آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 6 مهر ماه 1391 برابر با 2012 Thursday 27 September

نماینده ولی فقیه در کیهان باز فلان زیادی خورد

کیهان حکومتی در ستون گفت​وشنود خود در مطلبی با عنوان "برو بخور"، با لحن لمپنی خاص خود پاسخی به خبرنگار بی بی سی در نیویورک داده است.

این روزنامه نوشت:

گفت: خوش خدمتي يكي از نوچه هاي شبكه فارسي بي.بي.سي بدجوري اين شبكه دولت انگليس را سنگ روي يخ كرد.

گفتم: چطور مگه؟!

گفت: در فيلمي كه از ورود رئيس جمهور كشورمان به مقر سازمان ملل تهيه كرده، با صداي بلند فرياد مي زند چرا 160 نفر را همراه خود آورده ايد؟ كه با بي محلي رئيس جمهور روبرو مي شود.

گفتم: خب! اين كه خيلي عادي است و نه فقط رئيس جمهور بلكه هيچ ايراني مسلمان و وطن دوستي حاضر به گفت وگو با بي بي سي نيست.

گفت: ولي خبرنگار بي بي سي با پخش اين فيلم از شبكه ياد شده ادعا مي كند كه رئيس جمهور به وي گفته است فلان نخور! در حالي كه فيلم مزبور فقط بي محلي رئيس جمهور به وي را نشان مي دهد.

گفتم: حيوونكي تقصير نداره احتمالا در آرزوي خوردن همان چيز بوده و از رئيس جمهور عصباني شده كه چرا وي را از خوردن آن منع كرده است.

گفت: چه عرض كنم؟!

گفتم: يارو شكايت نزد قاضي برد و گفت؛ آقاي قاضي! اين آقا به من گفته فلان نخور! و قاضي گفت؛ ايشان حق ندارد به شما بگويد چي بخور و چي نخور... به حرفش گوش نكن! برو بخور!
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español

به اشتراک بگذارید:


© copyright 2004 - 2024 IranPressNews.com All Rights Reserved