آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 5 اردیبهشت ماه 1392 = 25-04 2013

خودکشی يک کارگر بازنشسته ۷۷ ساله در شهرکرد

بنا به گزارش دريافتی، صبح امروز يک پيرمرد 77 ساله به نام حسين دهقانی کارگر بازنشسته کوره بلند ذوب آهن اصفهان خود را از پنجره کانون بازنشستگان فولاد شهرکرد به پايين پرتاب کرد. گفته می شود وی که برای دهمين بار به کانون بازنشستگان مراجعه می کرد تا علت پرداخت نشدن حقوقش را بپرسد وقتی با پاسخ رد مسئولان مواجه شد، به سمت بالکن رفت، در را باز کرد و خود را به پايين پرتاب کرد و جان سپرد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: