آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 20 شهریور ماه 1392 = 11-09 2013

احضار، بازجویی و تهدید همسر آیت الله بروجردی

بنابه گزارشات ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» به منظور تشدید فشارهای روحی علیه آقای کاظمینی بروجردی، خانم اکرم ولی دوستی همسر وی به دادگاه ویژه روحانیت احضار و او را ساعتها تحت بازجویی،تهدید و فشارهای روحی قرار دادند.

روز دوشنبه ۱۸ شهریور ماه خانم اکرم ولی دوستی همسر زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای احضار شد و ساعتها مورد بازجویی، تهدید و فشارهای روحی آنها قرار داشت.

هدف از این اعمال وحشیانه و غیر انسانی علیه خانواده آقای کاظمینی بروجردی ایجاد فشارهای روانی علیه ایشان می باشد.

آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی و روحانی آزادیخواه ۷ سال است که در شرایط غیر انسانی ،تحت فشارهای قرون وسطایی قرار دارد و علیرغم بیماریهای متعددی که در اثر شکنجه های جسمی و روحی با آن مواجه است اما دادگاه ویژه روحانیت (دادگاه سرکوب روحانیون آزادیخواه ) از درمان وی و یا دادن مرخصی استعلاجی به او سر باز می زند و شرایط جسمی این روحانی را حاد نموده است.خانواده و هواداران وی در این مدت دائما با احضار ، بازجویی، تهدید و موارد متعدد دیگر مواجه بوده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ، بازجویی و تهدید خانم اکرم ولی دوستی به صرف اینکه همسر آقای کاظمینی بروجردی است و از ایشان دفاع می کند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی به مراجع قضایی بین المللی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۱۱ اوت ۲۰۱۳Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved