آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 11 تیر ماه 1391 برابر با 2012 Sunday 01 July

برنامه ویژه برای صرفه جویی از جیب و دهان و سفره مردم

منصور امان

با تشکیل یک نشست ویژه، دولت جمهوری اسلامی خود را برای تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا آماده کرده است. از امروز (یکشنبه)، حاکمان ایران بازار صادرات روزانه دو و نیم میلیون بُشکه نفت خود را به طور رسمی از دست می دهند و این اضطراری ترین دلیلی است که می تواند آنها را به چاره جویی برانگیخته باشد.

اگرچه همچون دیگر تصمیمهایی که به طور مُستقیم به معیشت و کسب و کار مردُم مربوط می شود، این بار نیز حاکمان کشور اطلاعاتی از تدبیرهایی که در باره بایکوت نفتی و آثار آن اندیشیده اند، نداده اند، اما سُخنان دو تن از شرکت کنندگان در نشست مزبور، بازگو کننده بخش اصلی این ناگفته ها هست.

رییس بانک مرکزی، آقای محمود بهمنی که به همراه سه تن دیگر از مسوولان مالی و نفتی جمهوری اسلامی در جلسه فوق العاده روز آدینه شرکت داشته، سُقوط دوباره ارزش پول ملی و رسیدن آن به سطح "کاغذ پاره" را ناشی از "تاثیرات مسایل سیاسی" توضیح داده و خریداران ارز را از "روبرو شدن با زیان پس از واقعی شدن قیمتها" ترسانده است.

برای تصمیم گیرنده دیگر نشست یاد شده، آقای شمس الدین حُسینی، وزیر اقتصاد نیز به همین صورت، مُشکل هر چیزی به جُز خود آن است. او علت نوسانات ارزی را "یک سری کارهای روانی" برای ایجاد "بازار روانی" مُعرفی کرده است.

این دو مقام مسوول با انکار بُحران، فقط وظیفه روتین سلب مسوولیت از "نظام" در نازل کردن آن را به جای نمی آورند، آنها همچنین سمتگیری راه حلهای حُکومت برای رویارویی با آثار و پیامدهای از دست دادن 18 درصد از فروش روزانه نفت خود را نشان می دهند. آنان با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی "بازار" و در اینجا "بازار ارز"، برنامه عُمومی حُکومت برای جُبران زیان از طریق فشار بیشتر بر فروشندگان، تولید کنندگان و در نهایت میلیونها مصرف کننده را آشکار ساخته اند.

دولت دست نشانده آیت الله خامنه ای، دور تازه گرانی، بیکاری، ورشکستگی، حذف خدمات دولتی و بیداد اقتصادی را به جریان انداخته است. آنچه که از جیب و دهان و سُفره مردُم صرف جویی می شود، هزینه ماجراجویی اتُمی، دخالتگری در سوریه، عراق و لُبنان و فساد هزار سر حُکومتی خواهد شد.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español

به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2023 IranPressNews.com All Rights Reserved