آدرس پست الکترونيک [email protected]









آدينه، 15 آذر ماه 1392 = 06-12 2013

وقت رأی دادن ایرانی هستیم ولی بعد نامحرم می‌شویم

آخوند علی یونسی مشاور ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی گفت دولت موفق نشده است مسئولیت وزارتخانه یا استانداری را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بدهد.

به گزارش رادیو آلمان، یک تحلیل‌گر مقیم شهر گنبد کاووس در واکنش به این موضوع گفته مردم ترکمن صحرا احساس می‌کنند که با آرای آنها بازی شده است.

وی گفت، آنها در سال ۱۳۷۶ هم با شعارهای "جامعه مدنی و ایران برای همه ایرانیان" به خاتمی رأی داده بودند و بیشترین آرا را به سبد آرای آقای خاتمی ریختند. اما به آرای آنان توجهی نشد.

وی افزود، این بار هم به روحانی رای دادند و با وجودی که ایشان پای یک بیانیه‌‌ ۱۰ ماده‌ای در زمینه حفظ حقوق اقوام را امضا کردند، ترکمن‌ها در عمل چیزی نصیبشان نشده است.

این تحلیل‌گر امور اقوام از استان گلستان در ادامه خاطرنشان می‌کند: فعالان مدنی ترکمن‌صحرا که برای رسیدن روحانی به کاخ ریاست جمهوری از جان و دل مایه گذاشتند و ترکمن‌ها را مجاب به رأی دادن به روحانی کردند، سرخورده و مأیوس و همچنین خشمگین هستند.

وی گفت، مردم از ما می‌پرسند چطور وقتی بحث رأی دادن می‌شود همه ایرانی هستیم ولی وقتی صحبت از حقوق ما می‌شود ما نامحرم تلقی می‌شویم. این سئوالی است که ما از روحانی، یونسی و استاندار گلستان داریم.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  






© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved