آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 13 خرداد ماه 1392 = 03-06 2013

خبرنگاران کُرد نام خود را به اسلامی تغییر دهند

در ایران از خبرنگاران کُرد خواسته شده است که نام خود را از کُردی به اسلامی تغییر دهند

کردستان میدیا: باشگاه خبرنگاران از تمامی خبرنگاران کُرد درخواست نموده است که در اسرع وقت نام و نام‌خانوادگی کُردی خود را تغییر دادە و اسامی اسلامی را جایگزین آن نمایند.

به گزارش رسیده به وب‌سایت کُردستان میدیا، باشگاه خبرنگاران طی نامەای به تمامی خبرنگاران کُرد این مرکز اعلام نموده است که دیگر اجازه ندارند با نام‌های کُردی گزارش تهیه کنند.

این مرکز مطبوعاتی طی نامەای به خبرنگاران کُرد خود، که نام و نام‌خانوادگی کُردی دارند و در گزارشات ارسالی از آنان استفاده می‌کنند اعلام نموده است که در گزارشات دیگر حق استفاده از این اسامی را نداشته و باید اسامی اسلامی را جایگزین نمایند.

در این نامه همچنین تاکید شدە است که اگر این اقدام از سوی خبرنگاران کُرد انجام نشود توسط باشگاه خبرنگاران برای آنان اسم تعیین می‌شود.

با توجه به نامەای که برای تمامی خبرنگاران کُرد ارسال شدە است، باید اسامی منتخب طبق شریعت اسلام باشند.

باشگاه خبرنگاران، وب‌سایت رسمی رژیم ایران می‌باشد و در چهارچوب قوانین رژیم ایران فعالیت می‌کند.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved