آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 15 آذر ماه 1392 = 06-12 2013

سرکوب و نقض حقوق بشر؛ آمریکا: به ایران نگاه کنید

مشاور امنيت ملی آمريکا گفت ما بدترين ناقضان حقوق بشر در جهان را از ايران تا سوريه و از کره شمالی تا سودان مورد حسابرسی قرار می دهيم.

سوزان رايس که در اولين اجلاس سالانه حقوق بشر در واشنگتن سخنرانی می کرد، افزود، حاکمان این کشورها حقوق مردمشان را نقض کرده و از اهرم استبداد برای حفظ قدرت خود استفاده می کنند.

مشاور امنيت ملی آمريکا افزود، بزرگترين تهديدها عليه امنيت ملی ما بيشتر وقتها از جانب کشورهايی است که بدترين پرونده حقوق بشر را دارند. به ايران و کره شمالی نگاه کنيد. آنها تنش با جامعه جهانی را دامن می زنند تا حاکميت سرکوبگر خود را در داخل حفظ کنند.

سوزان رایس در مورد گفتگوهای اتمی با رژيم تهران و ارتباط آن با مسئله نقض حقوق بشر در ایران نیز گفت، ما امکان راه حل ديپلماتيک برای معضل اتمی را آزمايش می کنيم، اما آزمايش کليدی ديگر اين است که آيا ما شاهد پيشرفتی در زمينه حقوق بشر خواهيم بود يا نه.

مشاور امنيت ملی آمريکا از رژيم تهران خواست که به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازديد از ايران را بدهد و افزود، تحريمهای ما عليه ناقضان حقوق بشر در ايران ادامه خواهد يافت همچنان که حمايت ما از حقوق پايه ای مردم ايران تداوم خواهد داشت.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved