آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 30 مرداد ماه 1391 برابر با 2012 Monday 20 August

آنها به کره مریخ رسیدند ما هنوز در رویت هلال ماه...

وبلاگ حرفهایی از ته دل

آنها به کره مریخ رسیدند ما هنوز در رویت هلال ماه گیر کرده ایم!

اینجانب در نوشته های متعدد خطر گسترش فرهنگ دین و دینداری درجامعه را گوشزد کرده ام. دینی که درحکومت قرار گیرد و مهار نشود نتیجه اش یک کشور عقب مانده وبشدت مذهب سالار مثل کشور ما می شود که درعصرتکنولوژی و مدرنیته هنوز یک عده بعد از سی روز گرسنگی بدون دلیل و بی فایده منتظر دیدن هلال ماه باشند تا رفع گرسنگی نمایند.روزه گرفتن چه فایده ای دارد؟ هیچ! تازه اگر ضرر هم نداشته باشد به هیچ وجه به بهداشت فردی کمک نمی کند. فقط آن انرژی که می توانید صرف کارهای مفید درطول روز نمایید به خاطر روزه داشتن به هدر می دهید.
این یعنی همان افیونی که کارل مارکس می گفت دین افیون ملتهاست. یعنی مسلمانان همچنان درهمین نادانی و عقب ماندگی شان غوطه بخورند و آنها که مغزشان بیشتر کار می کند و به جای نماز و روزه و مقدسات بردانش و تکنولوژی تکیه می کنند. نتیجه اش می شود اینکه آنها فضا پیمایشان بر کره مریخ میلیونها کیلومتر دورتر از ما فرود می آید و ما دینداران عقب مانده هنوز در رویت هلال ماه گیر کرده ایم.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español

به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved