آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 بهمن ماه 1389 = 22-01 2011

حضور زنان كارتن خواب در كنار خيابانهای تهران

ایسنا: رييس كميسيون فرهنگي ـ اجتماعي شوراي شهر تهران عنوان كرد: متاسفانه شرايط خانواده‌ و بنياد اجتماعي آن در جامعه دچار مشكلات عديده‌اي شده و آمار قابل توجه طلاق در جامعه، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان كارتن خواب و معتاد را به همراه دارد.

مرتضي طلايي اظهار كرد: اگر تاكنون فقط مي‌دانستيم كه تعداد زنان معتاد قابل توجه است، حال اين نگراني را داريم كه اين زنان معتاد كه شرايط نامساعدي را دارند، در سطح جامعه بيش از قبل به چشم مي‌خورند و همه اين موارد نشان مي‌دهد كه خانواده‌ در جامعه ما دچار تزلزل شده است.

طلايي تاكيد كرد: قطعا حذف و نگهداري زنان كارتن خواب معتاد و يا غيرمعتاد بسيار مهمتر و واجب‌تر از مردان كارتن خواب است، چرا كه عادي شدن حضور آن‌ها در كنار خيابان زنگ خطري براي جامعه خواهد بود.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: