آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 2 آذر ماه 1393 = 23-11 2014

طالبان مسابقه والیبال را به خاک و خون کشید

حمله انتحاری در یک ورزشگاه در ایالت پکتیا در شرق افغانستان که در آن یک مسابقه والیبال در حال برگزاری بود، دهها کشته به جای گذاشته است.

معاون استاندار استان پکتیکا اعلام کرد آمار کشته های حمله انتحاری روز یکشنبه در این استان در یک زمین والیبال در شرق افغانستان به 50 نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام افغان گفت: عامل انتحاری سوار موتور بود و خود را در وسط بازی والیبال منفجر کرد. تمامی قربانیان شهروندان غیرنظامی هستند.

در اين حمله انتحاری 60 تن دیگر هم زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم اعلام شده است.

Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: