، «زنگ خطری» برای کلیهٔ کشورهای آزاد و دمکراتیک جهان است که در مقابل این رژیم اهریمنی اسلامی بایستند و از مردم ایران حمایت کنند، چون اگر از این امر اجتناب کنند، روزی خود قربانی این مسمویت ها خواهند بود
از طرف دیگر رژیم فاشیست اسلامی با این «حملات مسموم کننده» علیه زنان ایران به غرب هشدار می دهد که توانایی چنین جنایتی در خاک آن کشورها را هم داراست که می تواند با ترس و وحشت در آن جوامع، ثبات، امنیت، آرامش و اقتصاد آن کشورها را مختل و نابود کند
به احتمال زیاد این اسلامگرایان زن ستیز همین جنایت ها را در قلب اروپا را بزودی شروع خواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


ما «اسلام» نمی خواهیم !!! March 2, 2023 10:47 AM

در حالی که نمایندگان انتصابی مجلس وحوش اسلامی، «لب به سکوت» در برابر این جنایت ها گذاشته اند، نیم کره دورتر، نمایندگان مجلس آمریکا، به حمایت از مردم ایران ایستاده اند و خواستار اجرای عدالت برای قربانیان این جنایات اسلامی هستند
این امر نشان دهندهٔ «تفاوت اساسی»، بین حکومت های «دمکراسی سکولار و استبداد مذهبی» است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  1935 بازدید |


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.