آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 13 بهمن ماه 1389 = 02-02 2011

حذف یارانه ها؛ تعطيلی واحدهای توليدی صنايع برودتی

ايران كارگر

تعطيل شدن بخشي از واحدهاي توليدي صنايع برودتي بدليل گران شدن مواد اوليه وسوختي وساير انرژيها

توليد كنندگان صنايع برودتي بدليل بالارفتن قيمت مواد اوليه وهمچنين قيمت سوخت و...با مشكلات جدي مواجه شده اند گفته ميشود كه اگر بخواهند با همين وضعيت به كارادامه دهند ناچاربه تعطيلي بخشي از واحدهاي توليدي خواهند شد .يكي ازاين توليدكنندگان گفت : مشكل اصلي ما اين است كه همه چيز از مواد اوليه گرفته تاسوخت وبرق گران شده ولي قيمت يخچال وفريزري كه توليد ميشود تاكيد دارند كه با قيمت قبلي داده شود.درحالي كه نرخ قبلي مربوط به سه سال پيش است . درحال حاضر بخشي از واحدهاي توليدي نيز تعطيل شده اند.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: