آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 30 بهمن ماه 1389 = 19-02 2011

کارگرانی هستند که حتی يک وعده غذا بدست شان نميرسد

ايران كارگر

وضعيت کارگران روزبه روز وخيم تر ميشود. کساني هستند که حتي يک وعده غذا بدست شان نميرسد

فشار ناشي از حذف يارانه ها قبل ازهرکس بردوش اقشار کم درآمد وبطورخاص کارگران سنگيني ميکند باتوجه به اينکه حدود يک ماه به عيد باقي مانده اين وضعيت نگراني جديدي رابراي کارگران ميهنمان ايجاد کرده است.
يکي از کارگران دراين رابطه گفت : مشکل گراني چيزي نيست که کسي آنرا کتمان کند واقعا مردم درفشارند خيلي ازکارگران هستند که حتي يک وعده غذابدست شان نميرسد واين موارد حتي باعث جدايي خانواده ها شده است .جالب اينجاست که صبح بلند ميشوي يکدفعه ميشنوي همه چيز 20برابر ,30برابر شده است بعد هم آقايان ميآيند ميگويند هيچ چيز نشده ,چطور چيزي نشده است ,همه چيز گران شده , کدام جنس ارزان است تازه قول گران شدن اجناس رابراي بعد ازعيد ميدهند سوالم اين است که آيا بالاي اين مملکت کسي نميداندچه بلايي برسرمادارد ميآيد فکر نميکنم کسي نداند همه خوب هم ميدانند .

http://www.irankargar.com/Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: