آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 2 دی ماه 1389 = 23-12 2010

ایران اسلامی؛ زورگيری تبديل به موج شده است

روزنامه ابتکار: عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: دولت بايد با تغيير سياست‌ها، هزينه جرايمي مثل زورگيري را افزايش دهد تا اقدام به آن ديگر براي افراد سوددهي نداشته باشد و به تدريج در جامعه کاهش يابد.
احمدرضا اصغرپور ماسوله در گفت‌وگو با ايسنا، زورگيري را نوعي سرقت خشن دانست و افزود: تفاوت زورگيري با سرقت معمولي در اين است كه سرقت معمولي پنهان از ديد صاحب مال صورت مي‌گيرد اما در زورگيري اموال شخص با خشونت از او گرفته مي‌شود. اين پژوهشگر مسائل اجتماعي ادامه داد: افرادي که با فراغ بال اموال خود را با خود حمل مي‌کنند در واقع به نظم‌اجتماعي اعتماد مي‌كنند، اما اگر اين نظم در جامعه وجود نداشته باشد، روابط اجتماعي، مبادلات تجاري و به طور كلي زندگي روزمره افراد مختل مي‌شود.
به گفته اين محقق مسائل اجتماعي، وقتي كه افراد وسايل قيمتي را با خود حمل مي‌كنند، فرضشان بر اين است كه زورگيري اتفاق نخواهد افتاد يا احتمال وقوعش آنقدر اندك است كه افراد از آن صرف نظر مي‌كند.
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به مشکلات اقتصادي به عنوان يكي از علل زورگيري، تصريح كرد: برخي عقيده دارند با افزايش فشار اقتصادي روي افراد، احتمال زورگيري نيز افزايش مي‌يابد كه اين نمي‌تواند صحيح باشد زيرا زورگيري اغلب كار افراد نيازمند نيست، بلكه كار افرادي است كه مشخصا به عنوان بزهكار شناخته مي‌شوند.
وي درباره افزايش زورگيري در جامعه به ايسنا گفت: خيلي از پديده‌هاي اجتماعي با يك جرقه‌ شروع مي‌شوند ولي گسترش آن‌ها تابعي از ارزش آن‌هاست. گسترش زورگيري نيز تابع نوعي مد شدن اين نوع بزه در بين بزهكاران است و به عبارت ديگر اين پديده تبديل به موج شده است.

Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: