آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

شنبه، 20 مهر ماه 1392 = 12-10 2013

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(3) - علی میرفطروس

*سازمان نظامی حزب توده، قبل از 28 مرداد، نقشه و كروكی دقیق پادگان‌های
باغشاه،عشرت‌آباد، دانشكدهء افسری و كاخ سعدآباد را با ذكر دقیق محلّ
اسلحه‌خانه‌ها،موتورخانه‌ها،انبار سوخت و… تهیـّه كرده بود.

*بابک امیرخسروی:«وقتی سازمان افسران حزب توده كشف شد،حتّی توده‌ای‌ها را
نیز به حیرت انداخت!


*تبلیغات دیرپای حزب توده وتأثیرات عمیق آن بر روانِ سیاسی روشنفكران
ایران،رویداد 28 مرداد را ـ بعنوان یك «کربلا» ـ در حافظهء تاریخی جامعهء ما
تثبیت كرد.

ادامهء این مقاله را درنشانی زیرملاحظه فرمائید

http://mirfetros.com/fa/?p=6816

***********************************************Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved