آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 7 اسفند ماه 1392 = 26-02 2014

فیلم تکاندهنده؛ اوج وحشیگری در حکومت اسلامی

رژیم جنایتکار اسلامی امروز بطور همزمان سه جوان را در سه نقطه شهر کرج در ملاعام به دار آویخت. این فیلم تکاندهنده صحنه اعدام یکی از آنها است. این جوان برای دیدن مادرش پیش از اعدام با دژخیمان رژیم بشدت درگیر می شود و آنها نیز او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و در برابر چشم حاضران به دار می کشند. این اعدام های وحشیانه در ملاعام فقط برای ترساندن مردم بجان آمده صورت می گیرد و به نظر می رسد نیاز حکومت زهر خورده ولایت فقیه به ایجاد ترس میان مردم بیشتر شده است.
www.youtube.com/watch?v=r49xrCqnYmg

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: