آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 30 آذر ماه 1389 = 21-12 2010

تاثیر تحریمها بر معاملات نفتی رژیم

به گزارش خبرگزاری رویتر، یکی دیگر از بانکهای ایتالیا در اثر فشارهای آمریکا روابط خود را با رژیم تهران قطع کرد.

بنابراین گزارش، بانک اینتسا سن ‌پائولو در ایتالیا پرداخت وجه برای معاملات نفتی با رژیم تهران را به‌ حالت تعلیق درآورده است.

رویتر افزود، این آخرین بانک ایتالیایی بود که در برابر فشارهای آمریکا برای قطع روابط با رژیم تهران سر خم کرد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: