آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 4 دی ماه 1389 = 25-12 2010

هزاران کارگر گیلانی درخطر بیکاری هستند

خبرگزاری هرانا - یک عضومجمع نمایندگان گیلان درمجلس شورای اسلامی،گفت: گیلان با بحران شدید کارگری مواجه است ودولت باید هرچه سریعتر رسیدگی بکند.

به گزارش ایلنا، جبارکوچکی نژاد با ابراز نگرانی شدیداز وضعیت کارخانه های صنعتی گیلان،افزود:کارخانه های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور،دخانیات ،ایران پوپلین وایران کنف درمعرض ورشکستگی قراردارند واین نگرانی وجود دارد که هزاران کارگرزحمت کش بی کار بشوند.

وی باتاکید براینکه دولت باید هرچه سریعتر مشکلات بخش کارگری گیلان را حل بکند، متذکرشد:درصورت عدم توجه به موقع، دولت را مورد سوال وفشارقرارخواهیم داد.

عضوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اعلام نارضایتی شدید ازعدم دریافت حدود ۶ماهه حقوق کارگران برخی از کارخانه های گیلان ،مدعی شد:وقتی وزیرصنایع به گیلان آمد استاندارواقعیت ها رابیان نکرد و طوری گزارش داد که انگارهمه جا گل وبلبل است وصنعت وکارگران وضعیت خوبی دارند.

کوچکی نژاد با طرح این سوال که وزیرصنایع بگوید که سفر اخیرش به گیلان چه دستاوردی داشته است؟،اذعان داشت:متاسفانه به جای اینکه برتعداد کارخانه های گیلان افزوده بشود، به محض خروج محرابیان از استان ، کارخانه ایران پوپلین رشت باردیگرتعطیل شد.

وی با تاکید بر اینکه وزیر صنایع باید یک تجدید نظر درسیستم کاری خودکرده وبه هیچ وجه به گزارشات استانی توجهی نکنند،تنها راه حل مشکلات کارخانه های بحران زده گیلان رسیدگی ازنزدیک محرابیان دانست.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: