آدرس پست الکترونيک [email protected]
شمیم درباره رکود خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه؛ خبر مرکز آمار :
شیاطین و ابلیس های عمامه به سر حق خانه دار شدن را از مردم گرفته اند روزی میرسد که کاخ هایتان را بر سرتان خراب خواهند کرد
صادق درباره گزینه احتمالی خامنه‌ای برای ریاست صداوسیما+عکس:
تازه اسهالی دیگر از فاضلاب رهبری
امیرارشادی درباره عکس؛ رونمایی طالبان از لباس جدید ورزشکاران افغان:
هر جا که پای گزاری همراه و همدمت است ورزش کنی آ ر و غ زنی ب گ و ز ی پیوست با تو باشد
امیرارشادی درباره عکس؛ عروسک خرس تدی شبیه آنگلا مرکل ساخته شد:
سر در گم شده ام خواست کارخانه چه بوده خرس کجا مرکل کجا خرس حیوانست و مرکل یک سیاسی فرقشان چیست گر تو میدانی بگو
زن ستیزی اسلامی !!! درباره توئیت؛ معنای حمایت تمام قد کیهان خامنه‌ای از طالبان!:
«تبعیض جنسیتی» و «زن ستیزی»، دو رکن اصلی شریعت ارتجاع و ضد انسانی اسلام است که از صدر اسلام به انجام آنها تأکید شده اسلام منشأ اصلی این تبعیضات در جوامع مرتجع اسلامیست! اسلام، اسلامیت و اسلامگرایی بزرگترین خطر علیه بشریت، ارزش ها و تمدن های بشری در جهان است
Shahin درباره فیلم؛ تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در شهرهای ایران:
ای بابا دست زدن که کاری نمیکند ، فعلا که باید گفت خوب همه را این اخوندها سر کار گذاشته اند ، ملت عزیزم در خواب هستند و نمیدانند که با چه کسانی روبرو هستند !
امیرارشادی درباره عکس؛ از این پس به رئیسی هم خواهند گفت:... آقای دکتر!:
سپاس ملت ایران از ریاست دانش گوه تاجیک تحریم است و دست ملت کوتاه از قدردانی از شما یک عدد پالان و افسار قدری کاه و یونجه پیشکش أن طویله و ریاست
امیرارشادی درباره فیلم؛ مجوز شرعی سرکوب مخالفان طالبان: گوش گنید:
مولوی زور میزند خوب زور زنی هرکه زور زد تا که طالب را به زور از پا درآرد هر که زور زد بی حجاب با زور در افتد هر که انکار کرد زور نزد امام جمعه و ایضا جماعت آنقدر از زود گفت تا زدم زور گ و ز من بازور أغا شد برابر
حقیقتگو درباره عکس؛ از این پس به رئیسی هم خواهند گفت:... آقای دکتر!:
دستورپوتین به حکومت تاجیکستان بوده است که چهره وذات وسوابق جنایتگری آیت الله اعدام رئیسی را درنزد کشورهائی که ازورود چنین جنایتگری به کشورشان ازجمله اتحادیه اروپا دچارنگرانی میشوند وپرهیزمی کنند با دکوراسیون دکترای تاجیکستان مردمی نشان دهد وسوابقش را لاپوشی کند پویتن که که ازلحاظ کشتارمردمان سوریه با بمباران ها ازکشتارزندانیان توسط عبابردوش رئیسی درایران هزاران بار بیشتر است حالا برای رئیسی جلاد دلسوزی می کند
حقیقتگو درباره توئیت؛ معنای حمایت تمام قد کیهان خامنه‌ای از طالبان!:
بله چین به تصاحب افغانستان چشم دوخته است وطالبان افغانستان هم باید باشد که آرزوی دیرنه چین را برآورده کند پس طالبان افغانستان نزد حکومت چین بسیارمحترم است این دستورحکومت چین به نوکرش خامنه ای است تحت هیچ شرایطی نباید برعلیه حکومت طالبان افغانستان موردی بگوئید و انتقادی کنید زیراکه تصاحب افغانستان و مماشات چپاول وارانه منابع افغانستان با طالبان برای چین بسیارارزش دارد پس ازهرگونه شکرخوری برعلیه طالبان افغانستان و نشان دادن وحشیگری و جنایت شان پرهیزکنید ماله کشی طالبان افغانستان ازجنانب طالبان شیعه واقشارس درایران به این دلیل است
حقیقتگو درباره شخصیت معتدل طالبان بعد از کتک به قندهار فرار کرد!:
به یاد بیاوریم باظهورحکومت طالبان شیعه به رهبری خمینی که به چه سرنوشتی اقشاری که چه درپاریس فرانسه و چه درایران برای خمینی وحکومتش تبلیغات می کردن ووعده حکومت اسلامی مردمی واعدالت اسلامی خمینی برای مردم سرمی داننددچارشدند بدستورخمینی صادق قطب زاده که مترجم وی به زبان فرانسه بود وهمراه خمینی به ایران آمداعدام شد-خمینی آیت الله بهشتی با انفجارکشت وآیت الله لاهوتی که همه روزه درپاریس ودرچادرخمینی درخیابان نف الشتوی پاریس برای حکومت خمینی تبلیغات میکرداعدام کرد آیت الله طالقانی که ازهمان اوایل حکومت خمینی که درشکل گرفتن استبداد دینی برخلاف عدالت اسلامی و حق وحقوق مردم بارهاهشدارداده بود وبا مورد ولایت فقیه مخالفت میکرد بنابه اسنادومدارک افشا شده سم خورش کردن وکشتند-آیت الله منتظری هم درپاریس برای حکومت اسلامی خمینی تبلغیات میکردحصرخانگی شد
Shahin درباره حجاب و اسرائیل؛ تازه ترین اظهارات ضد ایرانی خامنه‌ای:
تعصب میهنی ، این نیز ناشی از جهل مطلق است ، زیرا سطح زمین یک سرزمین بومی است همه می توانند در هر نقطه از کره زمین زندگی کنند بنابراین همه دنیا زادگاه انسان است این مرزها و خروجی ها توسط انسان طراحی شده است در آفرینش ، چنین مرزها و خروجی ها تعیین نشده بود اروپا یک قاره ، آسیا یک قاره ، آفریقا یک قاره ، استرالیا یک قاره است ، اما برخی از روحها ، از انگیزه های شخصی و منافع خودخواهانه ، هریک از این قاره ها را تقسیم کرده و قسمت خاصی را به عنوان کشور خود در نظر گرفته اند خدا هیچ مرزی بین فرانسه و آلمان قرار نداده است آنها پیوسته هستند بله ، در قرون اول ، نفس های خودخواه ، برای ارتقاء منافع خود ، مرزها و راههایی را تعیین کرده اند و روز به روز اهمیت بیشتری برای آنها قائل شده اند ، تا این که در قرن های بعد منجر به دشمنی شدید ، خونریزی و زورگویی شد به همین ترتیب ، این امر به طور نامحدود ادامه خواهد یافت ، و اگر این برداشت از میهن پرستی در یک حلقه خاص محدود بماند ، علت اصلی نابودی جهان خواهد بود هیچ شخص عاقل و عادلی این تمایزهای تخیلی را تصدیق نخواهد کرد هر منطقه محدودی را که ما کشور مادری خود می نامیم ، سرزمین مادری خود می دانیم ، در حالی که کره زمین سرزمین مادری همه است و نه هیچ منطقه محدود شده به طور خلاصه ، چند روزی است که ما روی این زمین زندگی می کنیم و سرانجام در آن دفن می شویم ، این آرامگاه ابدی ماست آیا ارزش این را دارد که ما برای این مقبره جاودانه درگیر خونریزی و تکه تکه شدن باشیم؟ نه ، به دور از آن ، نه خدا از چنین رفتاری راضی است و نه هیچ فرد عاقلی آن را تأیید می کند عبدالبهاء
ایران فردا درباره حجاب و اسرائیل؛ تازه ترین اظهارات ضد ایرانی خامنه‌ای:
از این اخوند جنایتکار که قاتل صد ها هزار هموطنان است باید پرسید , آیا هموطن ورزشکاری که تن به ذلت اخوندی نمیدهد وطن فروش است یا اخوند وطن فروشی که وطن ما را به اژدهای چین و دیکتاتور انسان کش شمال میفروشد
امید درباره حجاب و اسرائیل؛ تازه ترین اظهارات ضد ایرانی خامنه‌ای:
خامنه ای و دار و رسته اش نهایتا باید قبول کنن که اسرائیل یک کشور به رسمیت شناخته شده در تمام دنیاست و آخرش مجبور میشن دست از این لجاجت بردارن
Akbar درباره فیلم؛ اینهم از تکنولوژی چینی‌ها علیه کارگران پمپ‌ بنزین:
کجا تشریف دارید جناب ایران پرس نیوز فکر نمیکنم ایران نسل گونه کارگر پمپ بنزین مدتهاست مضمحل شده
امیرارشادی درباره عکس؛ از این پس به رئیسی هم خواهند گفت:... آقای دکتر!:
تاج و تاجیک را رها کن موش هم گر شود فربه ز گوشت مرده شیر ژیان موش هم شیر میشود قصه کوتاه نفت وخاک ملت ایران کنون سازد ز آخوند دکترا تاجیک قدری تامل کن
سیاوش درباره عکس؛ از این پس به رئیسی هم خواهند گفت:... آقای دکتر!:
وقتی ارزشها عوض میشه عوضی ها هم با ارزش میشن
پوتین بازنده !!! درباره پوتین: یک زرادخانه سلاح های مدرن در افغانستان مانده:
به جا گذاشتن ۸۵ میلیارد دلار سلاح های نسبتأ پیشرفته در افغانستان دقیقأ از پیش محاسبه شده و با در نظر گرفتن «۲ هدف اساسی و کلیدی» صورت گرفت: • این سلاح ها با ایجاد بی ثباتی ها و نا امنی ها در آسیای مرکزی، ۳ بازیگر اصلی منطقه، «چین کمونیست جهانخوار»، «روسیهٔ تزاری زیاده خواه» و «نظام اشغالگر اسلامی تمامیت خواه» را در «باتلاق مرگ افغانستان» غرق کنند • این سلاح ها نبایستی در میان و دراز مدت در دست طالبان بمانند (با گشودن آتش جنگ های منطقه ای) بایستی مصرف و نابود شوند ( بخوانید: طالبان در دراز مدت بایستی دفاعی و نظامی تضعیف شوند) بهترین مثال تاریخی آن در گذشته: سلاح های پیشرفتهٔ ارتش شاهنشاهی ایران در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی که در فتنهٔ اشغال اسلامی ۱۳۵۷ ایران، بدست اسلامگرایان جنایتکار و اشغالگر شیعه در ایران افتاد و آن سلاح ها بایستی نابود می شدند، حملهٔ عراق به ایران و آغاز جنگ ۸ ساله بین دو کشور، صرفأ در پیشبرد این «هدف استراتژیک غرب» در منطقه بود (بخوانید: تضعیف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی و نظامی ایران در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی بود که تا به امروز هم ادامه دارد)
افغانستان، گورستان امپراطوری ها !!! درباره پوتین: یک زرادخانه سلاح های مدرن در افغانستان مانده:
با سیاست های از پیش طراحی و محاسبه شده در «اطاق های فکری غرب»، قرار است طالبان،( پیاده نظام غرب)، ۳ بازیگر قلدر منطقه ای، چین، روسیه و ایران آخوندی را به معرکهٔ داغ جنگ های داخلی افغانستان بِکشند و در آنجا غرق کنند «پاتریک بوکنن» (Patrick Buchanan) تنها تئورسین حزب جمهوری خواه آمریکا بود که مخالف شدید اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۱ بود، او گفته بود: " افغانستان، سرزمینی است که «امپراطوری های بزرگ تاریخ» به آنجا می روند که بمیرند "
پوتین نگران !!! درباره پوتین: یک زرادخانه سلاح های مدرن در افغانستان مانده:
هشتاد و پنج میلیارد دلار مهمات و سلاح های نسبتأ پیشرفتهٔ به جا مانده در افغانستان به اندازه ای هستند که آتش جنگ های خونین منطقه ای در آسیای مرکزی را به «شعاع چند هزار کیلومتر» و « در طول چند دهه»، روشن و گرم نگه دارند
© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved